For siste gang skal Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris, Ludvigprisen, for 2019. Fra 2020 blir det Innlandet trafikksikkerhetsutvalg som bestemmer om det blir trafikksikkerhetspris, hva den skal hete og hvem som eventuelt skal få den.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid. Planene vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. plan- og bygningsloven §12-3.

Dokument: Varsel om planoppstart (PDF, 3 MB)

Planenes navn:

  • 201901 Detaljregulering av Dalholen boligfelt
  • 201902 Detaljregulering av Grimsbu boligfelt
 

 

Alle som har behov for SFO denne dagen (også de som har fast plass til vanlig), sender påmelding per mail til hege.brennodden.rohjell@folldal.kommune.no - Påmeldingsfristen er torsdag 14. november. Påmeldingen er bindende. Det faktureres hvis man er påmeldt innen påmeldingsfristen.

Alle elever i 1.-4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

Høsten 2020 endrer FIAS hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Eidsiva Bredbånd sammen med Nord-Østerdal Kraftlag er nå i full gang med fiberprosjektet som dekker hele øst-vest aksen i Folldal. Folldal kommune er byggherre, og er sammen med Hedmark Fylkeskommune også med på delfinansiering av prosjektet.

Forrige uke holdt Eidsiva Bredbånd informasjonsmøter med stor oppslutning både i Dalholen og Grimsbu. En stor del av de frammøtte signerte avtaler direkte i møtene. De som ikke har tegnet avtale vil bli fulgt opp fortløpende med direkte salg.

I går gikk årets TV-aksjon av staben, og jeg vil takke alle så mye for viktige bidrag. 25 bøssebærere var i sving, i tillegg et par sjåfører, og vi ble tatt veldig godt imot. 

Folldal kommune, NØK og Eidsiva Bredbånd inviterer til informasjonsmøter om fiberutbygging fra Grimsbu til Dalholen:

  • Fjellheim, Dalholen: Tirsdag 22.10.2019 kl. 18:00
  • Grimshallen, Grimsbu: Onsdag 23.10.2019 kl. 18:00

 Mandag 14.10 åpner bassenget for sesongen, og holder åpent til påske. I år er varmtvannsbadingen flyttet til mandager.

Onsdager er det folkebad fra kl 16:00 - 20:00.

Les mer om basseng, priser og ordensregler m.m her

Fylkesmannen i Innlandet har laget en presentasjon av statsbudsjettet for 2020, med spesielt fokus på kommunene i Innlandet: Les mer hos Fylkesmannen

Pasienter som har time hos legen eller på laboratoriet, kan fra uke 42 få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Vaksinen koster kr 200,- 

Vi vil vaksinere på følgende datoer:

  • onsdag 16. oktober fra kl 1300-1500
  • fredag 18.oktober fra kl 1300-1500
  • fredag 25.oktober fra kl 1300-1500