Det er for tiden stor pågang på telefonhenvendelser til legekontoret. Vi minner om muligheten til å benytte seg av HelseRespons for henvendelser om medisinbestillinger, timebestillinger etc.

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet (personer 65-74 år) og samtidig personer 18-64 med tilstand med høy risiko for alvorlig forløp.

Denne uken har vi satt 62 vaksinedoser. Neste uke er vi forventet å få om lag 50 vaksinedoser.

 

Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat – varsel om oppstart / prosjektplan 

Åpent møte Folldal, tirsdag 20. april 2021, kl. 19:00 – 21:00, på TEAMS.
 

Vaksineringen går framover i takt med fordelingen av antall vaksinedoser. Vi har nå startet med prioriteringsgruppe 4 som er: alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen «prioritering ved vaksinering»). Det betyr at vaksinekøen ikke bare styres av alder, men også av medisinske årsaker.  Noe som kan bety at yngre personer med underliggende sykdommer kan få vaksine før enkelte av de eldre. Vi ber folk vise tålmodighet og vente på tur. Alle blir kontaktet pr sms eller telefon for oppmøte.   

Vi har fortsatt bare tilgang på Pfizer- vaksinen.  

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har for tiden følgende ledige stillinger:

Noen har etterlyst faktura for eiendomsskatt for første termin. Hvis skatten for en eiendom er mindre enn kr 300,- pr år, skal den ikke skrives ut/kreves inn, dette jf endringer i eiendomsskatteloven fra 01.01.2021. Dette er bakgrunnen for at noen ikke får faktura for betaling av eiendomsskatt for 2021. Tidligere var minstebeløpet kr 50,- pr år. 

 Det er vedtatt 5 dagers skoleuke for neste skoleår, og dermed endring i åpningstidene for SFO. Vedlagt finner du mer informasjon; Opptak skoleåret 2021-2022 (PDF, 104 kB)

Søknadsfrist for årets hovedopptak er i år 23. april. Bruk elektronisk skjema

Kjenner du noen som er aktuell for ungdomssamling landbruk – digitalt på nett?

Har du tilknytning til en landbrukseiendom? Vurderer du å ta over en gard i Folldal, eller har du tatt over en gard de siste åra? Kan hende vil du drive med landbruk, kan hende drive med annen næring, eller kan hende er garden først og fremst aktuell som bosted. Vi ønsker velkommen et mangfold på gardene i Folldal! Bli med oss «i skya» lørdag 24. april. Forhåndspåmelding til servicekontoret, se vedlegg. 

Vaksineringen går framover i takt med fordelingen av antall vaksinedoser. Vi nærmer oss slutten av vaksinering av prioriteringsgruppe 3, og vil i nærmeste framtid begynne med prioriteringsgruppe 4 som er: alder 65-74 år og
samtidig personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen «prioritering ved vaksinering»)

Vi har fortsatt bare tilgang på Pfizer- vaksinen.

VG melder i dag at Folldal har en person smittet av korona, noe som er ukjent for kriseledelsen i kommunen (kommunelegen har førstehåndsinformasjon om eventuell smitte). En forklaring kan være at dette gjelder en person som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke oppholder seg her.