Kulturskolen

Høsten 2020 starter Folldal Kulturskole sitt 32. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. De fleste av undervisnings-tilbudene fra inneværende skoleår videreføres i jubileumsåret.

Oppslutningen om Folldal Kulturskole er svært god. I inneværende skoleår har vi ca.180 elevplasser fordelt på 119 elever, og dette gjør oss til en svært aktiv kulturskole sammenlignet med andre. Vi ligger helt i landstoppen når oppslutning måles i forhold til elever i skolepliktig alder og antall innbyggere i kommunen. Tar vi med alle medlemmer i kor og korps, er det over 200 personer som møter våre lærere hver uke.

Telemarksforskning har kåret Folldal Kulturskole til landets 5. beste kulturskole i 2017 og 2018! Og Norsk Musikkråd kåret Folldal kommune til ÅRETS MUSIKKOMMUNE i 2018! Dette er en gledelig utmerkelse for oss som jobber i kulturskolen i og med at vår virksomhet er kommunens viktigste bidrag til musikklivet i bygda. Vi håper på like stor oppslutning og mange nye søkere også til høsten!

Utvidet søknadsfrist 30.06!

Kulturskole

Hvilke tilbud har vi?

Tilbudene for neste år er mange og dette gir store valgmuligheter for elevene. Vi har unnlatt å sette opp mange nye tilbud denne høsten for å unngå å konkurrere med egne og andres aktiviteter. Sanggruppa for de eldste gjøres om til «Ungdomskor med kompgruppe» mens innholdet i «Formgiving» endres noe og får navnet «Visuell kunst» med Marie Hesselroth som lærer i tilbudet.

Prioritering mellom søkerne vil bli foretatt etter gjeldende retningslinjer. Barn og unge har første prioritet, mens voksne kan få elevplass om det er ressurser til dette.

Vi håper aktivitetene for neste år faller i smak, og at riktig mange søker på våre tilbud. Vi må ta forbehold om at enkelte tilbud ikke blir satt i gang hvis det blir for lite søkere eller vi ikke har lærere tilgjengelig til høsten. Folldal Kulturskole skal prioritere barn og unge, men håper også at voksne vil søke. Spesielt innen gruppeaktiviteter kan det bli rom for voksne.

 

Individuell undervisning i musikk:

 • Her får elevene 25-30 minutter pr uke alene sammen med lærer, med undervisning tilpasset sitt nivå og sine interesser. Der det er ønskelig fra elever og lærer kan to og to elever spille sammen. I perioder kan flere elever spille sammen etter nærmere avtale, da med ukentlig øvingstid på 45 minutter.

Gruppeundervisning musikk:

 • I rockeverksted setter vi sammen grupper og band etter avtale med elevene ut fra nivå, alder, geografi osv.  Ved behov deles elevene inn i rene instrumentgrupper for å få undervisning på de spesifikke instrumentene. Vi trenger gitarister, bassister, vokalister, trommeslagere og pianister.
 • Samspillgruppe er musikktilbudet for elever med behov for spesiell tilrettelagt undervisning. Tilbudet startet opp høsten 2009 etter ønske fra foreldre, og gruppas debut på vårkonserten 8.mai 2010 er noe alle i salen vil huske! Her skreddersyr vi opplegget ut fra elevene som melder seg på.
 • Samspill gammeldans er tilbudet for de som har lyst til å spille folkemusikk/gammeldans sammen med andre. Gruppen settes sammen etter ønske fra de som melder seg på, basert på instrumenter og ferdigheter. Gitar, bass, rytme, torader, trekkspill og fele er aktuelle instrumenter sammen med sang.
 • Musikklære er et bredt tilbud for de som vil lære mer om musikk, teori, hørelære, musikkhistorie osv. Spesielt kan dette være et nyttig tilbud for alle som tenker på å søke skoleplass der det er prøvespill og teoriprøve for å komme inn.
 • Sanggruppe 6-7 år. Sangtilbud for 1. og 2. klasse. Sanger og sangleker på norsk, teater, stemmebruk og rytmeøving. 
 • Sanggruppe 8-9 år - en videreføring av barnekoret, men med litt eldre elever (3. og 4. klasse). Vi synger sammen på norsk (+ engelsk) og øver inn enkel sangkoreografi. 
 • Ungdomskor med kompgruppe. Her gir vi tilbud om ungdomskor med komp-gruppe for elevene. Målsetningen her er å kunne synge sammen på engelsk og norsk sammen med sangkoreografi og bevegelser, også flerstemt sang. Og alt med musikk fra egen komp-gruppe! 
 • Begynneropplæring korps. Folldal skolekorps har sin begynneropplæring direkte i kulturskolen. Elevene er dermed kulturskoleelever og ikke korpsmedlemmer første året. Aktuelle instrumenter høsten 2018 er bariton, horn og klarinett. 
 • Gitar for voksne - tilbudet for alle voksne som ønsker å lære gitarspill. Gitar er svært anvendelig, og her lærer alle det de trenger for å kunne bruke gitar i de fleste sammenhenger.

Gruppeundervisning i kunst og kultur:

 • Visuell kunst. Tilbudet gir elevene et møte med ulike kunstneriske virkemidler, materialer, redskaper, uttrykk og teknikker. Undervisningen legges opp som prosjektarbeid der elevene arbeider i kreative prosesser sammen med andre elever. Elevene gis mulighet til å oppleve skaperglede og estetisk utvikling. Gjennom ulike kunstprosjekter skal elevene tilegne seg estetiske erfaringer i møte med samtidskunst. Hvert kunstprosjekt avsluttes med en utstilling ved kulturskolens vinter og vårforestillinger. Hovedinnholdet i tilbudet for neste år er skulptur, keramikk, tegning, maling og grafikk.  
 • Brukskunst - tilbudet for alle som liker å jobbe med hendene. Kunstutforming av bruksgjenstander fra det vi finner i naturen, kniver, auser, kopper, treskulptur osv. 
 • Dans. Tanja Korban forsetter med sitt populære undervisningsopplegg innen moderne dans. Elevene blir delt inn i grupper etter alder. 
 • Lys- og lydverksted - et tilbud for alle som synes det er moro å lære lys og lydrigging, lyssetting av konserter, lydkjøring av øvinger og konserter osv.
Hva koster undervisningen?

Prisene for undervisning i Folldal Kulturskole er som følger (pr. 2020):

Individuell undervisning (1-2 elever pr/t) Kr. 1400,- pr semester
Gruppeundervisning 3-10 deltakere                      Kr. 1160,- pr semester
Gruppeundervisning > 10 deltakere                      Kr.   930,- pr semester
(Det gis 25% søsken og fleraktivitetsmoderasjon.)

 

                       

           

           

           

Lærere i kulturskolen

Kommende skoleår jobber 10 lærere i større og mindre stillinger i Folldal Kulturskole: Martin Hoel, Anne Toini Lohn, Ronny Bekken Larsen, Tanja Korban, Jon Olav Ryen, Iryna Grechanyuk, Turid Anne Ruste, Anne-Hilde Stedal, Marie Hesselroth og Arne Olav Vårtun. Dette gir en spennende, allsidig og godt sammensatt lærerstab med stor fag- og realkompetanse.

Martin Hoel
Underviser i gitar, samspillgrupper og rockeverksted i tillegg til at han dirigerer kor. Musikkutdannelse fra Trondheim og 30 års erfaring som kor- og korpsdirigent, visesanger, band og storband-musiker. Sentral i musikklivet i Folldal siste 35 år, samt pådriver ved opprettelsen av Folldal Musikkskole. Fikk Folldal Kommunes kulturpris i 1998.

