Har du planer om å kjøpe eller bygge deg bolig? Eller kanskje du vurderer å oppgradere boligen du har? Eller lurer du rett og slett på om du har rett på bostøtte? Du finner informasjon om tilskudd, lån, bostøtte og mer til hos Husbanken

 

 

Hyggelige oppdrag har kommet på løpende bånd de siste ukene. Musikkspillet FOLLA REIN, presentert av mellomtrinnet på Folldal skole, var en opplevelse av de sjeldne. For noen aktører! Oppsetningen var et samarbeid mellom skola, kulturskola og Teater i Fjellregionen. Samarbeid gir resultater. Strålende og dagsaktuelle tekster av Ola Jonsmoen, og musikk av våre egne; Ola Brandsnes Vårtun, Arne Olav Vårtun og Martin Hoel. Her har elevene vært med på alt fra scenearbeid, rekvisittlaging og sminking til å framføre skuespillet. Det i seg selv gir nyttig læring, og ikke minst tror jeg fellesskapsfølelsen og det å være en del av laget er særs viktig. Tusen takk også til alle lærerne og andre som har bidratt. Jeg sa til elevene, og gjentar så gjerne – jeg er stolt over at de tør; stå på ei scene og by på seg sjøl. Nok en gang – gratulerer med ei fantastisk forestilling! Billetten min henger på tavla for å minne meg på hvor dyktige elever og lærere vi har i Folldal.

Etter artikkelen i Retten og informasjon her på nettsiden har flyktningtjenesten fått inn mye klær og utstyr. Vi har nå fått inn det som det var mest behov for og enda litt til. Det er vi svært takknemlige for, så tusen takk. 

Eiendomsskattelister for 2023 legges ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker. Eiendomsskattesedler er i disse dager sendt ut til alle hjemmelshavere av skattepliktige eiendommer i Folldal.

Kunstbanken senter for samtidskunst utlyser på vegne av Folldal kommune oppdrag som kunstkonsulent for utbygging av Folldal bo- og servicesenter.

FOLLDAL KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2023-2028 TIL HØRING
KOMMUNEDELPLAN, FOLLDAL KOMMUNE

Påmeldingsfristen til neste skoleårs SFO er 1. april 2023.

Statsforvalteren i Trøndelag og Norsk Villreinsenter Nord vil 1. og 2. mars holde åpne informasjonsmøter om å lage utkast til tiltaksplaner for både Knutshø og Snøhetta villreinområder. 

Flyktningtjenesten har siden i fjor høst fått donert klær, utstyr, leker, pynteting og annet. Vi har hatt et lager på kommunehuset som flyktningene har hatt mulighet til å besøke. Dette er nå er flyttet til Follvang der vi har fått mye bedre plass og oversikt. Onsdag 22.02.23 holder lageret åpent for flyktningene kl. 13.00-15.00. Folldøler og andre som har lyst til å se hva vi har fått til er velkommen til å ta turen innom i samme tidsrom. 

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023 er nå publisert hos fhi.no.

Bomiljø og folkehelse er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den.