Fra 01.01.2020 skal de kommunale tjenestene i NAV inngå i vertskommunesamarbeid med Alvdal, Tolga, Rendalen og Tynset, med Tynset som vertskommune.

 26 utrykninger til nattbranner i Hedmark

Annenhver uke starter en bolig å brenne i midt på natten i Hedmark. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

Brannvesenet i Hedmark rykket ut til 26 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på én nattbrann annehver uke - hele året igjennom - bare i vårt fylke. Nå ber brannvesenet om at alle sjekker røykvarsleren ved inngangen til årets mest brannfarlige måneder.

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 26.11.2019 t.o.m. 11.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett 2020 i møte torsdag 12.12.2019.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen onsdag 11.12.2019 kl. 12.00.

Alle som har behov for SFO i juleferien (også de som har fast plass), sender påmelding per mail til hege.brennodden.rohjell@folldal.kommune.no innen påmeldingsfristen (02.12).

Alle elever i 1. - 4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

Som mange trolig har fått med seg, er Folldal kommune med i et spennende forskningsprosjekt hvor tema er smartere transportløsning for oss ute i distriktene.
Det er Forskningsrådet som har bevilget penger til prosjektet. Teknisk leder for prosjektet er seniorforsker(e) i SINTEF, og prosjekteier er Hedmark trafikk. I tillegg er følgende parter med:
EnTur; nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser i hele landet. EnTur fra dør til dør, fra nord til sør!
Sykehuset Innlandet HF, Folldal kommune, herunder også Kjørekontoret Innlandet i Folldal.

 Det tradisjonsrike bladet Folldalsjul legges ut for salg i butikkene i disse dager, i flg butikker; Joker Folldal, Coop Prix Folldal, Joker Dalholen, Huset med det rare i, Monas kvist og kvast, Solhellinga Folldal, Alvdal Bok og papirhandel, Tynset bokhandel.

 

Aukrustsenteret, Alvdal tirsdag 3. desember 2019, kl. 09.30-15.30

Seminaret er ment for grunneiere, utmarksinteresserte, næringsliv og øvrige som har interesse av utmarksnæring.

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet er 19. november 2019.

Les mer om tilskuddsordningen her

Onsdag kveld var jeg med på samling for våre aktivitetsvenner. Siden oppstarten, for fem år siden, er det 40 folldøler som har gjennomført skoleringa😀👏 (Et stort antall når vi tenker på innbyggertallet i kommunen vår). 

 

I forbindelse med kurset «Markedsføring med små midler» arrangerer Folldal kommune og Folldal Vekst et kveldskurs/arbeidsverksted om digital markedsføring for alle bedrifter og andre interesserte i Folldal.