Folldal kommune ønsker tilbud på brøyting og strøing av følgende kommunale veger/plasser:

  • Svevegen ca. 5400 m
  • Lillekroken ca. 970 m
  • Folldal kirke ca. 250 m + parkeringsplass
  • Rondeslottbakken ca 500 m
  • Krokhaug boligfelt ca. 600 m
  • Folldal barnehage ca 170 m + parkeringsplasser og lekeområde
  • Geitryggvegen ca 630 m
  • Vann- og avløpsinstallasjoner (driftssentral, rensepark, septikmottak, brønnområde samt 4 pumpestasjoner)
Blåleddved

Firmaet Linnea as startet 15.08 arbeidet med sprøyting av blåleddved. Hvis det blir oppholdsvær vil sprøytingen bli utført den 15.-16.-19. og 20.8. Arbeidet skal utføres ved punktsprøyting på bladverket og utstyret som brukes er manuelle ryggtåkesprøyter. Det er områder som ble ryddet på juni som skal sprøytes. Kommunen har innhentet grunneiers tillatelse.

Fra 1. august kan gardbrukere søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag. OBS! Det er flere endringer i tilskuddsordningen det er viktig å sette seg inn i nå, spesielt "Tilskudd til mjølkeproduksjon på seter" og "tilskudd til spredning av husdyrgjødsel"

 

19. august kl 08.45 ringer det inn for nytt skoleår. Lærere og assistenter gleder seg til å møte igjen elevene, og spesielt ønsker vi vel møtt til årets nye 1. klassinger!

Fra og med Mandag 12. august kl. 09.00 starter ordinær forhåndsstemmegivning før valget.

Årets hefte er under planlegging, så vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne i tilknytning til jul, men alt er av interesse.

Ved funn av døde harer er det viktig at du ikke tar på det døde dyret. Bruk hansker. Pakk dyret inn i plast og kast det i restavfall-container eller grav det ned. Om det er langt fra bebyggelse kan det legges igjen i skog/utmark, men fjern det fra stier der det ferdes folk. Mattilsynet skal ikke ta flere  prøver, slik at du trenger ikke varsle noen om funnet.

Står du i manntallet? På kommunehuset Nyberg kan du nå se om du er manntallsført til kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019 samt sametingsvalget 2021.

Konkurranse for veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 01.09.2019 – 31.12.2022 har frist 20. august klokka 12.00 for å legge inn tilbud. Konkurransegrunnlaget kan du lese her:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019; Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Folldal har i tillegg valg søndag 8. september 2019.

Ordinær forhåndsstemmegiving starter mandag 12. august og avsluttes fredag 6. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30.