Felleskjøpet, Nortura, Bondelaget og NLR inviterer til fagmøter angående grovforsituasjonen 2018.

Norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan på skolens kommunale nettside.

Barnas bygdetundag og liv i stuguom arrangeres søndag 22. juli på Uppigard Streitlien.

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

I hele juli kan man reise for kun 10 kroner på alle våre linjer i hele fylket. Dette håper vi er et tilbud som mange vil benytte seg av.

Fra og med 20. august endrer biblioteket åpningstidene sine.

Fortsatt er det varmt og tørt. Og langtidsvarselet neste 10 dager er så langt heller ikke lystelig lesning. Regn kan ennå berge mye, men når regnet ikke kommer taper vi jo avling for hver dag som går.

Kartleggingen er nå gjennomført og tillatelse fra berørte grunneiere er innhentet. Nedskjæring starter denne uka (fra 6.7.)  i Grimsbu og oppover mot Krokhaug. Altså motsatt veg enn først antydet.

Som følge av Jordbruksavtalen for 2018-2019 har Fylkesmannen gjort fire endringer i tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark for søknadsomgangen 2018.