Årets NRK tv-aksjon går til Leger uten grenser. Med årets TV-aksjon skal Leger uten grenser bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjent sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Videre uttaler Leger uten grenser at de skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. Deler av TV-aksjonsmidlene skal også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Tilbake på kontoret og jeg skuer utover krysset i sentrum. Ferietrafikk, syklister, PRIDE-flaggene vaier heldigvis igjen og blomsterbedet med kommunevåpen er også i år på plass – takket være dugnad av frivillige.

Vil du arbeide med å fremme gode utviklingsmuligheter for barn og unge?

Når denne gruppen har fått tilbud, åpnes det opp for aldersgruppen 65-74 år. Vi planlegger og setter av tid for vaksinering framover.

Psykisk helse og livsmestring er aktuelle tema i dagens samfunn. Stadig flere barn og unge forteller om psykiske vansker. Hvordan kan de som jobber i barnehage, skole, SFO og på fritidsarenaer legge til rette for en god psykisk helse for barn og unge?

15. august skal ca 4000 spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag. Trygg Trafikk anbefaler at foreldre og foresatte bruker sommeren til å øve med barna på skoleveien.

Planleggingen av Folldals Jul 2022 er i gang. Vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne med tilknytning til julen, men alt er av interesse. Som takk for ditt bidrag vil du få tilsendt et eksemplar av heftet så fort det foreligger.

Folldal skole ønsker vel møtt til nytt skoleår; mandag 15.08 kl 08.30. Husk å ordne/sjekke før oppstart; 

Folldal bibliotek holder åpent kun på ONSDAGER i uke 30, 31 og 32.
Åpningstid kl 11-16. God sommer!

Økt fokus på klimautfordringene betyr større forventninger og nye krav til både transport- og entreprenørbransjen. Hvilke muligheter finnes, og hva må til for å få til en forandring?