Rus og psykisk helse

Rus og psykiatritjenesten i Folldal kommune ligger under helseavdelingen og er plassert på helsetun / Nav. Tjenesten har 2x100% stillinger samt en prosjektstilling innen rusarbeid i 100% ut desember 2018

Tjenesten har taushetsplikt og er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal favne mennesker i alle aldre som kan ha ulike utfordringer i hverdagen og av ulik varighet. Dette kan for eksempel være ulike psykiske lidelser, rusproblematikk, kriser og sorg.

Formålet med tjenesten:  

 • gi støtte og oppfølging til bruker
 • gi støtte og oppfølging til pårørende
 • tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står i sentralt
 • koordinere og utarbeide individuelle planer der hvor en i tjenesten er koordinator
 • forebyggende arbeid

Andre oppgaver: 

 • koordinere rusteam
 • samtale og henvisning til Friskliv
 • delta i BUT
 • delta i kriseteamet til kommunen
 • samarbeide med Mental Helse Folldal
 • drive onsdagsgruppa, et lavterskeltilbud hver onsdag
 • delta i Bondens nettverk

Du kan selv ta kontakt med tjenesten eller via henvisning fra for eksempel fastlegen. Innen to uker etter henvendelsen skal tjenesten ha tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk eller timeavtale på kontoret. Etter vurderingssamtale(r) fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold.

Vi er ingen døgntjeneste så for hjelp på kveld og helg, ring legevakta på telefon 116 117. 

Kontakt

Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00
Trude Sandberg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 404 36 794
Inger Enberget
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Anne-Hilde Stedal
Prosjektleder rus og psykiatri
E-post
Linda Sæteren
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 474 79 800