Kreftsykepleier

  • Gi behandling, støtte og oppfølging til bruker i alle faser.
  • Gi støtte og oppfølging til pårørende.
  • Koordinere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
  • Tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt.
  • Koordinere og utarbeide individuelle planer, samt behandlingsplan med fastlege.
  • Stillingen er plassert i hjemmetjenesten.
  • Søknader om tjenester fra kreftsykepleier adresseres til Hjemmetjenesten.