Det er økende smittetrykk av covid-19 både i Norge og resten av verden, men heldigvis er det lite smitte i vår region. For oss handler det om å holde hjulene i gang og levere gode tjenester til våre beboere og innbyggere, derfor ber vi deg;

  • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk.
  • Følg de nasjonal rådene om å bruke munnbind og holde avstand. Bruk munnbind ved besøk på sykehjem, omsorgsleiligheter og MOT, ved opphold i fellesarealer og kontakt med ansatte i helse og omsorgstjenesten.
  • Bruk hånddesinfeksjon før du går inn på avdelingene.
  • Bruk beboernes private innganger ved besøk på MOT.

 

Biblioteket er åpent fredag 3. desember kl 11-15. Ellers er biblioteket stengt til og med mandag 6. desember.

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er? Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Folldalsjul 2021 har ankommet kommunehuset, og kan bestilles for utsending til din postkasse for kr 110,- + porto. Ring 62491000 - eller send e-post til postmottak@folldal.kommune.no (eller kom innom oss)

Vaksinering: her i Folldal har vi god vaksinedekning, og ligger på en tredje plass på landsbasis. Helseavdelinga legger fortsatt ut oppdatert informasjon på kommunens nettsider. Beboerne på institusjon har fått oppfriskingsdose (dose 3), men siden de fleste av oss fikk vaksinedose 2 forholdsvis seint, vil det ta tid før det store rushet. Dette fordi det skal gå seks måneder imellom vaksineringen.  Skole-elevene har fått med selvtest hjem, slik at de kan bruke ved behov.

For Folldal og Alvdal veterinære vaktdistrikt kunngjøres utlysing av to tidsavgrensede avtaler om veterinærvakt; En avtale fra snarest mulig til 31.12.2022 og en avtale fra 10.06.2022 til 31.12.2022. Utlysing skyldes permisjoner på to av veterinærene i vaktordningen. Tilbudsfrist for begge avtaler er 20.12.2022 klokka 12.00. Folldal veterinærkontor har også ledig vikariat i dagpraksis.

Folldal formannskap legger med dette ut budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025 på høring. Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fra 23.11.21 til og med 07.12.21.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.

FHI og regjeringen har nå kommet med anbefaling om en oppfriskningsdose av koronavaksinen til alle over 18 år. 

Vaksineteamet sender innkalling til alle etter hvert som man når riktig intervall på 6 måneder mellom dosene. Vær vennlig å melde fra dersom du IKKE ønsker vaksinen til; vaksinebestilling@folldal.kommune.no. Dersom du ikke har fått vaksine, men ønsker å ta den likevel - ta kontakt på samme e-postadresse. Du kan også ta kontakt med legekontoret på tlf: 62491100.

 

 

Vi oppfordrer innbyggere til å bruke selvtester i større grad. Selvtester er gratis for følgende grupper:

  • Personer med luftvegssymptomer, også vaksinerte
  • Uvaksinerte nærkontakter
  • Jevnlig testing ved større utbrudd blant uvaksinerte