Regjeringen har besluttet å følge FHI råd og anbefaling om; 

Ny oppfriskningsdose anbefales til 

  • aldergruppen 75 år og eldre, og  
  • Sykehjemsbeboere 

31. mars kl. 12 på formiddagen er fristen for å levere listeforslag.

Send inn ditt kandidatforslag til Folldalsprisen - innen 1. april

 

Tirsdag 14.mars markeres Barnehagedagen. Dette er en nasjonal markering, og årets tema er betydningen av flere ansatte i barnehagen. Slagordet er "Liten og stor".

Folldal barnehage har åpen barnehage mellom kl. 14 og 16, og alle som vil er hjertelig velkommen innom på besøk! 

Frist for søknad om tilskudd til kulturformål er 1. april.

Den kommunale fysioterapitjenesten er flyttet midlertidig til tidligere Dalen Barnehage sine lokaler på Dalholen. Dette er i forbindelse med renoverings og byggeperioden ved sykehjemmet. Fysioterapitjenesten vil ha tilhold her til rundt sommeren-24.

 

Søknadsfrist 1. april hvert år.
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Ylva Lindgren forteller om 

  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Folldal
  • Tirsdag 14. mars kl 17.30 på Folldal Bibliotek

Lørdag 25. mars klokka 10-15 arrangeres fagdag om utmarksbeiting og framtidas teknologi på Rondeslottet grendehus. Forhåndspåmelding innen 20. mars til servicekontoret. Møt opp og få med deg toppkompetansen på utmarksbeiting i NIBIO og næringsaktører og leverandører som presenterer aktuell teknologi fra nå og framover.