Folldal helsestasjon er stengt i uke 29-32. Åpner igjen 12. august.

Bygdetunet Uppigard Streitlien holder åpent tun, 18.-21. juli fra kl. 12:00-17:00.
- Omvisning
- Historie om Tore Segelcke og tunet
- Spontanopptreden med eventyr og fortellinger for besøkende

Står du i manntallet? På kommunehuset Nyberg kan du nå se om du er manntallsført til kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019 samt sametingsvalget 2021.

Konkurranse for veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 01.09.2019 – 31.12.2022 har frist 20. august klokka 12.00 for å legge inn tilbud. Konkurransegrunnlaget kan du lese her:

Folldal bibliotek holder stengt fra 8. juli - 26. juli.
Pass på å låne sommerlektyren i god tid før det sommerstenger. God sommer!

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019; Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Folldal har i tillegg valg søndag 8. september 2019.

Ordinær forhåndsstemmegiving starter mandag 12. august og avsluttes fredag 6. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30.

Det er nå ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter er skjært ned. Det er mannskaper fra Glommen Skog SA som har utført arbeidet.

Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer.

MHBR IKS gir ikke tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».