Vaksinering covid-19

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon. 

For spørsmål som omhandler vaksinering, ring 62491100 eller send e-post til vaksinebestilling@folldal.kommune.no .

Det oppfordres til å bruke vaksinemailen ved spørsmål som omhandler vaksinering. Mail besvares i løpet av en uke. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på mail.

 • Egenerklæringsskjema (fylles ut i forkant av 1. vaksinering, skjema kan også hentes på servicekontoret)

Siste status om vaksinering pr. 17.11.2021

Det foregår planlegging av oppfriskningsdose til alle som har passert 65 år (altså de som er født i 1956 eller tidligere). De eldste prioriteres først. Vi vaksinerer ikke hver uke, fordi vi skal passe på at det går 6 måneder fra 2. dose til oppfriskningsdosen. Det presiseres at de som har fått anbefalt 3. dose fra spesialisthelsetjenesten kan ha intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose. Alle får innkalling på SMS når vi i tur og orden når riktig tidspunkt for vaksine.

FHI og regjeringen har nå kommet med anbefaling om en oppfriskningsdose av koronavaksinen til alle over 18 år.  Vaksineteamet sender innkalling til alle etter hvert som man når riktig intervall på 6 måneder mellom dosene. Vær vennlig å melde fra dersom du IKKE ønsker vaksinen til; vaksinebestilling@folldal.kommune.no. Dersom du ikke har fått vaksine, men ønsker å ta den likevel - ta kontakt på samme e-postadresse. Du kan også ta kontakt med legekontoret på tlf: 62491100.

Minner også om at vi har influensavaksiner på lager. Ring legekontoret for bestilling: 62491100

Les gjerne mer her:

Vaksineteamet er tilgjengelig på e-post: vaksinebestilling@folldal.kommune.no

 

Vaksine til 16- og 17-åringer

Folldal kommune følger FHI sitt koronavaksinasjonsprogram. Nå anbefales Comirnaty (Pfizer) vaksine til personer født i 2004 og 2005. Si fra til oss på vaksinebestilling@folldal.kommune.no om du ønsker vaksine eller ei. Om du har fått eller vil ta den på studie/hybelsted. 

For de som ikke har fylt 16 år enda, må det innhentes samtykke fra begge foreldre. 

Se link for mer informasjon: 

16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon - FHI

Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og kan leses i sin helhet her. - Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer.

www.fhi.no

Vi vil gjerne tilpasse timen for vaksinasjon til ungdommen. Av praktiske årsaker å sette opp tilbud om vaksinering i høstferieukene (40 og 41) med mulighet for 2. dose i juleferien (uke 52). Anbefalt doseintervall for 16 og 17-åringer er 8-12 uker. Denne anbefalingen holder vi hvis ungdommene benytter seg av dette tilbudet.

Kontakt oss hvis det er spørsmål på e-post: vaksinebestilling@folldal.kommune.no

Kommunen har sendt egen SMS til alle født i 2004 og 2005 denne uken (uke 34)

Vaksine til gravide

I uke 34 kom FHI med nye råd om vaksinering til gravide. De anbefaler nå vaksinering etter 12. svangerskapsuke. 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

Oppdatert vaksineanbefaling for gravide - FHI

Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

www.fhi.no

 

Du kan sende e-post til vaksinebestilling@folldal.kommune.no om det er noe du lurer på. Ta eventuelt kontakt med lege for rådgivning.

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Folldal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Se mer om hvem som kan få koronavaksinen her (fhi.no)

Hva er definert som en underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?
 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.
 • Barn med underliggende sykdom (12-18 år)
 • 16- og 17-åringer
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Det må gå minst 21 dager mellom dose 1 og dose 2. Doseintervallet er stadig i endring, pga variasjon i fordeling av vaksiner til kommunene. Det er viktig at du tar 2 dose for best mulig beskyttelse.

Innkalling sendes på SMS. Vær oppmersom på hvilket oppmøtested som er oppgitt i SMS.

Ved 1. dose, fyll ut og ta med egenerklæringsskjema.

Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minimum 20 minutter. Kyndig personell er tilstede og observerer deg etter vaksinasjon.

Lokasjon for vaksinering

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er Helsetun valgt som vaksineringssenter. Oppmøtested kan variere mellom helsestasjonen, venterom legekontor eller 1.etg. Helsetun "nav-inngangen". NB! Følg med på SMS-innkallingen din!

Pasientreiser dekker ikke reise til vaksinasjon. Trenger du skyss, kan du kontakte Frivilligsentralen på telefon 95419004.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Hvordan blir jeg varslet?

Du varsles via SMS eller telefon som avtalt.

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

 Før du møter til vaksinering:

 • Fyll ut egenerklæringsskjema for dose 1. Du trenger IKKE ta med nytt skjema for 2. dose.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Møt presis. Husk å beregne tid til observasjon etterpå.
 • Vi ønsker at færrest mulig parkerer utenfor legekontorets hovedinngang. Se anbefaling om parkering.
Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring legekontoret: 62491100 for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Hva vil det koste å ta vaksinen

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Skal barn ta vaksine?

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine, og at dette for aldersgruppen 12-15 år omfatter de samme sykdommer/medisinske tilstander som de som fikk tilbud i 16-17 års-alderen. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder. Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom.

Link til samtykkeskjema

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet Link til FHI

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
 

Hvor finner jeg egenerklæringsskjema?

Her finner du egenerklæringsskjema: 

Egenerklæringsskjema

Les gjerne gjennom skjemaet. Dersom du ikke har fått det tilsendt, eller ikke har mulighet for å printe det, vil det være tilgjengelig skjema når du kommer til vaksinering. 

Du kan også hente egenerklæringsskjema på servicekontoret på kommunehuset. 

Covid test før utenlandsreise

Ved reiser som krever test i løpet av de siste 24 timene, må du oppsøke private aktører (det finnes ikke i Folldal)

Folldal legekontor kan være behjelpelig med test før utenlandsreiser om det holder med test i løpet av de siste 72 timene. Test kan avtales utført mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Gjelder det testing til koronasertifikat kan kommunen tilby dette, men husk at testing til koronasertifikat har laveste prioritet. Kommunen skal først og fremst sørge for testing av personer med symptomer og ved smittesporing. 
Kommunen følger FHI sine kriterier for testing. 

Pris kr 740

(Til info: Hurtigtester tas hovedsakelig ved smittesporing. Men også til koronasertifikat med det kriteriet at kommunen har ledig kapasitet!)

 

Kontakt

Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00