Høringer

 

Høring - Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025

Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.desember 2018.
Enten til firmapost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga.

Avfallsplanen er tilgjengelig på FIAS sin hjemmeside, www.fias.no.