MHBR

BRANNKONSTABEL – DELTID, AVD. FOLLDAL

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har til sammen ca. 190 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum, Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune.

Uke 35 ble det satt 55 vaksinedoser, uke 36 vil det bli satt 60 doser. Grunnen til at det vaksineres såpass få igjen disse ukene, er at vi nå har færre igjen og vaksinere, samt at vi har et såpass lavt intervall mellom vaksinedosene at det er vanskelig å skyve det frem mye mer uten at intervallet blir for kort.

Vi minner om 2. tildeling av kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19, søknadsfrist 10. september!

 

Massevaksinering
Vaksine-teamet har jobbet effektivt og strukturert uke etter uke, og på onsdag satte de 264 doser. For et team! I tillegg har frivillige stilt opp både med organisering av parkering og køer, samt at Røde Kors har hatt tilsyn med oss etter at vaksine er satt. Tusen takk til alle som har gjort, og gjør, dette mulig! Jeg er ydmyk for innsatsen som legges ned.

For ei uke det har vært! 🙂 Denne uka har det blitt satt 264 (!!) vaksinedoser. Og Vi ønsker å takke alle for samarbeidsvilje til å få gjennomført denne dagen.

I uke 34 kom FHI med nye råd om vaksinering til gravide. De anbefaler nå vaksinering etter 12. svangerskapsuke. 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

Folldal kommune følger FHI sitt koronavaksinasjonsprogram. Nå anbefales Comirnaty (Pfizer) vaksine til personer født i 2004 og 2005. Si fra til oss på vaksinebestilling@folldal.kommune.no om du ønsker vaksine eller ei. Om du har fått eller vil ta den på studie/hybelsted. 

Vi ser at en del har vært flinke med å reparere gjerder eller fjerne gjerder som ikke lengre har noen funksjon. Fortsatt er det nok en del utfordringer en god del plasser, men det er bra med alle som tar tak.

Sesongens siste tur for Rusle og tusle går onsdag 1. september. Da møter vi opp ved Atnasjø Kafe kl 18.00, og rusler en tur før vi går inn og spiser. Evt. samkjøring til kafeen bes dere om å ordne selv. 

Pga. servering trenger vi påmelding innen mandag 30. august kl 10.00. 

Etter over 3 års arbeid med Helsestien har vi endelig kommet i mål og stien kan åpnes. Noen praktiske opplysninger i anledningen: Oppmøte er på «Plana» like nedenfor Folldal Gruver. Avkjøring fra Gruvvegen ved skiltet som viser Parkering for Helsestien Viewpoint Rondane. Parkering er vilkårlig der det er ledig plass. Et offisielt program er beregnet for folk flest og inviterte gjester. Håper likevel det er forståelse for at inviterte gjester, denne dagen, må ha prioritet til de sentrale plassene både på Plana og ved gapahuken på rasteplassen.