Formannskapet 2015-2019

Folldal formannskap består av 7 medlemmer fordelt på 3 partier:

  • Senterpartiet har 3 representanter
  • Arbeiderpartiet har 2 representanter
  • Samlingslista har 2 representanter

Navn

Parti

Kontaktdata

Hilde Frankmo Tveråen Ordfører, Arbeiderpartiet Tlf: 908 38 059
hilde.f.tveraen@folldal.kommune.no
Øyvind Øyen Samlingslista Tlf: 971 67 385
oyvind.oien@folldal.kommune.no
Brit Kværness Varaordfører
Samlingslista
Tlf:
brit.kvaerness@folldal.kommune.no
Egil Eide Senterpartiet Tlf: 918 05 560
Egil.Eide@folldal.kommune.no
Eva Stuedal Senterpartiet Tlf:
Eva.Stuedal@folldal.kommune.no
Jon Olav Ryen Senterpartiet Tlf: 900 12 378
jon.olav.ryen@folldal.kommune.no
Tommy Kristoffersen Arbeiderpartiet Tlf:
tommy.kristoffersen@folldal.kommune.no

Kontakt

Hilde Frankmo Tveråen
Ordfører
E-post
Telefon 908 38 059