Høringer

 

Varsel om offentlig ettersyn - Endring av detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt

Formannskapet vedtok i møte 22.11.18 å legge forslag til endring for detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Det er foreslått endringer for følgende punkter i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.8 Tekniske anlegg
§ 3.2 Lek
§ 4.1.1 Terrengtilpasning
§ 4.1.3 Tak og møneretning.

Eventuelle innspill i saken sendes skriftlig til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, evt. epost: postmottak@folldal.kommune.no

Innspill bes merkes «18/692».

Høringsfrist settes til 20.01.19.

Høringsdokumenter

Høring - Landbruksplaner

Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.

Høringsfrist settes til fredag 24. januar 2019.

Skriftlige høringsuttalelser kan sendes Folldal kommune på epost postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

Planene er også lagt ut i servicekontoret i Folldal kommune, og ved henvendelse på servicekontoret kan man få en papirkopi.

Spørsmål i forbindelse med høringa kan rettes til jordbrukssjef Bjørn Gussgard, telefon 62491000 eller epost bjorn.gussgard@folldal.kommune.no.  

Høringsdokumenter