Har du et forslag til Folldalsprisen? Send inn innen 1. april - Les mer

Vi minner om den årlige fristen for å søke kommunale kulturmidler: 1. april. 

Vi er nå inne i fasen med å vaksinere personer i aldersgruppen 85 år og eldre, samt at vi starter opp med personer i aldersgruppen 75-84 år. 

BUA Folldal åpner onsdag 10.02 kl 10.30. Ordfører kommer og klipper snora, det blir litt informasjon om BUA, en kakebit og en liten titt inn i lokalet vårt (i puljevise kohorter). BUA holder til i kjellerlokalet til Prix Folldal.

Les mer om BUA

Kommunestyret hadde møte torsdag 04.02.21, og grunnet dagens bestemmelser på korona ble møtet avholdt på Teams. Her kan du se opptak av møtet: https://youtu.be/z5MIIWpB9TA 

Folldal ungdomsråd.

Behandling av forslag fra UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - Politikkforslag - Ungdommens distriktspanel (distriktssenteret.no) er foretatt både digitalt og gjennom fysisk oppmøte av leder og nestleder.

10 forslag av de 15 politikkforslagene er valgt kvantitativt med bakgrunn i tilsendt materiale fra representantene. Det er da de 10 underliggende forslag Folldal ungdomsråd har prioritert og behandlet og senere innsendt digitalt til Ungdommens Distrikts panel.

Reidar Oddløkken er vinner av Folldalskryssord 2020. Vi gratulerer!

Se løsning: Folldalsjul 2020 LØSNING (PDF, 3 MB)

Legekontoret tester jevnlig, om enn i et mindre omfang enn tidligere, og samtlige tester har fortsatt vært negative.
Som dere har sett, er vi godt i gang med vaksinering. Det vaksineres fortløpende i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste og ut fra hvor mange vaksiner vi til enhver tid får. Dersom det blir aktuelt med massevaksinasjon, har helseavdelinga også en plan for det. For alle som er i en av risikogruppene og ikke har tatt kontakt med legekontoret, er det bare å ringe på telefon 62491100. Og ja, jeg vet det var utfordringer med å nå gjennom på telefon, men det skal være på stell nå.

Før jul fikk legekontoret samtaleforsterker i gave fra i HLF Nord-Østerdal (lokal avdeling i Hørselshemmedes landsforbund) Per Dalåsen (opprinnelig folldøl, bosatt på Alvdal) overleverte gaven sammen med Anita Tellebon. Begge sitter i styret i HLF Nord-Østerdalen.

Pågangen for bestilling av vaksine har avtatt de siste dagene. Vi ber nå de i risikogruppene som hittil ikke har tatt kontakt, om å kontakte legekontoret direkte ved spørsmål og ønske om vaksine. Tlf 62491100.