Matombringing

Om du bor hjemme og ikke er i stand til å lage mat til deg selv, kan du få ferdiglaget middagsmat levert på døren. Maten kan leveres varm eller kald for oppvarming hjemme.

Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovene for sunn, god og næringsrik mat. Du kan få levert mat én eller flere dager i uken for en kortere eller lengre periode.

Du betaler per måltid, se kommunens gebyrregulativ for pris.

Målgruppen for denne tjenesten er eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme.

Lover

Du har ingen lovfestet rett til matombringing. Kommunen vil vurdere om matombringing er aktuelt for deg.

Veiledning

I søknaden bør du skrive:

  • Hvorfor du trenger matombringing
  • Hvor mange middager i uken og på hvilke dager du trenger middag
  • Om du har allergier og/eller om det er matvarer du ikke spiser
  • Om du må ha et tilpasset kosthold på grunn av sykdom og hvilke diagnoser du har
  • Hvis ønskelig kan du få besøk av kjøkkensjefen for oppsett av kost/måltider

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Hjemmesykepleien vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil hjemmesykepleien vurdere om matombringing er aktuelt for deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klage oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Kontakt

Marianne Garshol Syversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917