Svangerskap og fødsel

Tilbud til gravide i Folldal kommune

Vi ønsker å vektlegge:  

  • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling.
  • At dere som foreldre får en god start sammen med det nye barnet.
  • At du tar vare på deg selv og forholdet til partneren din.
  • At du føler trygghet i forhold til den forestående fødselen.
  • At du er forberedt på barseltid og amming.
  • At du har kjennskap til dine rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne.

Svangerskapsomsorgen gjøres i samarbeid mellom jordmor, lege, helsesøster og fødestua på Tynset sjukehus.

Jordmor er til stede på helsestasjonen annenhver fredag. Time bestilles via legekontoret.

Første kontroll tas fortrinnsvis hos lege ved svangerskapsuke 8 – 12. Tilbud om ultralyd undersøkelse ca. 18. svangerskapsuke. Senere kontroller tas fortrinnsvis hos jordmor – uke 24, 28, 32, 36, 38, 40, 41.

Ved medisinske problemer, behov for sykemelding og lignende, kontaktes lege eller vi henviser til videre undersøkelse ved gynekologisk poliklinikk eller fødestua. Førstegangsgravide kan ha behov for en ekstrakonsultasjon mellom 12. og 18. svangerskapsuke.

Kontaktinfo:

Timebestilling via legekontoret på tlf 62 49 11 00 (telefontid kl. 08.30-11.30)
Webside: Folldal legekontor