Oppstartsmøte i prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift – finansiert rådgivning»

Livestock ønsker å invitere deg og din bedrift til Hematt i Oslo 18. mars 2023.
Dette i samarbeid med Interkommunalt Politisk Råd for Nord-Østerdal (IPRNØ) og Klosser Innovasjon. Hematt er et arrangement hvor næringsliv og kommuner i Nord-Østerdalen kan møte potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere på en uformell og hyggelig måte. Målet er å styrke Nord-Østerdalens posisjon som en attraktiv bo- og jobbregion og bygge relasjoner mellom potensielle arbeidstakere og næringslivet.

Plakat Folla Rein

Mellomtrinnet ved Folldal skole viser musikkspillet Folla Rein.

  • Premiere torsdag 16. februar kl 1900
  • Forestilling fredag 17. februar kl 1900
Vinter, hundespann

Vi starta året med en påminnelse om at livet er utrolig skjørt. En av våre sambygdinger avsluttet livet sjøl, og hans nærmeste har vært åpen om det. I dødsannonsen uttrykte de at like kjært som blomster var pengegave(r) til Folldal kommune, psykisk helse. Jeg vet at medarbeidere i tjenesten for rus og psykisk helse vil samarbeide med de pårørende om å finne en god måte å bruke disse pengene på. 

Torsdag 9. februar klokka 19.30 inviterer Folldal kommune til åpent folkemøte på Rondeslottet grendehus om Direktoratet for Mineralforvaltning sin gjennomføring av tiltaksplan for Folldal gruver.

Kommunestyre vedtok før jul at avdelingene i barnehagen skulle samlokaliseres på paviljongen.

Nå har ansatte på avdelingen og vaktmester flyttet avdelingen ned i kjelleren og i dag er det første dag i nygamle lokaler.

Vi håper at barn, foreldre og ansatte vil trives.

 

Besøksvenn

Barnevernstjenesten trenger flere besøkshjem som kan gjøre en god jobb for barn i Nord-Østerdal. Besøkshjemmet kan bestå av en eller to trygge og stabile voksne mennesker som har både husrom og hjerterom. Det stilles ingen krav til formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på. 

Ta kontakt innen 15.02 (se kontaktinfo under)

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

På vår nye selvbetjeningsløsning "MinEiendom" finner du all relevant informasjon knyttet til din eiendom i Folldal kommune.