Folldal kommune følger FHI vaksineprogram. Nå har Regjeringen åpnet for oppfriskningsdose til personer 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker, kan ta en ny dose.   

Tilskudd til skilting

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning for lag & foreninger. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

I tillegg til de mer ordinære oppgavene og møtearenaene, har jeg de siste ukene vært så heldig å få farte litt i Innlandet. Gjennomgangstonen min har vært at det nytter å engasjere seg. Det var også tittelen på foredraget mitt under Anders Reitan-markeringa på Kvikne. Der fortalte jeg om hvordan jeg som helt ny i politikken har opplevd at både fylkespolitikere, og ikke minst stortingspolitikerne, har vært med på samarbeid, åpnet dører og gjort det mulig å få gjennomslag for viktige saker.

Resultat fra spørreundersøkelsen «Hva skal Folldal være i framtiden?» er nå klart og er presentert her: 

Alle som har innlagt vann, må også ha godkjent avløp. De som ikke har mulighet for tilknytning til offentlig avløpsledning, må ordne seg på annen måte. I Folldal kommune er det stort sett gode forhold for infiltrasjon av avløpsvann. De fleste som ikke er tilknyttet det offentlige nettet, har en septiktank eller slamavskiller, som holder tilbake faste partikler og flyteslam, før avløpsvannet sendes ut i en infiltrasjonsgrøft. I Folldal er det mange slike anlegg av eldre årgang, som trolig ikke fungerer etter hensikten i dag.  

Invitasjon til Trygghetsdag

1. desember 2022 klokken 12:00 til 14:00 ønsker Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sammen med Tynset frivilligsentral, Lions Tynset og Tynset pensjonistforening hjertelig velkommen til Trygghetsdag på Tynset brannstasjon.

Ny betalingsløsning

Vi kan informere om at ConvenePay ( mobilbetalingsløsning) nå er aktivert ved legekontoret;

Raskt. Enkelt. Fleksibelt.
Med ConvenePay tilbyr vi våre pasienter et gebyrfritt betalingsalternativ, hvor pasienten enkelt kan betale for tjenesten direkte fra mobiltelefonen.

Vaksineteamet i Folldal opplever mindre henvendelser ang koronavaksinering nå, det har vært en høst med jevn vaksinering.  

Neste vaksinedato er: 09.11.22

Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31.10 – 06.11).

Målet er å gjøre hver og en av oss bedre rustet i krisesituasjoner. For eksempel bør vi kunne klare oss selv i minst 3 døgn uten vann og strøm.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mange gode råd på sin hjemmeside:

https://www.sikkerhverdag.no/

I krevende tider trenger vi hverandre. Også i år markerte kommunen Verdensdagen for psykisk helse. Dyktige, engasjerte medarbeidere i psykisk helsetjeneste og Mental Helse Folldal hadde ansvaret for gjennomføringa. Heldige er vi som har folk som jobber for oss i hverdagen og som arrangerer fine stunder som dette. Jeg delte mine tanker om bl.a. utenforskap og den nye folkesjukdommen ensomhet. Videre drodlet jeg rundt at vi er flinke til å fortelle oss sjøl alt vi ikke er gode på, men i stedet burde vi bli bedre på å akseptere oss sjøl som vi er. Vi er gode nok!