Send inn ditt kandidatforslag til Folldalsprisen - innen 1. april

Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet.

Lag og foreninger innen kultur og idrett kan søke kommunale kulturmidler innen søknadsfristen 1. april. 

Retningslinjer og lenke til skjema finner du her

 UDI har oppfordret befolkningen til å ta kontakt med kommunen sin, dersom du har ledig husrom å tilby flyktninger. For innbyggere i Folldal er det bare å ta kontakt med servicekontoret på tlf 62491000, for å få registrert ledig husvære med aktuelle opplysninger (antall senger, bad, møblert, hvitevarer etc).

Vi gikk fra å være kommunen uten koronasmitte, til å få mange positive testresultater. Dette var vi for så vidt forberedt på, og er i tråd med hva helsemyndighetene sa ville skje når samfunnet åpnet opp igjen. Vaksinene hjelper oss godt, slik at det så langt ser ut til at vi ikke blir alvorlig sjuke. La oss håpe det fortsetter slik.

Biblioteket er åpent som vanlig fra fredag 4. mars.

Velkommen innom!

Det er nå åpnet for å søke strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfristen er 15. mars 2022, kl 13:00!

Det er folkebad på onsdager, fra kl 16.00 - 20.00. 
Folkebadet er åpent hver onsdag fram til påske.

Det er også mulig å leie bassenget på timebasis. 

 

Her er en ny veileder fra Dibk (Direktoratat for byggkvalitet) som forklarer hva arealplaner er og hvordan de regulerer hva man får lov til å bygge;

https://dibk.no/bygge-eller-endre/slik-forstar-du-plan/forsta-planene-som-bestemmer-hva-du-skal-bygge/

 

Eiendomsskattelister for 2022 legges ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker. Eiendomsskattesedler sendes i disse dager ut til alle hjemmelshavere av skattepliktige eiendommer.

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den.