Kommunal fysioterapeut

Folldal har en kommunal fysioteraput i 100% stilling. 

  • Forebygging og behandling av barn og eldre
  • Rehabilitering/habilitering
  • Folkehelsearbeid

Kommunefysioterapeuten har kontor i første etasje ved Folldal bo- og servicesenter.