Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - kommunal planstrategi 2020-2023

Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperiode og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

Formannskapet vedtok i møtet 23. april, sak 16/20, å legge forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høring.

Høringsfrist er 5. juni 2020. Innspill sendes på epost til postmottak@folldal.kommune.no eller som brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

Dokumenter:
Særutskrift - høring av kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 422 kB)
Forslag kommunal planstrategi med rettelser 2020-2023 Folldal kommune (PDF, 3 MB)

 

 

Høring - Veteranplan Nord-Østerdal

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes til postmottak@tynset.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Morten B. Often i Tynset kommune, mobilnummer 92 06 33 08. Høringsfrist er tirsdag 2. juni kl. 12.00.

Høringsdokumenter: