Statsforvalteren har i oppgave å utføre tilsyn i henhold til lover og forskrifter i kommunene. Dette er noe vi er glade for da vi ved slike tilsyn får klare tilbakemeldinger på hva vi bør arbeide mer med og videreutvikle. 

HRO (Helse, rehabilitering og omsorg) skal få vikarer for sommerferien og mangler noe møblering og utstyr i leilighetene til dem. Er det noen som kunne låne oss, donere eller selge oss nedenfor stående utstyr så snart som mulig? Vi har behov for å få det på plass i løpet av uke 25, kommende uke.

De som har noe av det vi ønsker oss kan ta kontakt med:
- Ida Marie Selvnes Pettersen, konsulent HRO, tlf. 940 03 887

Kommunen begynner i uke 25 et prosjekt med registrering og innmåling av stikkrenner. Formålet med prosjektet er kvalitetsheving av data med tanke på flomanalyser og vedlikeholdsplanlegging. Det prioriteres kommunale veger inkl. private avkjørsler, men en del private veger tas også med der det er naturlig. I første omgang foretas en grovregistrering, mens det blir innmåling fra medio august og noen uker utover.

Vi blir dessverre nødt til å utsette møtet "Folldal i fremtiden" i dag (15.06) pga altfor få påmeldte. Møtetidspunktet var nok ikke helt ideelt, det er mye som skjer denne uken.

Vi kommer tilbake til ny tid.

Årets stolpejakt i Folldal åpner 15.06 kl 08.00! Da kan du lete etter stolper i Folldal sentrum og oppover i gruveområdet, og på kartet Folldal syd, som er i området Sveen - Nygruva. 

Brosjyre vil bli lagt ut på ulike butikker, kommunehuset og turiststeder i Folldal (ikke ankommet riktig enda).
De som ønsker å bruke appen fra Stolpejakten, kan laste ned denne, registrere seg og gjøre klar til å høste 40 stolper i Folldal. 

Vi er inne i avslutningen av vaksineringen av  gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet (personer 65-74 år). Nå er vi kommet til aldersgruppen 65 år i tillegg til revaksinering av aldersgruppen 70-75 år.

Folldal kommune inviterer til oppfølgingsmøte tirsdag 15.juni kl 19.00 på Follvang.
Vil du være med å forme hvordan Folldal skal være i fremtiden?

Pga corona situasjonen må vi ha en tilbakemelding på hvem som kommer. Send e-post til; jorn.aarsland@folldal.kommune.no eller sms til 40448937

På forrige møte fikk vi mange gode innspill, dette vil vi jobbe videre med.
Bl.a;

  • Møteplasser
  • Sentrumsutvikling
  • Oppvekstmiljø
  • Arbeidsplasser
  • Kulturliv
  • Bolyst

 
#jeg var der når fremtiden ble planlagt #jeg er Folldal #MittFolldal #Vi bygger samfunn

  1. den generelle momskompensasjonsordningen
  2. koronaordning for arrangement og aktivitet

  

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Folldal, så fra i dag følger vi de nasjonale tiltakene.

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet (personer 65-74 år). Nå har vi kommet til aldersgruppen 65-66 år i tillegg til revaksinering av aldersgruppen 70-75 år