Personoversikt


Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 479 77 748

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 479 77 748

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 479 77 748