Årets sesong for Stolpejakten i Folldal er over, og vi har fått summert deltakere og stolpebesøk! Noen heldige vinnere fra fjern og nær har vi også trukket ut..

  • 610 deltakere som har tatt minst en stolpe
  • 111 deltakere tok alle 40 stolpene.
  • 285 deltakere har tatt 10 eller færre stolper
  • Gjennomsnitt antall stolper på alle som har registrert er 15,5 stolper

I julen er det noe reduserte åpningstider på ulike avdelinger. Under vil du finne oversikten:

 - Informasjon fra fylkeskommunen til personer med TT-kort i Hedmark:

Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Ny felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune starter opp fra samme tidspunkt. Den nye TT-forskriften er vedlagt under.

Fredag skulle skolestarterne i Folldal barnehage på tur i lille-skogen. Underveis var det mange oppgaver som måtte løses..

Den årlige førjulsmiddagen på Folldal Bo- og servicesenter er en tradisjon som både beboere, pårørende og ansatte setter stor pris på. Da samles alle i kantinen til mat, sang og god stemning!

Fra 01.01.2020 skal de kommunale tjenestene i NAV inngå i vertskommunesamarbeid med Alvdal, Tolga, Rendalen og Tynset, med Tynset som vertskommune.

 26 utrykninger til nattbranner i Hedmark

Annenhver uke starter en bolig å brenne i midt på natten i Hedmark. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

Brannvesenet i Hedmark rykket ut til 26 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på én nattbrann annehver uke - hele året igjennom - bare i vårt fylke. Nå ber brannvesenet om at alle sjekker røykvarsleren ved inngangen til årets mest brannfarlige måneder.

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 26.11.2019 t.o.m. 11.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett 2020 i møte torsdag 12.12.2019.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen onsdag 11.12.2019 kl. 12.00.

Alle som har behov for SFO i juleferien (også de som har fast plass), sender påmelding per mail til hege.brennodden.rohjell@folldal.kommune.no innen påmeldingsfristen (02.12).

Alle elever i 1. - 4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

Som mange trolig har fått med seg, er Folldal kommune med i et spennende forskningsprosjekt hvor tema er smartere transportløsning for oss ute i distriktene.
Det er Forskningsrådet som har bevilget penger til prosjektet. Teknisk leder for prosjektet er seniorforsker(e) i SINTEF, og prosjekteier er Hedmark trafikk. I tillegg er følgende parter med:
EnTur; nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser i hele landet. EnTur fra dør til dør, fra nord til sør!
Sykehuset Innlandet HF, Folldal kommune, herunder også Kjørekontoret Innlandet i Folldal.