Vaksinering covid-19

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Siste status om vaksinering pr. 29.04

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet som er personer 65-74 år og samtidig personer 18-64 år med tilstand med høy risiko for alvorlig forløp. Vi er kommet til aldersgruppen 69-70 år. I tillegg setter vi dose 2 av vaksinen på personer 75-84 år

Denne uken har vi satt 68 vaksinedoser. Neste uke forventer vi om lag 60 vaksinedoser.

Det kan forekomme forandring av tidspunktet (som står på vaksinasjonskortet) for personer som innkalles til andre dose. Dato stemmer, men klokkeslettet kan bli endret på. Det vil gå ut en sms-melding for påminning av tidspunktet til alle.

Vi ber av smittevernhensyn om at alle møter presis og ikke for tidlig til vaksinasjon. Dette pga av plassutfordring i vaksinasjonslokalet.

Informasjon om vaksinasjon av videre grupper vil komme etterhvert. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange vaksinedoser vi får framover og kan dermed ikke planlegge langt fram. Men vi er forespeilet at dosene vil øke utover våren.

Vi ber om at alle fyller ut egenerklæringsskjema før de kommer til første vaksine. Dette skjemaet kan hentes ved legekontoret eller servicekontoret eller lastes ned selv via FHI sine nettsider - Sjekkliste vaksinering (PDF, 1022 kB)

Ta kontakt med legekontoret (tlf 62491100) dersom du er i noen av de nevnte risikogruppene og ikke allerede har satt deg opp på ønske om vaksine eller om det er noe annet du lurer på.  

 .

Vaksinering Covid-19

Om vaksinen

Klikk for stort bildeKoronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Folldal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Se mer om hvem som kan få koronavaksinen her (fhi.no)

Hva er definert som en underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?
 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom.

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

Før du møter til vaksinering må du fylle ut egenerklæring. Der oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen.

Lokasjon for vaksinering

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er helsestasjonen valgt som vaksineringssenter.

Så fremt du ikke får annen beskjed, skal du møte på helsestasjonen. Trenger du skyss, kan du kontakte Frivilligsentralen på telefon 95419004.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Hvordan blir jeg varslet?

Du varsles via SMS eller telefon som avtalt.

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

 Før du møter til vaksinering:

 • Fyll ut egenerklæringsskjema. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Beregn god tid i forkant av vaksineringen.
Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring legekontoret: 62491100 for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Hva vil det koste å ta vaksinen

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Skal barn ta vaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
 

Hvor finner jeg egenerklæringsskjema?

Her finner du egenerklæringsskjema: 

Egenerklæringsskjema

Les gjerne gjennom skjemaet. Dersom du ikke har fått det tilsendt, eller ikke har mulighet for å printe det, vil det være tilgjengelig skjema når du kommer til vaksinering. 

Du kan også hente egenerklæringsskjema på servicekontoret på kommunehuset.