Høring av politivedtekter for Folldal kommune

Fra møtet i Formannskapet den 22.10.2020, sak nr.: 58/20.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Formannskapet legger forskrift om politivedtekter for Folldal kommune ut til offentlig høring.

Vi har en person med påvist smitte som oppholder seg i Folldal.
Vedkommende er folkeregistrert i annen kommune, arbeidsinnvandrer, kom til Norge igjen 21.10. og testet positivt på Gardermoen. Den smittede har kun hatt kontakt med en arbeidskollega. Arbeidskollegaen har ikke testet positivt.
Den smittede oppholder seg i isolasjon i bygda vår, har ikke kontakt med folk og har heller ingen symptomer på sykdom.
Arbeidsgiver, som ikke er folldalsbedrift, er informert og følger opp vedkommende.
Vår kommunelege har god oversikt over situasjonen.

Vi fortsetter som før med god håndhygiene, holder avstand, blir hjemme hvis vi er sjuke og forholder oss til myndighetenes anbefalinger. Det er nye nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra 28.10. Les mer om disse tiltakene her

Legekontoret får vikarlege Mohammed Hussien fom  26.10.20 tom 20.11.20. Barbara Inauen blir delvis borte denne perioden. Pasienter som har time hos Barbara Inauen vil bli flyttet til vikarlege i dette  tidsrommet.

Ta kontakt med legekontoret ved spørsmål.

 Eierkommunene i samarbeid med Abakus inviterer til webinar 11.november kl. 09-11. Målgrupper er bedrifter, enkeltpersonforetak og bestillere i kommunene.

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

Etter initiativ fra FAU legges kjøremønster for bringing og henting av elever til skole og sfo om. Fra mandag 26.10 er det ingen innkjøring til personalinngang/sykkelskur/konteinere for å sette av eller plukke opp elever. Alle kjører til høyre på første innkjøring til parkeringsplassen etter avkjøring fra fv.29. Kart for nytt kjøremønster er vedlagt under her. Målet er mindre kryssende biltrafikk i kombinasjon med små, myke, gående trafikanter. 

Mange temaer på årets Biotownseminar.
Velkommen til en dag om fremtidens matproduksjon med fokus på klimavennlig, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk. Seminaret arrangeres på Tynset kulturhus 12. november 2020.

Her kan du melde fra til barnevernet (digitalt) hvis du er bekymret for et barn:  

https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre inviterer til et åpent møte om skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde. Miljøfaglig utredning AS vil presentere utkastet og vi oppfordrer til innspill og dialog i møtet.

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring? Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.