Klimatoppmøtet, i regi av Ungt entreprenørskap og Regionrådet for Fjellregionen, ble en inspirerende dag. Glad jeg kunne delta og få oppleve engasjerte ungdommer, innledere med mye kunnskap og gode diskusjoner knytta til klima og bærekraft.

 

På grunn av at Telia oppgraderer til 5G er kommunens telefoner ustabile og det kan være vanskelig å komme gjennom. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 48 94 88 26. Ved livstruende tilstander ring 113!

Påmelding til vaksine: ring 62491097.

Vaksinetelefonen er åpen flg tider, ring og bestill time: 

Oppmøte: Helsestasjonen 

Går dere med planer om å søke spillemidler? Søknadsfristen til Folldal kommune er i år 31. oktober. Da skal de som tenker å søke for 2022 ha meldt sine planer til kommunen, og sendt søknad. Ta kontakt med kommunen via e-post eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Vi har gått inn i en ny fase i pandemien; En normal hverdag med økt beredskap.
De ukentlige møtene med statsforvalteren og hyppige møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet opphører. Samtidig er vi bedt om å ha en god (ledelses)beredskap ut året, i tilfelle det skulle bli (nye) smitteutbrudd. Kriseledelsen vil ikke fortsette å møtes jevnlig, men stille på kort varsel ved behov. Videre vil det fortsatt være krav om ukentlige rapporteringer til myndighetene. Når det gjelder kommunens evaluering av håndteringa av pandemien, avventer vi veilederen som skal komme.

Fra 27. september ble forenklet TISK ( testing, isolering, smittesporing, karantene) iverksatt i Folldal kommune. Kommuneoverlegeforum har kommet frem til følgende modell for testing: Vi tar hurtigtest på alle personer ved mistanke om covid-19. Kun PCR ved positiv hurtigtest eller dersom pasienten trenger legetilsyn. Dere som kommer til testing, må vente til svar foreligger i tilfelle vi da må ta en PCR. Testing bestiller du på legekontoret 62491100.

Etter 2 uker, vil hjemmetesting sidestilles med testing i kommunal teststasjon. 

De neste 2 ukene oppfordrer vi dere til å bruke den kommunale teststasjonen slik som før. Vi oppfordrer også dere til å anskaffe dere hurtigtester til selvtesting hjemme. Etter to uker sidestilles hjemmetesting og testing på den kommunale teststasjonen. Det vil fortsatt være et tilbud om gratis testing i kommunen etter dette.

 

Denne uka har vi satt 36 vaksinedoser.  Vi nærmer oss mål for vaksinering mot covid-19 i Folldal! 

Dersom du ønsker vaksine, er det viktig at du SIER IFRA NÅ! til: vaksinebestilling@folldal.kommune.no

  • UKE 40: vaksinerer vi 12-15 åringene. 
  • UKE 41: vaksinerer vi resten.

Neste mulighet for vaksine blir i desember. Vi har så få igjen å vaksinere, vi må derfor samle opp og sette en dato for dette!

Vaksinetelefonen 62491097 er operativ MANDAGER: 13-15 til og med den 11/10-21. Etter dette må henvendelser komme på e-post.

Siste frist for å bestille vaksine er 6/10-21 kl. 10.00!!

Eldrerådet besluttet tidligere i høst at de ikke ønsket å markere årets eldredag med noe arrangement. Begrunnelsen var økende koronasmitte i samfunnet. Rådet satser på å komme sterkere tilbake i 2022.

FHI har gått ut med informasjon om at årets influensasesong kan bli tøffere enn vi har sett på mange år.
For den som vil lese mer, se her:
Influensavaksine til risikogrupper - FHI
Influensavaksine til gravide - FHI
Influensavaksine til helsepersonell - FHI

Vi anbefaler i tråd med FHI's retningslinjer at du bestiller deg time for å få influensavaksine.

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi gå tilbake til en normal hverdag. Vi vil fjerne de aller fleste smitteverntiltakene, sier statsminister Erna Solberg.