Fra og med 7. mai er det fra nasjonalt hold gitt tillatelse til å holde arrangement med inntil 50 personer. Noen regler gjelder fortsatt: minst én meter avstand til deltagere.

Påmelding til SFO i sommerferien sendes per e-mail til daglig leder hege.brennodden.rohjell@folldal.kommune.no (også de som har fast plass). Det gis tilbud om SFO i fire uker i sommerferien. Alle elever i 1. - 4. klasse har tilbud om SFO i ferier.

I Folldal og Dalen kirker vil vi markere 75-årsjubileet for freden, og nasjonaldagen, ved å ringe i kirkeklokkene, selv om det ikke blir feiret gudstjeneste i år.

  • 8. mai blir det ringt i om lag 5 minutter fra kl 15.00.
  • 17. mai vil kirkeklokkene ringe noen minutter fra kl 08.00.

Begge dagene vil flagget også bli heist ved kirkene.   

NAV Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. 
Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke våre digitale løsninger.

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes til postmottak@tynset.kommune.no. Høringsfrist er 2.juni 2020 kl.12.00.

Høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken

Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperiode og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

Formannskapet vedtok i møtet 23. april, sak 16/20, å legge forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høring.

Høringsfrist er 5. juni 2020. Innspill sendes på epost til postmottak@folldal.kommune.no eller som brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

Høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken

Folldal kommune har inngått en avtale med "Sykle til jobben", så ALLE innbyggere over 15 år samt alle som jobber i Folldal kan delta i kampanjen gratis. Kampanjen starter 19. mai, men ved å registrere deg nå, kan du bli med på "Hjemmegym" fram til 6. mai (registrer aktivitet). Vi utfordrer bedrifter, kollegaer og vennelag til å delta, enten individuelt eller som lag. 

Registrer deg her; www.sykletiljobben.no 

Du kan også laste ned appen, og registrere din aktivitet der. 

Formannskapsmøtet ble gjennomført på Teams (nettmøte) i dag, med opptak slik at publikum kan se møtet i etterkant. Det ble imidlertid en teknisk feil underveis i møtet så sak 17 og 18 har i hovedsakelig falt ut. Beklager dette!

Innlandstrafikk vil gjenopprette skoleskysstilbudet til elever i 1. – 4. klasse med skyssrett fra
mandag 27. april, med tilsvarende tilbud som før koronautbruddet. Elever som har skoleskyss med drosje hentes og bringes som tidligere.

Våren er ei fin tid å rydde blåleddvedbusker. Rydding i hager og annen innmark må hageeier ta seg av sjøl. Oppfordrer derfor grunneiere til å skjære ned busker nå. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader.