Høringer

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til Folldal kommunes arealdel 2018-2028 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 04.09.2018 – 19.10.2018 etter 1. gangs behandling i formannskapet 30.08.2018, sak 62/18.

Merknader til planforslaget:
Skriftlige merknader til planforslaget sendes per brev eller epost til:
Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL

epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål:
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Dokumenter i saken og andre opplysninger

 

 

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785
Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865