Personoversikt


Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676

Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676