Dagens kommunestyremøte ble gjennomført på Teams med video-opptak. Det kan du se her, på youtube

Sak til behandling var  "Utbygging av Folldal bo- og servicesenter - videre arbeid" som var berammet til kommunestyremøte 12.03.20.

Samfunnet er i en svært sårbar og vanskelig situasjon for tiden. Korona, eller Covid-19, er på alles lepper og diskuteres i både media, sosiale media og folk imellom. Ikke å undres over det, når en ser konsekvenser og omfang av en slik pandemi. Alle støtter nå opp om vår helsetjeneste enten det er i statlig regi eller kommunal regi. 

 

I Folldal barnehage er det stille om dagen. Nå nærmer påska seg og påskeharen leter fortvilet etter barn å gi påskeegg til. Men han er ikke rådløs, han har laga seg en avtale med påskeegg-budet. Så alle barna som til vanlig er i Folldal barnehage skal få en overraskelse i postkassa si! De som til vanlig jobber i barnehagen savner alle barna og gleder se til de kan sees igjen. En riktig god påske ønskes alle små og store i hele Folldal fra Barnehage-påskeharen.

Frist for søknad om tilskudd til kulturmidler utsettes i år til 1. mai. Du finner skjemaet på skjemasiden; https://www.folldal.kommune.no/tjenester/selvbetjening/skjemaer/

(Kategori "Kultur, idrett og fritid")

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal.

Ta kontakt innen utgangen av torsdag 2. april om du ønsker å låne før påske.

Siden dagens formannskapsmøte ble avholdt via Teams uten tilhørere, kan vi her publisere opptak:

https://www.youtube.com/watch?v=FCjPJ5fmKBE

For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet er NAV Nord-Østerdal f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter.  

NAV følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor. Vi har derfor stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Våre brukere vil hovedsakelig følges opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no

Kjære alle innbyggere i regionen vår
Som ordførere er vi opptatt av hvordan tida vi står oppe i oppleves for deg som innbygger, og hvordan vi sammen skal klare oss best mulig gjennom den tida som kommer. Alle opplever en hverdag som er snudd på hodet, og det kan oppleves både vanskelig og utrygt. Statsminister Erna Solberg sa den 24. mars at «målet er at vi skal ta hverdagen tilbake». Det er et mål som fortsatt krever full oppslutning om den nasjonale dugnaden.  Vår region har i stor grad vært forskånet for smitteutbrudd og belastning på helsevesenet. Allikevel har en betydelig del av våre ansatte hatt lange og harde dager i arbeidet med å forberede oss på det ukjente. Når regjeringen nå forlenger de nasjonale restriksjonene til over påske har vi en felles oppfordring til alle våre innbyggere:

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte.