Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som nå er ute til høring. Alle som har interesse av saken kan uttale seg. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette nye vilkår. Høringsfrist: 01.05.2019

Revisjonsdokument: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7656&type=V-1

Dokumentene kan også leses på servicekontoret i kommunen.