Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonsarbeidet for barn og unge i skolealder, og har som mål å bidra til at barn og unge skal ha en best mulig fysisk og psykisk helse.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsesøster har fast trefftid på skolen på tirsdager.

Skolehelsetjenesten tilbyr blant annet:

  • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • Systematiske, individuelle undersøkelser/ samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Individuell oppfølging av barn og familier etter behov.
  • Temaundervisning i klasser
  • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier; vi samarbeider bl.a med skolen, PPT, tannhelsetjenesten, barnevernstjenesten, fysioterapitjenesten, psykiatrisk sykepleier, flyktningetjenesten, fastleger og sykehus.

 

Nyttige nettadresser: