Frem til 1. juni kan det søkes om legatmidler til blant annet lindring av nød, skolegang og hjelp til selvhjelp. Les mer om legatene her.

Seks kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å organisere et felles tilbud om tilstandsregistrering av bruer og kulverter på private skogsbilveier. Dette gjelder kommunene Folldal, Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen.

Påmelding til SFO i sommerferien sendes per mail til hege.brennodden@folldal.kommune.no (også de som har fast plass). Det gis tilbud om SFO i fire uker i sommerferien. Alle elever i 1.-4. klasse har tilbud om SFO i ferier (uke 32-33 gjelder for høstens 1.-4.klassinger). Påmeldingsfristen er 01.05.19. 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 15 og 18 år og er bosatt i Folldal kommune.

Tilbudet skal gi ungdom arbeidserfaring gjennom arbeidsoppgaver i en virksomhet der hjemkommunen er arbeidsgiver. Varighet 3 uker.

På vegne av Hedmark fylkeskommune har Statens vegvesen, i samarbeid med Folldal og Alvdal kommuner, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for å erstatte gammel Einunna bru med en ny på fylkesveg 29.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.–21.05.2019. Les dokumentene her;

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen legger fram høringsutkast av oppvekstplan. Frist for høringsinnspill er 04.05.19. Innspill sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller per post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.
- Oppvekstplan_Høringsutkast (PDF, 605 kB)

 

Arild Løvik har startet opp i 50% stilling som næringssjef i Folldal kommune. Han er engasjert i stillingen ut året.

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder anbefales derfor for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/voksne-oppfriskningsvaksine/

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen inviterer torsdag representanter fra FAU, elevrådet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet til møte i forkant av høring av oppvekstplan for Folldal kommune. Komiteen har siden januar 2018 arbeidet med oppvekstplan for Folldal kommune, og legger nå fram et høringsutkast som presenteres for partene som har vært involvert i brukermedvirkningsmøte i oppstarten av arbeidet med planen. Frist for høringsinnspill er 04.05.19.

 

Folldal bibliotek holder stengt:

  • 10.-11. april
  • 15.-23. april

Fredag 12. april er biblioteket åpent (kl 11-15)

God påske!