I sommerferieavviklingen fra medio juni til august har vi liten legedekning i Folldal. I disse ukene må ø-hjelp prioriteres.  Vi minner om at resepter fornyes før sommerferien om mulig.

01.08.22 starter vår nye fastlege Torkil Rabbum opp ved legekontoret.

Høsten 2022 starter Folldal Kulturskole sitt 34. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september.

I dag har Brage Lyder Husom hatt pryo-dag på kommunehuset. Han skal være «ordfører» sammen med Kristin i tre dager denne uka. Dagen startet med møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør kl. 08.00, for så å gå rett over i formiddagsmøte med Husbanken. Her i tett dialog med ordføreren. 

 

Hjerter på en snor

Vi har feira nasjonaldagen vår, kommunestyret har hatt møte og jeg har spilt fredagsbingo på Folldal Bo- og servicesenter. Videre har jeg deltatt på bl.a. KS ordførersamling, Agenda Innlandet, hatt dialogmøte med politiet om bedre tjenester og beredskap i regionen, samt generalforsamling i Meskano. Og som mange trolig har lest, er Pride-flagget på rundtur;  Røros-Os-Tolga-Rendalen-Alvdal-Folldal-Tynset. 

Elgku og kalv

Forvaltningsutvalget for hjortevilt tar initiativ til elgbeitetaksering i Folldal;

Vårens vakreste eventyr –
for mange betyr det lamming, med lange dager og nytt liv i sauefjøset. For andre er det Holmenkollstafetten som gjelder. Eller som her i Folldal; kulturskolekonserten som i år ble avholdt nå på lørdag. Ikke rart Folldal Kulturskole ble kåret til landets beste i 2019! 
Mai byr på vårfornemmelser. Vi hører bekken bruse, mogopen titter opp fra snøfonna og trosser kalde netter, fuglene bygger reder og kvitrer om kapp med sola og traneskrik høres mange steder.
Endelig skal vi på ny få feire nasjonaldagen vår sammen. Jeg håper å se mange av dere både ved Folldal bo- og servicesenter, på de ulike arrangementene rundt i bygda og ikke minst i folketoget. Gleder meg stort til å høre glade hurra-rop fra unger i finstasen.

Folldal kommune har fått tildelt kr 585.000 i SMIL-midler fra Statsforvalteren i Innlandet, til videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter i 2022. Søknadsfristen er 15. mai, og søknader leveres elektronisk via Altinn. 

Kommunestyret vedtok den 21.04.2022 følgende reguleringsplan:

  • 202102 Detaljregulering for Furuhovde hytteområde

Kjørebøker motorferdsel i utmark skal leveres snarest og innen 15. mai. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet. Sendes på e-post til: postmottak@folldal.kommune.no eller leveres  til Folldal kommune, servicekontoret.

Søknadsfrist for dispensasjon til transport på barmark er 1. mai.