Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som nå er ute til høring. Alle som har interesse av saken kan uttale seg. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette nye vilkår. Høringsfrist: 01.05.2019

Revisjonsdokument: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7656&type=V-1

Dokumentene kan også leses på servicekontoret i kommunen.

Reguleringsplan for fv. 29 Einunna bru til offentlig ettersyn

På vegne av Hedmark fylkeskommune har Statens vegvesen, i samarbeid med Folldal og Alvdal kommuner, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for å erstatte gammel Einunna bru med en ny på fylkesveg 29.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.–21.05.2019. Les dokumentene her;

Oppvekstplan på høring

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen legger fram høringsutkast av oppvekstplan. Frist for høringsinnspill er 04.05.19.
Innspill sendes til postmottak@folldal.kommune.no  eller per post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.