Formannskapsmøtet ble gjennomført på Teams (nettmøte) i dag, med opptak slik at publikum kan se møtet i etterkant. Det ble imidlertid en teknisk feil underveis i møtet så sak 17 og 18 har i hovedsakelig falt ut. Beklager dette!

Innlandstrafikk vil gjenopprette skoleskysstilbudet til elever i 1. – 4. klasse med skyssrett fra
mandag 27. april, med tilsvarende tilbud som før koronautbruddet. Elever som har skoleskyss med drosje hentes og bringes som tidligere.

Våren er ei fin tid å rydde blåleddvedbusker. Rydding i hager og annen innmark må hageeier ta seg av sjøl. Oppfordrer derfor grunneiere til å skjære ned busker nå. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader.

Vi minner om at innehavere av dispensasjoner motorferdsel i utmark skal etter kjøring og senest innen 15.mai gjeldende sesong levere utfylt kjørebok til Folldal kommune. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

Søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark for denne sesongen bør leveres med det aller første og siste frist er 1.juni. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.

Landbruksforvaltningen i Folldal kommune gir ut infobladet "Over skigard'n". (PDF, 2 MB)

Her finner du mye aktuell informasjon for næringen, viktige frister og en hilsen fra ordfører.

 

Det er nå foretatt en trekning fra FYSAK-bøkene for 2019, premiering av de som har gått alle 10 turene og 5 turer merket R. Se vedlegg for å se hvem som er trukket ut.

Premien kan hentes på kommunehuset Nyberg etter avtale, ring 62491000 eller 47979021 (Åse)

Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat

Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens Lånekasse for utdanning.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for et kommunalt stipend til unge utøvere mellom 15-20 år, innen idrett og kultur fra Folldal. Søknadsfristen er 1. mai.


 

Mandag 20.04 åpner barnehagene opp igjen. Egen info er gitt til de foresatte. Under følger informasjonsark og video fra Utdanningsdirektoratet og FHI:

 

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.