VALG 2021

Klikk for stort bilde  Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
 

Ved stortingsvalg og sametingsvalg velges representanter til storting og sameting i Norge.
Valgene avholdes hvert fjerde år.

Mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg. 
Folldal har i tillegg valg søndag 12. september 2021.

Valgkort - digitalt eller på papir

Rett før forhåndsstemmegivningen starter den 10. august sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse (såkalt digitalt valgkort).

Disse får valgkortet på papir
Enkelte kommer fremdeles til å få valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene. De kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også mye nyttig informasjon som er lurt å lese før du går og stemmer. Blant annet står det hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Se hvordan det digitalt valgkortet blir seende ut

Du må ikke ta med valgkortet når du stemmer, men dersom du viser det frem på mobilen når du skal avlegge stemmen din, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Husk legitimasjon når du skal stemme

Selv om valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, fungerer det ikke som legitimasjon. Husk derfor at det eneste du må ta med deg når du skal stemme, er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. 

Ordinær forhåndsstemming og tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter tirsdag 10. august og avsluttes fredag 10. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30. Dersom du stemmer i annen kommune enn der du er folkeregistrert, er du selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Ta med godkjent legitimasjon og valgkort.

Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra torsdag 1. juli henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt tidligstemme. Ta med valgkort og godkjent legitimasjon.

Har du spørsmål, se også www.valg.no 

 

Står du i manntallet?

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Så snart det lar seg gjøre etter 30.juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor samt på biblioteket. Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. Utfyllende informasjon finnes også på kommunens hjemmesider.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Eva Tørhaug
Enhetsleder
E-post
Telefon 913 52 800