Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud på småskoletrinnet (1. - 4. klasse) og for barn med særskilte behov på 1. til 7. klassetrinn. Rektor er hovedansvarlig både for den pedagogiske- og den økonomiske delen. Det sentrale innholdet skal bygge på lek og frie aktiviteter.

SFO har åpent fra kl. 07.00 til 16.30 hver dag, også i skoleferiene hvis det er behov for det. SFO er stengt fire uker hver sommer. Se vedtekter for mer informasjon

Søknadsfristen for plass påfølgende skoleår er 1. mars. Det er også mulig å kjøpe enkelttimer- og dager ved behov. Søknadsskjema finner du på siden "Skjemaer".


Satser for SFO

Vedtatte satser finner du under siden "Gebyrer og priser"
Beregning av timer:

  • Økter før og etter skoletid = 2 timer
  • Heldag = 9 timer

Adresse

Besøksadresse

Folldalsvegen 2793
2580 Folldal

Åpningstider

Man-Fre: 07.00 - 16.30