Tannhelsetjenesten

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter på kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.

Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete på nettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar. 

Folldal tannklinikk er lokalisert i tilknytning til Folldal Helsetun. Tannklinikken er bemannet av tannpleier på mandag og tannlege tirsdag og onsdag. For akutt behandlingsbehov kan man henvende seg til Alvdal tannklinikk tlf 62489820. 

Dersom du har behov for akutt tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan www.tannlegevakt.nu/innlandet/ være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger, eller ring Legevaktsentralen tlf 116117. 

Mer info; Innlandet Fylkeskommune 

Folldal tannklinikk
Wilhelms veg 15, 2580 Folldal
Tlf. 62473050
Åpningstid: 0800-1530
E-post: folldal.tannklinikk@hedmark.org

  • Klinikksjef: Anke Bolte
  • Tannlege Ellen Thea G. Dalbak
  • Tannhelsesekretær Nina Røsten
  • Tannpleier Hilde S Thoresen

--------