Helsestasjon

Helsestasjonen i Folldal har kontor i 2. etasje på Helsetun, inngang ved siden av legekontoret. 

Helsestasjonen er bemannet med:

  • Helsesykepleier ressurs 100% stilling.
  • Jordmor annenhver fredag (timebestilling på legekontoret).
  • Skolehelsetjeneste hver tirsdag (på skolen).

Hva gjør en helsestasjon?

Helsestasjonene i Norge er gratis og er en del av den kommunale helsetjenesten. Det er en frivillig tjeneste, men barnet ditt har rett på oppfølgning, slik at hvis du ikke går til kontroll på en helsestasjon, må barnet få oppfølgning hos din fastlege, barnelege eller spesialisthelsetjenesten.
 
Helsestasjonens oppgaver er først og fremst og følge med på barnets utvikling gjennom regelmessig å veie, ta lengde og se på barnets trivsel. Du vil få nyttige råd, og kan selv ta kontakt hvis det er noe du lurer på.
 
Helsestasjonen skal forebygge sykdom og fremme helse hos barnet ditt. Deres oppgave er ikke å behandle barnet hvis det er sykt, men det må da henvises videre til barnets fastlege. 

Helsestasjonen tar også nødvendige reisevaksiner.

Helsestasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet

Hensikten med vaksinasjonen er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer.

Hos Folkehelseinstituttet kan du se en oversikt over Norges barnevaksinasjonsprogram.

 

Hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Alle barn som er født 1. november 2016 og senere vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som er født 1. november 2016 og senere vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.  Til nå har alle spedbarn fått tilbud om kombinasjonsvaksine som beskytter mot de fem sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B. Dette er en såkalt femvalent vaksine som gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder. Hepatitt B-komponenten vil inngå i en slik kombinasjonsvaksine sammen med disse (seksvalent vaksine). Det vil ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk for barnet. 

Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere

Alle kvinner født 1991-1996 har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 har uvaksinerte kvinner født 1991-1996 også fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonsarbeidet for barn og unge i skolealder, og har som mål å bidra til at barn og unge skal ha en best mulig fysisk og psykisk helse.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Webside skolehelsetjenesten.

Oppfriskningsvaksiner for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder anbefales derfor for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/voksne-oppfriskningsvaksine/

Kontakt

Mari Husom Dalen
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 414 24 561