Kommunestyret 2015-2019

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Folldal kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Folldal kommunestyre består av 17 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Senterpartiet har 7 representanter
  • Arbeiderpartiet har 5 representanter
  • Samlingslista har 4 representanter
  • Rødt har 1 representant

Navn

Parti

Kontaktdata

Hilde Frankmo Tveråen Ordfører, Arbeiderpartiet Tlf: 908 38 059
hilde.f.tveraen@folldal.kommune.no
Solvår B. Lilleeng Arbeiderpartiet Tlf:
solvar.b.lilleeng@folldal.kommune.no
Tommy Kristoffersen Arbeiderpartiet Tlf:
tommy.kristoffersen@folldal.kommune.no
Elin Borkhus Arbeiderpartiet Tlf:
elin.borkhus@folldal.kommmune.no
Tor Borkhus Arbeiderpartiet Tlf:
tor.borkhus@folldal.kommune.no
Brit Kværness Varaordfører,
Samlingslista
Tlf:
brit.kvaerness@folldal.kommune.no
Øyvind Øyen Samlingslista Tlf: 971 67 385
oyvind.oien@folldal.kommune.no
Ole-Martin Håtveit Samlingslista Tlf:
ole-martin.hatveit@folldal.kommune.no
Ellen Grete Kroken Samlingslista Tlf:
ellen-grete.kroken@folldal.kommune.no
Jon Olav Ryen Senterpartiet Tlf: 900 12 378
jon.olav.ryen@folldal.kommune.no
Egil Eide Senterpartiet Tlf: 918 05 560
Egil.Eide@folldal.kommune.no
Eva Stuedal Senterpartiet Tlf:
Eva.Stuedal@folldal.kommune.no
Kolbjørn Kjøllmoen Senterpartiet Tlf:
kolbjorn.kjollmoen@folldal.kommune.no
Torleif Borkhus Senterpartiet Tlf:
torleif.borkhus@folldal.kommune.no
Torstein Eide Senterpartiet Tlf:
torstein.eide@folldal.kommune.no
Øyvind Bakken-Berg Senterpartiet

Tlf:
oyvind.bakken-berg@folldal.kommune.no

Ronny Bekken-Larsen Rødt Tlf:
Ronny.Bekken.Larsen@folldal.kommune.no