Flyktningtjenesten i Folldal har behov for flere boliger. Det er ønskelig med sentrumsnære boliger, men annet kan også være av interesse. Det må være minimum 3 soverom. 

Trykk på linken nedenfor for å gi dine innspill:

Arbeidsmiljøutvalget i Folldal har mottatt en bekymringsmelding om arbeidsmiljøet i HRO. Det at dette nå tydeligvis er kjent for mange, kan skape usikkerhet for flere av kommunens ansatte. Dette beklager jeg på det sterkeste. Som kommunens øverste administrative leder jobber jeg sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT) med å finne gode løsninger for de som er involvert. De dette gjelder er informert direkte av meg om videre oppfølging. 

Kommunedirektøren

Etter to anbudsrunder vedtok kommunestyret 8. september å gjennomføre rehabilitering av svømmebassenget ved Folldal Flerbrukshus.

I prosjektbeskrivelsen er det forutsatt byggestart nå i høst, og ferdigstilling før sommeren neste år.

Det betyr at svømmebassenget ikke åpner etter høstferien som vanlig, men holdes stengt til høsten 2023.

Har sagt det før, og gjentar så gjerne – det å få en prat med ulike deler av næringslivet vårt er utrolig inspirerende. Lærer stadig noe nytt og får større forståelse for hverdagene næringsaktørene står i. Jeg kombinerte det å se på renoveringa/ombygginga av lokalene i Folldal Næringspark med en prat med Espen, DUETT.

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut til at vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Kurs i depresjonsmestring starter 20. oktober kl 16.30. 

Kan dette være noe du trenger?

Ta kontakt med legekontoret/fastlege i din kommune eller psykisk helsetjeneste tlf 47791848.

I høst flyttet Furustua opp på paviljongen til Folldal Barnehage. Dette har skapt et godt samhold mellom barna og vi ser en voldsomt positiv utvikling for hele barnegruppa.

Vi trives veldig godt og ønsker å vise hvor fint vi har fått det 😊

Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet for Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen inviterer til åpen brannstasjon lørdag 24. september mellom kl. 11:00 til 14:00.