Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i BUFDIRs søknadsportal. 

Tirsdag ble det signert kontrakt for rehabilitering av bassenget. Oppdraget er tildelt SK Bygg AS på Tynset og har en verdi på ca 19 mill.kr +  mva.
Byggestart er satt til 01.11.22 og sluttfrist til 01.08.23.

Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

BUA Folldal har i en periode frem til vintersesongen er i gang åpent ved behov på dagtid (mandag-fredag).

Ring 62491000 / 479 79 021 og spør etter Åse eller Anette eller send e-post til bua; bua.folldal@gmail.com for en avtale! Du kan også gå inn på Utlånsordninger | BUA for å se hva vi har av utstyr.

Det er bare å ta kontakt med oss! 

Årets influensavaksinering for personer som er i risikogruppe vil foregå på HELSESTASJONEN, følgende datoer: (IKKE PÅMELDING) 

Informasjon fra landbrukskontoret

Vedlagt er informasjonsbladet fra Landbrukskontoret, "Over skigard'n"

Frukt og grønt

Dette er et gruppebasert kurs med fokus på å motivere, hjelpe og støtte arbeidet med positive forandringer i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer».

Temadag 26. oktober kl. 1200-1630 Tynset kulturhus, Lillesal 
En helhetlig kommunal boligpolitikk og offentlig/privat samarbeid, er nødvendig for å bedre boligtilbudet i distriktene. Dette er viktig både for å sikre tilbud til en egne innbyggere og å rekruttere nye. Det er derfor igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Innlandet fylkeskommune, Husbanken og Statsforvalteren. 

Flyktningtjenesten i Folldal har behov for flere boliger. Det er ønskelig med sentrumsnære boliger, men annet kan også være av interesse. Det må være minimum 3 soverom. 

Trykk på linken nedenfor for å gi dine innspill: