Info fra legekontoret:

Årets influensavaksine er forsinket fra folkehelseinsituttet. Vi forventer å få den tilsendt medio oktober. Datoer for vaksinering vil bli publisert.

Nytt for året er at det ikke vil deles ut papirskjemaer fra Folldal kommune. Her kan du lese mer om digital utfylling for sett og skutt vilt, samt informasjon om CWD.

 Trivselsprogrammet er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

 Informasjon til jaktledere og elg/hjortejegere i Folldal høsten 2019: Sett elg/hjort, skal føres digitalt av alle elgjaktlag i hjorteviltregisteret. Jaktleder/elgjeger lager seg en bruker på følgende adresse: https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login  (Dette kan gjøres av flere på jaktlaget, ikke nødvendigvis jaktleder, et jaktlagsmedlem kan også føre sett og skutt data.) Alle jaktlag skal føre sett og skutt elg i hjorteviltregisteret digitalt. Det deles ikke ut papirskjemaer fra Folldal kommune i år.

Du finner informasjon og svar på spørsmål på: www.hjorteviltregisteret.no

Uke 38 er Brannvernuke, og da skal det tradisjon tro være Åpen dag på Folldal brannstasjon;

  • Lørdag 21. september kl 11:00-14:00
 

Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.

Gjelder fra 02.09.19:

  • På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780
  • Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15
  • Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15

 

 Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Folldal skole tar i bruk dette programmet nå i høst.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Folldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du nå plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned. Avhogde blåleddvedbusker skal leveres på FIAS-gjenvinningsstasjonen. Det er veldig viktig at buskene levere på FIAS, for kastes de i skogen/utmarka, vil det føre til enda mer spredning av busken.

Forhåndsstemmingen er nå avsluttet og dersom du ønsker å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 finner du mer informasjon om valgdagene her.