2020 har blitt et annerledes år, så også når det gjelder innsamlingsaksjonen søndag 18.oktober. Denne gangen blir det en heldigital TV-aksjon, ingen bøssebærere.  

Har du behov for å søke om betalingsutsettelse på en faktura, er det nå mulig å gjøre dette elektronisk via vår nettside.

Søker du om betalingsutsettelse, vil du automatisk få 30 dagers utsettelse. Du kan maks få innvilget utsettelse på 3 fakturaer i løpet av en 6 måneders periode. Les mer om denne tjenesten her

Biblioteket er inntil videre åpent for publikum kun på fredager kl 12.00-15.00. 

Det er fortsatt mulig å låne bøker ved å sende mail til biblioteket. Bøkene hentes på trappa til biblioteket.

 Det er stadig endringer i de nasjonale føringene for besøk i institusjoner / sykehjem. Selv om Folldal kommune ikke har praktisert de strengeste reglene, har vi allikevel valgt å gjøre noen endringer for besøk ved Folldal Bo- og Servicesenter. Nå kan pasientene ta imot besøk på sitt eget rom igjen, men det vil fremdeles ikke være mulig å gjøre besøk i fellesarealer. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste om å fortsette å bruke besøksrommet i størst mulig grad grunnet smittevernrenholdet som må gjøres. 

  • Telefon 55 55 33 33
  • Kl. 08.00-15.30

Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene

Årets tema:  «Spør mer»

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Vi ønsker å invitere deg til markering av dagen;

 Årets influensavaksine vil være klar fra uke 42. Pasienter som har avtale hos legen eller på laboratoriet kan få satt den samtidig som de er her.

Også i år vil vi ha dager der vi vaksinerer, men av smittevernhensyn må vi i år ha påmelding for disse dagene for å unngå at for mange mennesker samles samtidig. Det vil bli oppsatt puljer til ulike tidspunkter.

Landbruksforvaltningen i Folldal kommune gir ut informasjonsbladet "Over skigard'n" Her finner du aktuell informasjon for næringen og viktige frister.

Fra møtet i Formannskapet den 17.09.2020, sak nr.: 53/20.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Formannskapet legger forskrift om godtgjøring for folkevalgte ut til offentlig høring med
følgende endring: