Det er nå ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter er skjært ned. Det er mannskaper fra Glommen Skog SA som har utført arbeidet.

Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer.

MHBR IKS gir ikke tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».

Fra og med mandag 3. juni vil det være nye åpningstider på biblioteket.

Vi mangler fortsatt en del kjørebøker. Fristen for å levere utfylt kjørebok for vintersesongen 2019 var 15.mai. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

Søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark for denne sesongen må leveres med det aller første og siste frist 1.juni. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.

Håndballskolen og Tine fotballskole er også i år et samarbeid mellom SFO ved Folldal skole og Folldal IF (håndballgruppa og fotballgruppa).

Påmeldingsfrist for både håndballskole og fotballskole er 31. mai

 

10 FYSAK-kasser er satt ut på nye turmål i år. Beskrivelse vedlagt;

 

I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke. Dette skjer på Tverrfjellet den 12. juni i år, med påfølgende samling på Folldal gruvemuseum.

Brosjyre: Minnemarkering Hjerkinn (PDF, 3 MB)

Ny vekstsesong er i gang, også for blåleddveden. Det kan virke håpløst å bekjempe busken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Et sted må vi begynne og for å kunne få bukt med spredningen er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.