Har du en bedrift eller lyst til å starte en bedrift i Folldal?

Da har vi både lyst å muligheter til å hjelpe deg når du trenger det. Dette er hva du kan vente deg av Folldal kommune og Folldal Vekst, som er kommunens utviklings- og rådgivingsselskap fordelt over tre ulike situasjoner

Etablering

Har du en bedrift i Folldal og ønsker hjelp?

Mange bedriftseiere trenger en sparringspartner, for samtaler rundt utvikling og drift av sin egen virksomhet. Ta kontakt med næringssjefen, så kan vi diskutere alle aktuelle problemstillinger rundt bedriften, og du kan også få hjelp videre, enten det gjelder videreformidling av kontakt med andre kompetansemiljøer, søknader om økonomisk støtte eller andre aktuelle problemstillinger i din virksomhet.

Har du en idé og lyst til å starte en bedrift med grunlag i din idé?

Næringssjefen i kommunen og Folldal Vekst står til disposisjon og vil kunne hjelpe deg i prosessen for å lage et beslutningsgrunnlag, som både du og kanskje banken trenger for å kunne se om din idé er liv laget og for å gi deg et innblikk i hvilken innsats som skal til. Utenom denne form for hjelp, kan du også delta på etablererkurs som arrangeres 2 ganger i året i regionen. Nærmeste kurs høsten 2019 er Tynset, med start 2. oktober. Vi planlegger et nytt etablererkurs i Folldal våren 2020, hvis det er interesse for det. Bare ta kontakt for å få nærmere opplysninger om innhold og tidsperiodene disse kursene bli holdt.

Men før du tar kontakt og kanskje arbeider med en forretningsplan som du vil sette ut i livet, er det også en god start å se igjennom nettsidene Altinn.no, Etablerer.no og Innovasjon Norge sine sider. Du kan også ta kontakt med oss direkte for en prat og en første gjennomgang av dine idéer og planer.

Har du en bedrift som du kan tenke å flytte til Folldal?

Vurderer du å flytte din bedrift til Folldal, kan du komme til et sted med et allsidig arbeidsliv med arbeidsplasser fordelt på mange bransjer og sektorer.

Hvis du flytter din bedrift til Folldal, får du:

  • Laveste sats på arbeidsgiveravgift, 6,4%.
  • Svært stabil arbeidskraft og betydelig lavere sykefravær enn på Østlandet/i byene.
  • Betydelig lavere husleie enn i mere sentrale strøk.
  • Et flott sted å bo med en svært god skole og full barnehagedekning.
  • En kommune som er villig til å gi god oppfølging i tiden før, under og etter flyttingen.
  • Et godt sted å være og et godt sted å høre til.
  • Og har du behov for kontorlokaler, så er det plass i Folldal Næringspark.

  

Uansett i hvilken situasjon du er, så kan du vente deg dette av Folldal kommune og Folldal Vekst AS:

Etter din kontakt skal det gå maksimum tre dager fra du henvender deg til å noen har gjort en avtale med deg for å komme sammen og se nærmere på innholdet av din henvendelse.

Første møte skal skje innen maks 14 dager etter du har henvendt deg til Folldal kommune eller næringskonsulent direkte.

Uansett situasjon vil du komme i kontakt med kommunens utviklings- og rådgivingsselskapet Folldal Vekst AS. Hovedmålet med selskapet er å bistå eksisterende bedrifter og nyetablerere, samt investere i bedrifter med vekstpotensial.

Selskapet kan delta i bedrifter når de trenger det, men vil også gjerne selge seg ut igjen når bedriften kan ta ansvar for egen videreutvikling og vekst. Slike investeringer medfører risiko. Derfor må en regne med at både næringskonsulenten, som daglig leder i selskapet, og styret i Folldal Vekst AS skal ha innsikt i både utviklingsmulighetene og risiko for en slik bedrift.