1. den generelle momskompensasjonsordningen
  2. koronaordning for arrangement og aktivitet

  

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Folldal, så fra i dag følger vi de nasjonale tiltakene.

Forsommeren er ei fin tid å rydde blåleddvedbusker. Rydding i hager og annen innmark må hageeier ta seg av sjøl. Oppfordrer derfor grunneiere til å skjære ned store busker nå. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader. Mindre busker kan sprøytes nå.

Årets musikkommune i 2018 - landets beste kulturskole i 2019! 

Vil du (eller barna) være med på kulturskolen neste skoleår, så husk påmeldingsfristen 10. juni.
Påmelding direkte i www.speedadmin.dk (eller e-post, sms, påmeldingsslipp)

Turmulighetene i Folldal er uendelige, noen liker å finne sine egne turmål, mens andre synes det er greit med noe mer organiserte turer. For de som ønsker turtips er det mulig å finne FYSAK-mål (10 kasser). Disse blir også lagt inn i Trimpoeng-appen, hvor du vil finne bortimot 70 turmål etter hvert. Fem av FYSAK-turene er rullestolvennlige. 

Rusle og Tusle har turer hver onsdag kl 18.00. 
Stolpejakten i Folldal starter opp 15. juni.

For spørsmål om vaksine ring 62491097 mandager kl 13-15 eller send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no

Mail besvares i løpet av en uke.

 

I dag startes det opp med jordsmonnkartlegging i Folldal - dette vil i første omgang pågå i perioden 25. mai – 18. juni (uke 21-24). Kartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

Det testes jevnt om dagen, og fram til og med 20. mai var det 101 testa i kommunen. Også gjennom helga er det muligheter for å teste seg ved den interkommunale teststasjonen på Tjønnmosenteret, Tynset, dropin lørdag 22. og søndag 23.mai; begge dager kl 10-14. 

Ut fra pågående smitteutbrudd i våre nabokommuner ber vi om at innbyggere i Folldal har lav terskel for å teste seg for koronavirus. Ta kontakt med legekontoret for å avtale testing tlf: 62491100.

Pr 18.05 er det 49 som har testet seg.

Kjære alle sammen!

17.mai - Grunnlovsdagen.
De etthundre og tolv mennene som samla seg på Eidsvoll i 1814 la et solid fundament for det samfunnet vi har i dag. Vi feirer frihet, likhet og brorskap - vi får uttrykke våre meninger.