Biblioteket er dessverre stengt mandag 14.10.19.  Vi beklager!

 Mandag 14.10 åpner bassenget for sesongen, og holder åpent til påske. I år er varmtvannsbadingen flyttet til mandager.

Onsdager er det folkebad fra kl 16:00 - 20:00.

Les mer om basseng, priser og ordensregler m.m her

Fylkesmannen i Innlandet har laget en presentasjon av statsbudsjettet for 2020, med spesielt fokus på kommunene i Innlandet: Les mer hos Fylkesmannen

Pasienter som har time hos legen eller på laboratoriet, kan fra uke 42 få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Vaksinen koster kr 200,- 

Vi vil vaksinere på følgende datoer:

  • onsdag 16. oktober fra kl 1300-1500
  • fredag 18.oktober fra kl 1300-1500
  • fredag 25.oktober fra kl 1300-1500

Her er nytt infoskriv fra landbrukskontoret i Folldal.

 

 Konkurransegrunnlag for tidsavgrenset avtale om veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 15.10.2019 – 01.09.2020 kan leses her: Konkurransegrunnlag veterinærvakt 15.10.19 - 01.09.20 (PDF, 673 kB)

Tilbudsfrist er 15.10.2019 klokka 12.00.  

 NÆRMILJØANLEGG kan det gis tilskudd med inntil kr 300 000.-.

ORDINÆRE IDRETTSANLEGG kan det gis det inntil kr. 1 000 000.- i spillemidler. Spesielle anlegg kan oppnå høyere summer.

KULTURARENAER kan det gis inntil 1 500 000 i spillemidler.

Folldal bibliotek holder stengt i høstferien, 7.-11. oktober.

Du kan nå søke om produksjonstilskudd i jordbruket og avløsning ved ferie og fritid. Telledato er 1.oktober. Søknadsfrist er 15. oktober.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider

Søknadsfrist 15. oktober.
Det kan bl.a søkes tilskudd til mjølkeproduksjon på seter (drift av seter), drift av seterareal (benevnes "skjøtsel av kulturhistoriske områder" = setervoller og dyrkingsfelt i fjellet), ingen jordarbeiding om høsten, og spredning av husdyrgjødsel.

Søk i god tid før fristen! Det er endringer i regelverket som er verdt å merke!