Som turtips kan du nå velge blant våre 10 FYSAK-turer som er plassert rundt omkring i bygda. Det kan være lurt å starte med de "lavereliggende" da det fortsatt kan være litt snø oppe i lia. Det er bøker i kassene som alle kan skrive seg inn i. Vi setter pris på om hver og en tar smittevernhensyn og bruker hansker eller antibac på hendene før og etter innskriving i boka.

Rusle og tusle sto opprinnelig annonsert med oppstart 27. mai. Dette vil bli noe utsatt grunnet usikkerhet med korona og en sen vår. Nytt program legges ut så snart det er klart. 

Det blir altså ingen felles tur med Rusle og tusle 27. mai! 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig stilling fra 1. desember

Se utlysningen her

Fra mandag 18. mai vil det igjen være mulig å treffe saksbehandlere på kommunehuset. Vi vil fortsatt ha smitteverntiltak, for å sikre både deg som besøker oss og de ansatte tilstrekkelig beskyttelse mot virus.

Pga en oppdatering på programvare, har vi dessverre noen utfordringer med å få vist postliste og møtekalender for politiske møter i dag. Vi jobber med saken, og regner med at det snart er tilbake. 

Vi beklager dette!

Faktura for mai måned sendes ut i løpet av uka. For mye betalt fra 13. mars til 31. mars, blir trukket ifra på faktura for mai.

Fra skole og SFO gjenåpnet 27. april blir alle fakturert som vanlig. Dette gjelder uavhengig av om man benytter seg av plassen eller ikke.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å benytte alternative transportformer til og fra skolen.  

Smittevernreglene skal fortsatt følges. Derfor vil bussene og drosjene kjøre med halv kapasitet. Det vil være merket hvilke seter som ikke skal benyttes.

Folldal kommune åpner nå opp for besøk til pasienter ved sykehjemmet mandag 11. mai. Inntil veileder foreligger med endelige nasjonale føringer, følges Folkehelseinstituttets råd for besøk.

Mandag 11.05. åpner skolen igjen for elever i 5. – 10. klasse. Alle elever skal nå kunne gå på skolen, samtidig som smittevernet ivaretas. I den forbindelse blir det innført ulike tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset.

Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 07.05 på youtube: