Vaksinering covid-19

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon. 

Samarbeidsavtale om vaksinering
Folldal kommune og Boots apotek Tynset har inngått en samarbeidsavtale om covid-vaksinering av kommunens innbyggere.

Boots apotek Tynset vaksinerer i dag 17. januar,  onsdag 19. januar og onsdag 26. januar.
Tilbudet er gratis og er et ledd i kommunens vaksinasjonsarbeid. 

Bestilling av time kan gjøres ved å følge denne linken:
https://www.helseboka.app/booking/staff/3695340 
Eller ta kontakt med apoteket på telefon 62471888. Vi tilbyr også drop-in.

Vaksinetelefonen: NYTT TLF:  45735467 - KAN sende SMS 
Åpningstider: 

 • tirsdag 12.30-14.30
 • onsdag: 08.30-09.30

E-POST: vaksinebestilling@folldal.kommune.no 
E-post besvares innen 2-7 virkedager

Dersom du er syk når du skal vaksineres, ring eller send SMS til vaksinetelefonen 45735467.

Siste status om vaksinering pr. 10.01.2022

 • Vi er godt i gang med å gi tilbud om oppfriskningsdose til alle innbyggere over 45 år, samt helsepersonell og ansatte i skole og barnehage over 18 år. 
 • Vi vaksinerer onsdager. (Ukentlig en periode framover.) 
 • Alle vil få innkalling på SMS etter intervall og kapasitet i vaksineteamet. 
 • Vi prioriterer personer som ønsker 1. dose, samt 2. dose til dem som har nådd riktig intervall (minimum 3 uker).
 • Personer med særlig nedsatt immunforsvar vil ha en 3. vaksinedose i sin grunnvaksinering. Minimumsintervall fra 2. dose til 3. dose er 13 uker. 
 • Personer som er anbefalt 3. dose, vil også kalles inn til oppfriskningsdose (4.dose) Også her er minimumsintervall 20 uker. 
 • Gravide anbefales vaksine etter 12. svangerskapsuke. Se mer om dette på  Gravide og ammende - FHI
 • Personer som fyller 18 år i år (født 2004) kan få oppfriskningsdose etter 20 uker. 
 • FHI og regjeringen har satt seg som mål at alle over 18 år skal ha fått 3. dose innen utgangen av februar. Vaksineteamet jobber med å sørge for at dette skal gjennomføres. 
 • Personer i alderen 18 til 44 år vil få tilbud/innkalling på sms etterhvert som vi blir ferdig med gruppen 45+, og at man har nådd riktig intervall for vaksinedose. 

NB!
DERSOM DU ER I ISOLASJON ELLER KARANTENE PGA COVID-19 SKAL DU IKKE MØTE TIL  VAKSINASJON!

​​​Her finner du mer informasjon:

 

Vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom

Folldal kommune følger Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom.

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Identifisering av barn og påmelding:

 • Foreldre til barn med som mener at barnet sitt burde få tilbud kan kontakte barnets fastlege eller barnets behandlende barnelege
 • Fastleger som identifiserer egne pasienter som er relevante for vaksinasjon burde ta opp dette med barnets foreldre, og deretter melde inn behov for vaksine til nærliggende vaksinasjonskommune
 • Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, skal likeledes identifisere relevante barn for vaksinasjon og sende brev til foreldre

Vaksinasjon:

Når barna er identifisert, meldes det i fra til kommunens vaksinasjonsteam, Barnet vil så få innkalling på time til vaksinasjon per sms.

Samtykke:

Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon.

 

Folldal kommune samarbeider med nabokommunene på dette området, vaksinasjon av barn 5-11 år vil være på Kulturhuset Tynset.
Ta kontakt med Vaksineteamet i Folldal for nærmere informasjon:

Vaksine til 16- og 17-åringer

Folldal kommune følger FHI sitt koronavaksinasjonsprogram. Nå anbefales Comirnaty (Pfizer) vaksine til personer født i 2004 og 2005. Si fra til oss på vaksinebestilling@folldal.kommune.no om du ønsker vaksine eller ei. Om du har fått eller vil ta den på studie/hybelsted. 

For de som ikke har fylt 16 år enda, må det innhentes samtykke fra begge foreldre. 

Se link for mer informasjon: 

16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon - FHI

Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og kan leses i sin helhet her. - Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer.

www.fhi.no

Vi vil gjerne tilpasse timen for vaksinasjon til ungdommen. Av praktiske årsaker å sette opp tilbud om vaksinering i høstferieukene (40 og 41) med mulighet for 2. dose i juleferien (uke 52). Anbefalt doseintervall for 16 og 17-åringer er 8-12 uker. Denne anbefalingen holder vi hvis ungdommene benytter seg av dette tilbudet.

