Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 02.12.2022 t.o.m. 14.12.2022.

FolldalsJul er i salg

Folldalsjul er nå i salg i butikkene; Joker Dalholen, Joker Folldal, Prix Folldal, Kvist og kvast, Grimsbu camp og servicekontoret på Nyberg (etter hvert også på Alvdal og Tynset). I tillegg kan du bestille bladet, om du ønsker at vi skal sende det til deg; postmottak@folldal.kommune.no eller ring 62491000. 

Røykvarslerdagen 1. desember - husk å bytte batteri

I våre 11 kommuner har det de siste fem årene vært 133 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerene og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

Folldal kommune følger FHI vaksineprogram. Nå har Regjeringen åpnet for oppfriskningsdose til personer 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det likevel åpnes opp for at de som selv ønsker, kan ta en ny dose.   

I tillegg til de mer ordinære oppgavene og møtearenaene, har jeg de siste ukene vært så heldig å få farte litt i Innlandet. Gjennomgangstonen min har vært at det nytter å engasjere seg. Det var også tittelen på foredraget mitt under Anders Reitan-markeringa på Kvikne. Der fortalte jeg om hvordan jeg som helt ny i politikken har opplevd at både fylkespolitikere, og ikke minst stortingspolitikerne, har vært med på samarbeid, åpnet dører og gjort det mulig å få gjennomslag for viktige saker.

Resultat fra spørreundersøkelsen «Hva skal Folldal være i framtiden?» er nå klart og er presentert her: 

Alle som har innlagt vann, må også ha godkjent avløp. De som ikke har mulighet for tilknytning til offentlig avløpsledning, må ordne seg på annen måte. I Folldal kommune er det stort sett gode forhold for infiltrasjon av avløpsvann. De fleste som ikke er tilknyttet det offentlige nettet, har en septiktank eller slamavskiller, som holder tilbake faste partikler og flyteslam, før avløpsvannet sendes ut i en infiltrasjonsgrøft. I Folldal er det mange slike anlegg av eldre årgang, som trolig ikke fungerer etter hensikten i dag.  

Invitasjon til Trygghetsdag

1. desember 2022 klokken 12:00 til 14:00 ønsker Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sammen med Tynset frivilligsentral, Lions Tynset og Tynset pensjonistforening hjertelig velkommen til Trygghetsdag på Tynset brannstasjon.

Ny betalingsløsning

Vi kan informere om at ConvenePay ( mobilbetalingsløsning) nå er aktivert ved legekontoret;

Raskt. Enkelt. Fleksibelt.
Med ConvenePay tilbyr vi våre pasienter et gebyrfritt betalingsalternativ, hvor pasienten enkelt kan betale for tjenesten direkte fra mobiltelefonen.

Vaksineteamet i Folldal opplever mindre henvendelser ang koronavaksinering nå, det har vært en høst med jevn vaksinering.  

Neste vaksinedato er: 09.11.22