Det tradisjonsrike bladet Folldalsjul legges ut for salg i butikkene i disse dager, i flg butikker; Joker Folldal, Coop Prix Folldal, Joker Dalholen, Huset med det rare i, Monas kvist og kvast, Solhellinga Folldal, Alvdal Bok og papirhandel, Tynset bokhandel.

 

Aukrustsenteret, Alvdal tirsdag 3. desember 2019, kl. 09.30-15.30

Seminaret er ment for grunneiere, utmarksinteresserte, næringsliv og øvrige som har interesse av utmarksnæring.

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet er 19. november 2019.

Les mer om tilskuddsordningen her

Onsdag kveld var jeg med på samling for våre aktivitetsvenner. Siden oppstarten, for fem år siden, er det 40 folldøler som har gjennomført skoleringa😀👏 (Et stort antall når vi tenker på innbyggertallet i kommunen vår). 

 

I forbindelse med kurset «Markedsføring med små midler» arrangerer Folldal kommune og Folldal Vekst et kveldskurs/arbeidsverksted om digital markedsføring for alle bedrifter og andre interesserte i Folldal.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid. Planene vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. plan- og bygningsloven §12-3.

Dokument: Varsel om planoppstart (PDF, 3 MB)

Planenes navn:

  • 201901 Detaljregulering av Dalholen boligfelt
  • 201902 Detaljregulering av Grimsbu boligfelt
 

 

Høsten 2020 endrer FIAS hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Eidsiva Bredbånd sammen med Nord-Østerdal Kraftlag er nå i full gang med fiberprosjektet som dekker hele øst-vest aksen i Folldal. Folldal kommune er byggherre, og er sammen med Hedmark Fylkeskommune også med på delfinansiering av prosjektet.

Forrige uke holdt Eidsiva Bredbånd informasjonsmøter med stor oppslutning både i Dalholen og Grimsbu. En stor del av de frammøtte signerte avtaler direkte i møtene. De som ikke har tegnet avtale vil bli fulgt opp fortløpende med direkte salg.

I går gikk årets TV-aksjon av staben, og jeg vil takke alle så mye for viktige bidrag. 25 bøssebærere var i sving, i tillegg et par sjåfører, og vi ble tatt veldig godt imot. 

Folldal kommune, NØK og Eidsiva Bredbånd inviterer til informasjonsmøter om fiberutbygging fra Grimsbu til Dalholen:

  • Fjellheim, Dalholen: Tirsdag 22.10.2019 kl. 18:00
  • Grimshallen, Grimsbu: Onsdag 23.10.2019 kl. 18:00