Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Folldal barnehage 474 57 576
Pedagogisk leder 400 27 962
Assistent
Pedagogisk leder 400 27 963
Fagarbeider
Pedagogisk leder 474 74 097
Fagarbeider
Pedagogisk leder 400 27 962
Assistent
Assistent
Lærling
Assistent
Fagarbeider
Pedagogisk leder
Assistent
Fagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider

Helse Rehabilitering Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse Rehabilitering Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Assistent
Assistent kjøkken 474 85 170
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier, Verneombud
Barne- og ungdomsarbeider
Ergoterapeut 474 51 402
Spesialsykepleier
Assistent
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kjøkkensjef 474 84 405
Sykepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Kokk 474 85 170
Helsesjukepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Sykepleier
Kokk 474 85 170
Hjelpepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Avdelingsleder institusjon 909 40 279 909 40 279
Jordmor 62 49 10 00
Vernepleier
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider 62 49 39 71
Avdelingsleder helse / sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Sykepleier
Assistent
Avdelingsleder MOT 404 27 026
Sykepleier 62 49 11 00
Helsefagarbeider
Assistent
Assistent Helse,rehabiliteringogomsorg
Hjelpepleier
Kommunelege 1 62 49 11 00
Assistent
Lis-1 lege 62 49 11 00
Helsefagarbeider
Aktivitør 479 73 598
Hjelpepleier
Kjøkkenassistent 474 85 170
Assistent
Miljøterapeut
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Avdelingsleder 909 40 279
Hjelpepleier
Assistent
Sykepleier 414 24 561
Sykepleier
Psykisk helsearbeider 905 14 975
Helsefagarbeider
Vernepleier
Helsefagarbeider
Fagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Miljøarbeider
Konsulent 940 03 887
Assistent
Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Kokk 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier 404 36 794
Sykepleier
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 990 80 644
Konsulent 489 48 317
Helsefagarbeider 990 80 644
Helsefagarbeider / tillitsvalgt fagforbundet 404 68 422 404 68 422
Hjelpepleier 62 49 10 00
Assistent pleie / lærling
Helsefagarbeider
Kokk 474 85 170
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier / hovedvernombud
Avdelingsleder 489 51 917
Miljøterapeut
Spesialsykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Kommunefysioterapeut 489 50 148
Vernepleier
Assistent
Enhetsleder 474 84 393
Assistent
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet /hørselskontakt 62 49 10 00
Helsefagarbeider og verneombud
Helsefagabeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Fysioterapeut 62 49 10 00
Avdelingsleder 948 43 697
Helsefagarbeider
Lis-1 lege 62 49 11 00
Sykepleier
Sykepleier

Politiker - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem eldreråd
Medlem eldreråd
Medlem eldreråd
Medlem eldreråd
Politiker Samlingslista 971 67 385

Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 918 05 560 918 05 560
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Politiker 905 45 166
Politiker 901 99 756
Ordfører 488 41 577 488 41 577
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Politiker 906 04 568

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 950 38 642
Politiker 909 77 577
Politiker 912 42 155
Politiker 918 05 560 918 05 560
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Politiker 905 45 166
Politiker 907 67 613
Politiker 928 34 799
Politiker 901 99 756
Politiker 905 55 454
Ordfører 488 41 577 488 41 577
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Biblioteksjef 479 77 224 91626757(priv)
Politiker 906 04 568
Politiker 452 12 390
Spesialsykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Lærer 97167385(priv)

Politiker - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brukerrepr. LHL 952 26 538
Politiker Samlingslista 905 55 454
Brukerrepr. LHL 975 74 970
Politiker SP 900 12 378
Brukerrepr. Mental Helse 928 36 752

Politiker - Utvalg 1, helse, oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Utvalg 1, helse, oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 909 77 577
Politiker 907 67 613
Politiker 916 26 757
Politiker
Politiker 900 62 509

Politiker - Utvalg 2, teknisk, landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Utvalg 2, teknisk, landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 991 04 962
Politiker 950 38 642
Politiker 912 42 155
Politiker 452 12 390
Politiker 971 67 385

Service og kultur

Ansatte i avdelingen Service og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekonsulent 404 48 430
Rådgiver 479 79 021
Kulturkonsulent
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Kulturmedarbeider
Biblioteksjef 479 77 224 91626757(priv)
Servicekonsulent/Hovedvernombud 404 47 473
Enhetsleder 913 52 800

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Adjunkt med tilleggsutdanning 924 19 799
Lærer
Lærer
Teamleder 1. - 4. klasse
Lærer
Lærer 62 49 10 20
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Fagarbeider
Rektor 952 11 553
Assistent
Lærer og spes.ped.koordinator
Kulturskolelærer
Assistent
Lærer
Lærer 469 08 169
Inspektør 404 34 775
Lærer 938 53 063
Lærer
Lærer
Lærer
Kulturskoleærer
Kulturskolelærer
Sosionom 479 79 195
Miljøterapeut 930 66 995
Lærer
Enhetsleder oppvekst 916 11 211
Lærer
Fagarbeider
Kulturskolerektor 907 57 331
Fagarbeider
Kulturskolelærer
Lærer
Lærer 97167385(priv)

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringsutvikler 404 48 937 404 48 937
Konsulent 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Ordfører 488 41 577 488 41 577
913 29 475 913 29 475
Økonomikonsulent 479 75 701
Personalsjef 400 40 338 400 40 338
Kommunedirektør 905 57 118

Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkonsulent 488 83 227
Renholder
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Renholder
Driftsleder VA 917 17 796
Rådgiver skogbruk 477 91 517
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Renholder
Avd.leder kommunalteknikk 901 27 820
Vaktmester 488 91 120
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 913 96 360
Driftsteknisk arbeidsleder 404 47 472
Saksbehandler bygge-/delingssak 457 24 724 457 24 724
Konsulent 488 84 379
Renholder