FAU og SU

Alle foreldre ønsker at barna skal trives, lære og utvikle seg på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å oppnå dette. Samarbeid mellom hjem og skole og at barnet opplever støtte og positivte holdninger til skolen hjemme, er viktig for barnas motivasjon og læring.

Les mer om hjem-skole-samarbeid på sidene til FUG

FAU-møter - Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

 

Klasse

Klassekontakt 2022/23

Vara

1 Elin Caroline Brænd Lars Henrik Odden
2 Atle Kristoffersen Malin Olsen Krokmoen
3 Siv Jorid Østensen Erik Hojem Garmager
4 Jørn Brendryen Elin Caroline Brænd
5 Ellen A. N. Engh Olav Tallerås
6 Eelco van Ingen Elin Nymoen Øyen
7 Nina Myrhaug Torstein Johnsrud
8 Linn Silje Dahlen Marita Plassen
9 Kjartan Garmager  
10 Rune Kongsrud Solfrid Marie Lien

 

 

 

 
Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Elever: Sebastian Garmager SU og SMU
  Brage Lyder Husom og Mari N. Kongsrud SMU
Foreldre: Hilde Ø Brendryen (leder) SU og SMU
  Kristin Nilsgård (sekretær) leder FAU
  Gunn Hilde Voll og Hilde Bendixvold SMU
Lærere: Elin Borkhus (nestleder) SU og SMU
  Magnhild Brandsnes (vara SU og SMU)
Andre ansatte: Trond Borkhus SU og SMU
Politisk representant: Thomas Sauarlia Hagen  
Rektor: Bente Kristoffersen  

 

Kontakt

Bente Kristoffersen
Rektor
E-post
Telefon 952 11 553