Kontakt oss hvis det er spørsmål på e-post: vaksinebestilling@folldal.kommune.no

Kommunen har sendt egen SMS til alle født i 2004 og 2005 denne uken (uke 34)

Skal barn vaksineres?

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. Enkelte kan likevel få et alvorlig forløp. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet.

Tabell: Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge;

Hvem

Hvordan

Ungdom 16 -17 år*

 • Anbefales 2 doser med vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Personer vaksinert med Spikevax (Moderna) som dose 1, bør tilbys Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som dose 2
 • 8-12 ukers intervall mellom dosene
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

Ungdom 12-15 år** med alvorlig grunnsykdom

 • Anbefales 2 doser med vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • 8-12 ukers intervall mellom dosene
 • Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for noen, basert på legevurdering

Øvrig ungdom 12-15 år**

 • Tilbys foreløpig 1 dose med vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Enkelte kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Det kan for eksempel gjelde de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggsrisiko.
 • Ungdom i denne alderen som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

5-11 år

(Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom)

 

 • Tilbys 2 doser (barnedose) med vaksinen Comirnaty med 8-12 ukers intervall.
 • Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.
 • Enkelte friske barn som for eksempel bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggsrisiko kan også tilbys vaksine etter vurdering av lege.

Barn under 5 år

 • Omfattes ikke av koronavaksinasjonsprogrammet
 • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

*Født i 2004 og 2005   
** Årskullene 2006, 2007 og 2008, samt de som har fylt 12 år i årskullene 2009

Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Samtykke til koronavaksinasjon av ungdom

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For yngre barn (inkludert de som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år), må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig.

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.

Alle som er 65 år eller eldre.

 • Personer 5–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
 • Alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se:

Vaksine til gravide

Gravide anbefales vaksine etter 12. svangerskapsuke. Se mer om dette på  Gravide og ammende - FHI

Du kan sende e-post til vaksinebestilling@folldal.kommune.no om det er noe du lurer på.

Ta eventuelt kontakt med lege for rådgivning.

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Folldal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Se mer om hvem som kan få koronavaksinen her (fhi.no)

Hva er definert som en underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?
 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.
 • Barn med underliggende sykdom (12-18 år)
 • 16- og 17-åringer
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Det må gå minst 21 dager mellom dose 1 og dose 2. Doseintervallet er stadig i endring, pga variasjon i fordeling av vaksiner til kommunene. Det er viktig at du tar 2 dose for best mulig beskyttelse.

Innkalling sendes på SMS. Vær oppmersom på hvilket oppmøtested som er oppgitt i SMS.

Ved 1. dose, fyll ut og ta med egenerklæringsskjema.

Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minimum 20 minutter. Kyndig personell er tilstede og observerer deg etter vaksinasjon.

Lokasjon for vaksinering

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er Helsetun valgt som vaksineringssenter. Oppmøtested kan variere mellom helsestasjonen, venterom legekontor eller 1.etg. Helsetun "nav-inngangen". NB! Følg med på SMS-innkallingen din!

Pasientreiser dekker ikke reise til vaksinasjon. Trenger du skyss, kan du kontakte Frivilligsentralen på telefon 95419004.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Hvordan blir jeg varslet?

Du varsles via SMS eller telefon som avtalt.

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

 Før du møter til vaksinering:

 • Fyll ut egenerklæringsskjema for dose 1. Du trenger IKKE ta med nytt skjema for 2. dose.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Møt presis. Husk å beregne tid til observasjon etterpå.
 • Vi ønsker at færrest mulig parkerer utenfor legekontorets hovedinngang. Se anbefaling om parkering.
Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring legekontoret: 62491100 for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Hva vil det koste å ta vaksinen

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
 

Hvor finner jeg egenerklæringsskjema?

Her finner du egenerklæringsskjema: 

Egenerklæringsskjema

Les gjerne gjennom skjemaet. Dersom du ikke har fått det tilsendt, eller ikke har mulighet for å printe det, vil det være tilgjengelig skjema når du kommer til vaksinering. 

Du kan også hente egenerklæringsskjema på servicekontoret på kommunehuset. 

Covid test før utenlandsreise

Ved reiser som krever test i løpet av de siste 24 timene, må du oppsøke private aktører (det finnes ikke i Folldal)

Folldal legekontor kan være behjelpelig med test før utenlandsreiser om det holder med test i løpet av de siste 72 timene. Test kan avtales utført mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Gjelder det testing til koronasertifikat kan kommunen tilby dette, men husk at testing til koronasertifikat har laveste prioritet. Kommunen skal først og fremst sørge for testing av personer med symptomer og ved smittesporing. 
Kommunen følger FHI sine kriterier for testing. 

Pris kr 740

(Til info: Hurtigtester tas hovedsakelig ved smittesporing. Men også til koronasertifikat med det kriteriet at kommunen har ledig kapasitet!)

 

Kontakt

Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00