Kulturskolen

Høsten 2022 starter Folldal Kulturskole sitt 34. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. Etter to noe amputerte skoleår som følge av korona-pandemien håper og tror vi at undervisningen kan gå som normalt fra høsten. Alle undervisningstilbudene fra inneværende skoleår med unntak av teater videreføres neste skoleår.

Oppslutningen om Folldal Kulturskole er svært god. I inneværende skoleår har vi ca.180 elevplasser fordelt på 110 elever, og dette gjør oss til en svært aktiv kulturskole sammenlignet med andre. Vi ligger helt i landstoppen når oppslutning måles i forhold til elever i skolepliktig alder og antall innbyggere i kommunen. Tar vi med alle medlemmer i kor og korps, er det over 250 personer som møter våre lærere hver uke.

Frist for re-registrering og søknad om kulturskoleplass: 10. juni;  www.speedadmin.dk - velg Folldal

Kontakt

Arne Olav Vårtun
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 90 75 73 31