Nemnder og utvalg

Nemnder og utvalg

Administrasjonsutvalget
Hilde Frankmo Tveråen AP
Tommy Kristoffersen AP
Brit Kværness Samlingslista
Øyvind Øien Samlingslista
Jon Olav Ryen SP
Egil Eide SP
Eva Stuedal SP
Tone Solly Fagforbundet
Sølvi Nordeng Utdanningsforbundet

 

Arbeidsmiljøutvalget
Rådmann Torill Tjeldnes Arbeidsgiverrepresentant
Enhetsleder Eva Tørhaug Arbeidsgiverrepresentant
Enhetsleder Ole Håkon Flatøy Arbeidsgiverrepresentant
HVO Heidi Svendsen Arbeidstakerrepresentant
Tillitsvalgt Ronny Bekken Larsen Arbeidstakerrepresentant
Tillitsvalgt Sølvi Nordeng Arbeidstakerrepresentant

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
Ingrid Trønnes  
Erlend Kristoffersen  
Ida Blæsterdalen  
Vemund Brendryen Nestleder
Maren Østensen Sæterhaug  
Billie Sofia Breiby Latu  
Vilde Bakke Wangen Leder
Ida Bårdseng UFT/Regionrådsrepr.

 

Eiendomsskatt - Sakkyndig ankenemnd
Kristin Langtjernet Leder
Eli Larsen Nestleder
Arnulf Husum Medlem

 

Eiendomsskatt - Sakkyndig nemnd
Johannes Borgfjord Leder
Siri Enget Nestleder
Storm Øyen Medlem

 

Eldrerådet
Jan Antonsen Leder
Rolf Alander  
Kjellaug Eiklid  
Tor Borkhus AP
Ronny Bekken Larsen SP/Rødt

 

Fjellstyret
Terje Hoel Leder
Helge Ivar Hovde Nestleder
Elin Borkhus  
Solveig Elgevasslien  
Egil Eide  

 

Internasjonalt råd
Ellen Grete Kroken Politisk representant
Ronny Bekken Larsen Politisk representant
Muno Ali Ahmed Medlem
Adem Kedir Gobana Medlem
Iman Adem Kedir Medlem
Emil Inauen Medlem
Aina Therese Bakke Lag/foreninger
Svein L. Bakken Lag/foreninger
Cato Streitlien Næringslivsrepresentant
Gro Eli Svendsen Slemmen Enhetsleder NAV

 

Komité 1: Helse, oppvekst og kultur
Ronny Bekken Larsen Leder Rødt
Elin Borkhus Nestleder AP
Øyvind Bakken-Berg   SP
Ellen Grete Kroken   Samlingslista

 

Komité 2: Teknisk, landbruk og miljø
Tommy Kristoffersen Leder AP
Ole Martin Håtveit Nestleder Samlingslista
Tor Borkhus   AP
Torstein Eide   SP
Torleif Borkhus   SP

 

Kontrollutvalget
Kolbjørn Kjøllmoen Leder
Rolf Ulsletten Nestleder
Kari Brun Moen Medlem

 

Kulturvernrådet
Arild Alander
Ellen Randi Oldervik
Katrine Bakken Berg
Kirstine Prestmoen Tallerås
Stian Grøndal Berget

 

Redaksjonskomité FolldalsJul
Kirstine Prestmoen Tallerås
Synnøve Smedhus
Arild Alander

 

Råd for funksjonshemmede
Tor Borkhus   Politisk valgt
Øyvind Bakken-Berg   Politisk valgt
Unni Rustad   Brukerrepresentant, LHL
Tor Idar Lillekroken Leder Brukerrepresentant, Mental Helse

 

Valgnemnd
Hilde Frankmo Tveråen Leder
Øyvind Øien Nestleder
Egil Eide Medlem
Ronny Bekken Larsen Medlem

 

Valgstyre

Formannskapet velges som valgstyre:

Leder Hilde Frankmo Tveråen AP
Nestleder Brit Kværness Samlingslista
  Øyvind Øien Samlingslista
  Jon Olav Ryen SP
  Egil Eide SP
  Eva Stuedal SP
  Tommy Kristoffersen AP
     

 

Villreinnemnder - representanter fra Folldal
Rondane og Sølnkletten Solvår B. Lilleeng
Snøhetta og Knutshø Øyvind Bakken-Berg

 

Viltnemnda (formannskapet er valgt)
Hilde Frankmo Tveråen AP
Tommy Kristoffersen AP
Brit Kværness Samlingslista
Øyvind Øien Samlingslista
Jon Olav Ryen SP
Egil Eide SP
Eva Stuedal SP