Korona-oppblomstring
Kjempehøye kraftpriser/strømpriser
Krass kritikk av regjeringa, til tross for at den bare så vidt er i gang
Klager til kommunen
Kjente og kjære som har krevende hverdager og eller store helseutfordringer
Kollegaer som kjenner det er barskt å stå alene på toppen, og at det har blitt så lov å kritisere uten sjøl å bidra med konstruktive innspill eller være med på å ta ansvar 
- Det er nok å ta av, men jeg prøver å holde fast i hva en erfaren politiker sa til meg rett etter valget. Du kan bruke 15 minutter hver mandag på å bekymre deg, resten av tida skal du bruke på å se muligheter og løsninger. Et av de bedre rådene jeg har fått, samtidig som det er en krevende øvelse. 

Alle over 45 år har nok mottatt sms fra kommunen, der det blir gjentatt at myndighetenes mål er at alle over 45 år skal få tilbud om oppfriskningsdose av koronavaksinen innen utgangen av uke 2 i 2022. Dette stemmer bare delvis, siden alle som skal få oppfriskningsdose også må oppnå riktig intervall først. Det MÅ gå MINST 20 uker etter dose 2.

Helsetjenesten har behov for personell til testing for covid-19. Helsefaglig bakgrunn er en fordel, men ikke absolutt nødvendig. Opplæring blir gitt.

Velkommen til å ta kontakt  på mail: ann-kristin.furuhovde@folldal.kommune.no

Her er nytt infoskriv fra landbrukskontoret til gardbrukere og alle andre som er interessert i landbruket. 

Vi minner om at etter de nye retningslinjene fra 15.12.21 er det ingen utleie av basseng eller gymsal for voksne (over grunnskolealder). Dette innebærer også stengt folkebad, babysvøm etc. i fire uker. 

Les mer på koronasiden

KS har utviklet en ny tjeneste der innbyggerne selv kan registrere at de har tatt en positiv hjemmetest. Informasjonen kommer rett inn i Fiks smittesporing, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet.

- VESTRE GRIMSBU / GRIMSBU VESTRE / OPPISTUEN / OPPISTUGU I FOLLDAL KOMMUNE

Det kunngjøres med dette oppstart av navnesak 2021/537. Navnesaken gjelder skrivemåte for bruksnavnet for gnr/bnr 55/6. For mer informasjon henvises det til vedlagt oppstartsbrev fra Kartverket: Oppstart av navnesak 2021_537 (PDF, 138 kB)

Høringsuttalelser til navnesaken sendes Folldal kommune innen 10.01.2022.

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak som i første omgang vil gjelde i 4 uker, men vil bli vurdert etter 2. Alle tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 9.12.21.

Folldal formannskap legger med dette ut budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025 på høring. Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fra 23.11.21 til og med 07.12.21.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.