Hovedopptak:

  • Søknadsfrist til hovedopptak for plass i barnehagen er 1. februar hvert år.
  • Barnehagen starter det nye barnehageåret 15. august hvert år.
  • Barnehagen har elektronisk søknadsskjema.

I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal få tilbud om en dagsturhytte. Formålet er å fremme nærfriluftslivet og få flere ut på tur. Les mer hos Innlandet Fylkeskommune

Folldal kommune vurderer nå om vi skal takke ja til tilbudet, men da trenger vi noen forslag på hvor DU kan tenke deg at en slik dagsturhytte kan plasseres, husk at det skal være lavterskel (send gjerne e-post med ditt forslag). Det er gitt noen føringer til plasseringen: 

Biblioteket er åpent fredager kl 11-17.  Ny åpningstid gjelder fra fredag 15.01.21.

Velkommen innom!

STATUS 06.01.21: INGEN PÅVIST SMITTE I FOLLDAL KOMMUNE

Det er en økende smittetrend i flere kommuner rundt om i landet, men dette gjelder ikke Folldal pr. 4/1-21. Allikevel er det viktig at vi følger de rådene og nasjonale tiltakene regjeringen anbefaler. Det har vært mye turister og besøkende i julen, også her i Folldal.

Tiltakene og anbefalingene fra regjeringen som vi bes følge er blant annet:

Trafikken for å bestille vaksine var stor mandag og tirsdag, og flere fikk trolig ikke kontakt med vår bestillingstelefon. Telefonen er åpen alle dager denne uka kl 09-11 (tlf 62 49 10 97).

Søndag ettermiddag kom beskjed fra myndighetene om at alle landets ungdomsskoler er satt på rødt nivå mens barneskolene fortsetter på gult nivå som i høst. Ordningen med rødt for ungdomstrinnet gjelder i første omgang fram til og med 18.januar.

Alle som er i de nevnte risikogruppene og ønsker vaksine, bes henvende seg på telefon nr: 62 49 10 97 mandag 04.01.21 - 08.01.21 mellom kl 9-11.

Hver og en får deretter direkte beskjed fra legekontoret om vaksinasjonsdato. Vaksinen er gratis.

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Dette gjelder for alle som bor eller oppholder seg i kommunen og er i de prioriterte gruppene. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert. Koronavaksinen er gratis. 

Det nærmer seg jul og med det flere som vender hjem til Folldal. Noen kommer fra områder med store smitteutbrudd, og det vil gi oss ei ny utfordring. Enkelte lurer på hvordan kommunens kriseledelse stiller seg til dette. Pr nå har ikke kommunen noen egne retningslinjer, og vi forholder oss til nasjonale anbefalinger og føringer.