MinSide

MinSide gir innbyggere og virksomheter tilgang til offentlig informasjon.

På MinSide kan innbyggerne lese digital post til og fra kommunen, se eiendomsinformasjon og gå videre til en rekke nasjonale tjenester fra for eksempel Skatteetaten, NAV og Husbanken. MinSide er under stadig utvikling, og målet er at alle offentlige tjenester som er relevante for innbyggeren, skal finnes her.

Logg inn på MinSide med ID-porten her