Ergoterapitjenesten

Ergoterapi er et tjenestetilbud til innbyggere som av ulike grunner har et funksjonsfall som medfører problemer med å utføre sine daglige aktiviteter. Tilbudet gjelder alle innbyggere, hjemmeboende og i institusjon, og kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Tiltak vil være individuell rehabilitering/habilitering, tilpasning av hjelpemidler og/eller tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon.

Noen eksempler for ergoterapeutiske tiltak:

  • Trening av og stimulering til dagligdagse aktiviteter / personlig omsorg
  • Kompenserende tiltak ved bruk av tekniske hjelpemidler
  • Distribusjon av kortvarig utlån (ca. 1-3 mnd, max opptil 2 år) for kortvarig behov av tekniske hjelpemidler fra kommunens eget lager.
  • Formidling av tekniske hjelpemidler for varig behov (over 2 år) fra Nav Hjelpemiddelsentral.
  • Tilpassing og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
  • Tilrettelegging av aktivitet, f. eks. forenkling av framgangsmåter og rutiner
  • Rådgiver mht. tilrettelegging / tilpasning av omgivelser i hjemmet.

 

Hvordan kan du ta kontakt?

Ergoterapeuten har kontor i underetasjen på Folldal bo- og servicesenter. Hun kan kontaktes på telefon, eller ved besøk på kontoret. Har du behov for tjenester kan du ta direkte kontakt med ergoterapeuten eller via henvisning fra lege eller andre helsetjenester.

Etter å ha mottatt din henvendelse vil du bli kontaktet innen 2 uker for nærmere avtale om tid for samtale.

Ergoterapitjenesten er en del av Helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Opplysninger som er viktige for å få en god og forsvarlig tjeneste, registreres i elektronisk journal. Du har innsynsrett i journal etter reglene i Pasientrettighetslovens § 5-1, jf. Helsepersonelloven § 41.

Ergoterapeuten har taushetsplikt og dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt.

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Hanne Ragnhild Brendryen
Ergoterapeut
E-post
Telefon 474 51 402