Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 28.11.2018 t.o.m. 12.12.2018

Nå er det mulighet for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.

Pårørende og brukere oppfordres til å strø på egen gårdsplass og eventuelle private veier. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og hjemmetjenesten.

Kommunelege 2 Iestyn Carr slutter ved legekontoret 31.10.18. Under kan du lese mer om legeordningen fremover.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Grimsmoan

Vi lar FYSAK-kassene (bøkene) få stå ute tom. 21.10., siden det er så mildt og fint vær om dagen. Så hvis du ikke har fått besøkt alle postene er det fortsatt en mulighet! Besøk posten, skriv navnet ditt i boka, og bli med i trekningen av en premie fra hver bok.

Har du besøkt alle 10 kassene kan du levere arket med besøksdato til servicekontoret. Kanskje er du heldig og vinner en premie:-)

 

Den 24. oktober åpnes dørene til bassenget igjen! Kommunen tilbyr folkebad hver onsdag fra kl. 16.00-20.00.

Den 15.august åpnet den nye løsningen for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.

Til elever og foreldre/foresatte ved m-/utrinn Folldal skole
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober. Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Legekontoret har åpent for vaksinering 18., 19. og 25. oktober fra kl. 13.00-15.00. Mer informasjon om vaksinen finner du under.