Det er for tiden flere ledige stillinger og boliger/eiendommer i Folldal:

§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Forslag til vedtak i kommunestyret 10.09.2020:
Forslag endelig vedtak kommunal planstrategi 2020-2023 Folldal kommune_med rettelse (PDF, 3 MB)

Folldal kommune henstiller til at skolens område brukes med omhu på kveldstid og i helger. SFO er fortsatt i drift selv om det er sommerferie. Det har vært glasskår i skolegården etter flaskeknusing to mandager på rad. Hvis dette gjentar seg, kan det i verste fall føre til anmeldelse. Minner også om at det ikke er lov å nyte alkohol på offentlig sted. På forhånd takk!

Smitten tar ikke ferie – frykter lokale utbrudd

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Øvre Folldal Bygdekvinnelag m.fl. inviterer i år til "Liv i stugun" på bygdetunet, 19. juli kl 11.00. 
Kl 11.00: Friluftsmesse
Kl 12.00 Div. håndarbeid, baking av pjalt, salg av kaffe/kaker og tradisjonsbakst (vipps), aktiviteter for barna
Kl 13.00: Eventyrstund med Berit og Gjertrud Kjølhaug

Fra og med tirsdag 23.06.20 er det vanlige åpningstider på biblioteket, men på grunn av ferie blir biblioteket stengt i uke 29 og 30.

Velkommen til biblioteket!

 

 

Som turtips kan du nå velge blant våre 10 FYSAK-turer som er plassert rundt omkring i bygda. Det kan være lurt å starte med de "lavereliggende" da det fortsatt kan være litt snø oppe i lia. Det er bøker i kassene som alle kan skrive seg inn i. Vi setter pris på om hver og en tar smittevernhensyn og bruker hansker eller antibac på hendene før og etter innskriving i boka.

Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 07.05 på youtube: 

NAV Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. 
Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke våre digitale løsninger.

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes til postmottak@tynset.kommune.no. Høringsfrist er 2.juni 2020 kl.12.00.

Høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken