Alle som har behov for SFO i påskeferien (også de som har fast plass), sender påmelding per mail til hege.brennodden@folldal.kommune.no innen påmeldingsfristen (28.03)

Alle elever i 1. - 4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

 

9. klasse ved Folldal skole har hatt besøk fra Ungt entrepenørskap, og gullbillett til landsdelsfinalen for elevbedrifter ble utdelt. Dette er det nærmeste man kommer NM for elevbedrifter, så det er stor stas.

Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet.

 

1. april er frist for søknad om tilskudd til kulturformål.

Laila Oddny Henriksen er vinner av kryssordet i Folldals Jul 2018.
Vi gratulerer, og takker alle som har sendt inn!

 

Fra møtet i Formannskapet den 28.02.2019, sak nr.: 18/19.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtar Folldal kommune endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde i henhold til saksutredningen.

Nå kan du søke om del 1 av produksjonstilskudd i jordbruket for 2019. Det er foretak som driv med husdyrproduksjon som søker i mars. I søknaden fører du opp antall dyr du disponerer pr. 1. mars (telledato).