Iryna Grechanyuk
Kommer fra Kyiv i Ukraina og har flyttet til Folldal hvor hun har fått jobb som organist. Iryna er utdannet pianist fra musikkhøgskolen i Ukraina og har i tillegg utdanning som organist. Før Iryna flyttet til Folldal har hun jobbet som pianolærer og konsertmester i Kiev, Priosersk og Krivoj Rig hvor hun blant annet har satt opp barneopera som vant den nasjonale konkurransen i Ukraina. Iryna har jobbet som konsertmester for barnekor og deltatt under regionale TV-sendinger som pianist.

Ronny Bekken Larsen
Underviser i slagverk, rockeverksted og lys- og lydverksted. Mange års erfaring fra ulike band. Bakgrunn fra ettårig lydteknikerlinje under utdannelsen. Jobber med barn og unge ved Folldal Kommunale Fritidsklubb, fast UKM-administrator, maskinist ved Folldal kommunale kino og fellestillitsvalgt LO Kommune.

Anne-Hilde Stedal
Underviser i sang og barnekor. Kaller seg selv en «Glad korist». Anne-Hilde har bakgrunn fra barnekor, kirkekor, tensing. Hun har vært med i Rett og Slett siden 2006 og er en av fire sangere i gruppa «Pumps». Utdannelse innen familie- og utviklingspsykologi ispedd noe pedagogikk. Anne-Hilde legger vekt på at elevene opplever musikkglede, og mener dette også gir de beste musikalske resultatene på sikt.

Turid Anne Ruste
Underviser i sang og har vikariert som dirigent for Rett og Slett. Turid Anne er utdannet musikk- og dramapedagog fra Bergen og har mange års erfaring fra undervisningsstillinger i flere kulturskoler og som dirigent for flere kor, både for barn og voksne. Turid Anne liker å jobbe med mennesker og se at hver enkelt utvikler seg, føler mestring og har det morsomt med sang. I tillegg til kulturskolen jobber Turid Anne som veileder og kursholder.

Marie Hesselroth
Underviser i formgiving. Hun er utdannet barnehagelærer ved Nord Universitet og jobber som pedagogisk leder ved Plassen barnehage på Alvdal. Marie har videreutdanning i kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark og har gått på Strykejernet kunstskole i Oslo. Marie har tidligere tatt oppdrag som frilansfotograf og grafisk designer. Ellers liker hun å eksperimentere med ulike handverk på fritiden. 

Jon Olav Ryen
Dirigerer Ekko Heimklang. Ansatt som organist i Iladalen kirke i 3 år. Privat orgelundervisning i 6 år, og lang erfaring i pianospill i ulike sammenhenger, bl.a. som pianist i Folldal Storband en periode. Dirigent for Ekko Heimklang fra høsten 2009. Fikk Folldals-prisen i 2012.

Tanja Korban
Tanja Korban har 10 års erfaring som danselærer og koreograf for større prosjekter og forestillinger i fjellregionen. Hun underviser i dag ved Tynset og Folldal kulturskoler i flere stilarter og med aldersgrupper fra 1. klasse til og med videregående. Tanja har tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning, og har et meget populært tilbud for alle års-trinn i kulturskolene.

Anne Toini Lohn
Underviser i fiolin, tussefløyte og samspillgruppe. Sentral i folkemusikkmiljøet i Folldal gjennom engasjement i Folldal Spellemannslag. Har tatt diverse kurs med ulike instruktører, og har gått ett år på Toneheim med Sven Nyhus som lærer. Spiller klarinett i Folldal Janitsjarkorps.

Arne Olav Vårtun
Underviser i klarinett, saksofon, sekkepipe, messinginstrumenter, aspirantopplæring korps, brukskunst, dirigent og instruktør i korpsene og administrasjon og tilrettelegging i Folldal Kulturskole. 35 års erfaring som dirigent for kor og korps, lærer i Folldal Kulturskole siden starten i 1989. Rektor i FKS fra høsten 2000. Fikk Folldal kommunes kulturpris i 2000 og hederstegn for dirigenter fra Norges Musikkorps Forbund i 2007.

Kontakt

Arne Olav Vårtun
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 907 57 331