Skoleruta

Folldal skole følger skoleruta til Innlandet; 

Skoleferier og fridager 2020/2021

Hendelse

Dato

Første skoledag mandag 17.08.2020
Høstferie Uke 41:
mandag 05.10.–fredag 09.10.2020
Fridag fredag 27.11.2020
Juleferie onsdag 23.12.2020–mandag 04.01.2021
Fridag fredag 29.01.2021
Vinterferie Uke 9:
mandag 01.03.–fredag 05.03.2021
Påskeferie mandag 29.03.–mandag 05.04.2021
Off. høytidsdager torsdag 13.05.2021
mandag 17.05.2021
mandag 24.05.2021
Siste skoledag fredag 18.06.2021

 

 

Skoleferier og fridager 2021/2022 (foreløpig)

Hendelse

Dato

Første skoledag mandag 16.08.2021
Høstferie Uke 41:
mandag 11.10.–fredag 15.10.2021
Fridag fredag 26.11.2021
Juleferie onsdag 22.12.2020–mandag 03.01.2022
Fridag fredag 28.01.2022
Vinterferie Uke 9:
mandag 28.02.–fredag 04.03.2022
Påskeferie mandag 11.04.–mandag 18.04.2022
Off. høytidsdager tirsdag 17.05.2022
torsdag 26.05.2022
mandag 06.06.2022
Siste skoledag fredag 17.06.2022