FAU og SU

Alle foreldre ønsker at barna skal trives, lære og utvikle seg på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å oppnå dette. Samarbeid mellom hjem og skole og at barnet opplever støtte og positivte holdninger til skolen hjemme, er viktig for barnas motivasjon og læring.

Les mer om hjem-skole-samarbeid på sidene til FUG

Skoleutvalg, FAU og SU

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Møteplan 2019/20: 

  • 06.11.2019
  • 10.02.2020
  • 21.04.2020
  • 02.06.2020

Klasse

Klassekontakt

Vara

1 Trude Sandberg Reidar Odden
2 Marina Pettersen (leder) Thomas Sauarlia Hagen
3 Kristin Ø. Rogne Jan Peder Øyen
4 Ronny K. Nyvoll Hege Hasvi
5 Thor Christian Aastveit Ellen Grete Kroken
6 Lena E. Sjøvold Moseng Susann Brendryen
7 Rune Kongsrud Heidi Åsen
8 Gisela Voll Nessa (sekretær) Line Groven
9 Marie Hesselroth (nestleder) Børge Røhjell
10 Gunn Hilde Voll Hilde Ø. Brendryen

 

 

 
Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Møteplan 2019/2020:

  •  
Elevråd:                        SU og SMU
                        SMU
Foreldrene: Marina Pettersen og Gunn Hilde Voll SU
  Ronny Nyvoll og Lena Sjøvold Moseng SMU
Lærerne: Magnhild Brandsnes og Bente Grimsbu  
Andre ansatte: Hege Brennodden og  
Kommunestyret:    
Rektor: Stian Tørhaug  
Leder:    
Nestleder:    
Sekretær:    

 

Kontakt

Stian Tørhaug
Rektor / enhetsleder
E-post
Telefon 916 11 211