Vaksinering covid-19

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon. 

For spørsmål som omhandler vaksinering, ring 62491097:

 • mandager kl 09-11 og kl 13-15
 • fredager kl 10-12 

eller send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no  Mail besvares i løpet av en uke. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på mail.

 • Egenerklæringsskjema (fylles ut i forkant av vaksinering, skjema kan også hentes på servicekontoret)

Siste status om vaksinering pr. 22.07

Gladmelding!

Vi har i dag fått beskjed om at vi får ca 198 vaksinedoser i neste uke. Denne plutselige doseøkningen er fordi Litauen har gitt Norge 100 000 doser. Resten av personer i  gruppe 9 (45-54 år) vil få et tilbud om vaksine onsdag 28.juli.
I tillegg vil vi starte opp med gruppe 10 som er 18-24 år og 40-44 år. Dersom du ikke kan møte til vaksinasjon, send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no.  

Hvis du er i Folldal og kan møte på kort varsel, send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no slik at vi vet om deg. Dette er en felles dugnad og vi er avhengig av at alle stiller opp. Vaksineringen vil foregå med oppmøte på helsestasjonen eller legekontoret. Se innkalling på egen sms for nærmere informasjon om oppmøtested.

Det vil bli noen utfordringer med parkering denne dagen, så dersom du kan ta beina eller sykkelen fatt er det fint. Det oppfordres ellers til å parkere ved Follvang eller flerbrukshuset.

Vaksineringen vil gå sin gang gjennom sommeren, og personer må være forberedt på å få innkalling til vaksine i ferieukene. Befolkningen oppfordres til å overholde det oppsatte vaksinetidspunktet. Dette for å sikre progresjon i vaksineringsarbeidet. Vi ber om forståelse for at flytting av timer medfører logistikkutfordringer for vaksineringsteamet. Ved nødvendige årsaker for å flytte vaksinetidspunktet ta kontakt med oss via e-post eller vaksinetelefonen (se åpningstider lenger ned).

Dersom du er eldre enn 60 år og ikke har fått tilbud om vaksine, vennligst ta kontakt med vaksinetelefonen (se åpningstider lenger ned).

Vaksineringen fortsetter på to plasser, ved helsestasjonen og første etasje helsetun, tidligere NAV inngang. Det kan forekomme endring i vaksinasjonssted framover avhengig av hvor mange doser vi får. Se informasjon i innkallingen for oppmøtested.

For spørsmål som omhandler vaksinering, ring 62491097 mandager kl 09-11 og kl 13-15 og fredager kl 10-12 eller send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no Mail besvares i løpet av en uke. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på mail.

 

Vaksinering Covid-19

Om vaksinen

Klikk for stort bildeKoronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Folldal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Se mer om hvem som kan få koronavaksinen her (fhi.no)

Hva er definert som en underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?
 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom.

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

Før du møter til vaksinering må du fylle ut egenerklæring. Der oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen.

Lokasjon for vaksinering

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er helsestasjonen valgt som vaksineringssenter.

Så fremt du ikke får annen beskjed, skal du møte på helsestasjonen. Trenger du skyss, kan du kontakte Frivilligsentralen på telefon 95419004.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Hvordan blir jeg varslet?

Du varsles via SMS eller telefon som avtalt.

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

 Før du møter til vaksinering:

 • Fyll ut egenerklæringsskjema. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Beregn god tid i forkant av vaksineringen.
Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring legekontoret: 62491100 for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Hva vil det koste å ta vaksinen

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Skal barn ta vaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
 

Hvor finner jeg egenerklæringsskjema?

Her finner du egenerklæringsskjema: 

Egenerklæringsskjema

Les gjerne gjennom skjemaet. Dersom du ikke har fått det tilsendt, eller ikke har mulighet for å printe det, vil det være tilgjengelig skjema når du kommer til vaksinering. 

Du kan også hente egenerklæringsskjema på servicekontoret på kommunehuset. 

Covid test før utenlandsreise

Ved reiser som krever test i løpet av de siste 24 timene, må du oppsøke private aktører (det finnes ikke i Folldal)

Folldal legekontor kan være behjelpelig med test før utenlandsreiser om det holder med test i løpet av de siste 72 timene. Test kan avtales utført mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Gjelder det testing til koronasertifikat kan kommunen tilby dette, men husk at testing til koronasertifikat har laveste prioritet. Kommunen skal først og fremst sørge for testing av personer med symptomer og ved smittesporing. 
Kommunen følger FHI sine kriterier for testing. 

Pris kr 740

(Til info: Hurtigtester tas hovedsakelig ved smittesporing. Men også til koronasertifikat med det kriteriet at kommunen har ledig kapasitet!)