Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud på småskoletrinnet (1. - 4. klasse) og for barn med særskilte behov på 1. til 7. klassetrinn. Rektor er hovedansvarlig både for den pedagogiske- og den økonomiske delen. Det sentrale innholdet skal bygge på lek og frie aktiviteter.

SFO har åpent fra kl. 07.00-08.30 og fra etter skoleslutt kl. 14.40 til 16.30 hver dag.
Onsdag er det SFO-tilbud fra kl. 12.30. 

I skoleferiene er det åpent heldagstilbud hvis det er behov for det. SFO er stengt fire uker hver sommer. Se vedtekter for mer informasjon

Søknadsfristen for plass påfølgende skoleår (hovedopptak) er 1. mars. Søknadsskjema finner du på siden "Skjemaer".

Det er også mulig å kjøpe enkelttimer- og dager ved behov.


Satser for SFO

Vedtatte satser finner du under siden "Gebyrer og priser"

Kontakt

Linn Wangen
Fagarbeider
E-post

Adresse

Besøksadresse

Folldalsvegen 2793
2580 Folldal

Åpningstider

Man-Fre: 07.00 - 16.30