Barne- og ungdomsteamet (BUT)

Barne- og ungdomsteamet (BUT) i Folldal kommune ble etablert høsten 2003. Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

BUT sine mål med jobbingen: 

 • Vi vil ha lav terskel for å bli kontaktet
 • Vi vil gi tidlig hjelp
 • Vi kan gi råd
 • Vi vil sikre et tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen
 • Vi vil ha fokus på forebygging av rusproblemer, psykiske, fysiske og sosiale problemer
 • Vi kan drøfte oppståtte problemstillinger, saker og utfordringer
 • Vi vil fremme trivsel på barn og unges arenaer

 

BUT jobber med: 

 • Forebyggende arbeid/generelle saker 
 • Konkrete saker

 

BUT består av 8 faste representanter: 

 • Helsesøster, Mari Husom
 • Representant fra Folldal skole, Solvår Brustad Lilleeng
 • Representant fra Folldal barnehage, Gisela Voll Nessa
 • Representant fra PPT, Hanne M. Løkken Sørli
 • Representant fra barneverntjenesten, Terese Langtjernet Kregnes
 • Representant fra rus- og psykiatritjenesten, Anne-Hilde Stedal
 • Representant fra politiet, Stig Tore Solbakken
 • Sosionom ved Folldal skole, Hege Brennodden (koordinator i BUT)

Andre personer trekkes inn ved behov. Representantene i BUT har taushetsplikt.

Alle kan ta kontakt med BUT (tlf 62491000), og de står fritt til å ta kontakt med den representanten de selv ønsker.

Kontakt

Hege Brennodden Røhjell
Sosionom
E-post
Telefon 479 79 195