Kulturskolen

Høsten 2021 starter Folldal Kulturskole sitt 33. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. Etter et noe amputert vårsemester som følge av korona-pandemien håper og tror vi at undervisningen kan gå som normalt fra høsten. Alle undervisnings-tilbudene fra inneværende skoleår videreføres neste skoleår.

Oppslutningen om Folldal Kulturskole er svært god. I inneværende skoleår har vi ca.180 elevplasser fordelt på 120 elever, og dette gjør oss til en svært aktiv kulturskole sammenlignet med andre. Vi ligger helt i landstoppen når oppslutning måles i forhold til elever i skolepliktig alder og antall innbyggere i kommunen. Tar vi med alle medlemmer i kor og korps, er det over 250 personer som møter våre lærere hver uke.

Søknadsfrist 10.06.21

Kontakt

Arne Olav Vårtun
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 907 57 331