§ 10-1 Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Forslag til vedtak i kommunestyret 10.09.2020:
Forslag endelig vedtak kommunal planstrategi 2020-2023 Folldal kommune_med rettelse (PDF, 3 MB)

 

 

Folldal kommune henstiller til at skolens område brukes med omhu på kveldstid og i helger. SFO er fortsatt i drift selv om det er sommerferie. Det har vært glasskår i skolegården etter flaskeknusing to mandager på rad. Hvis dette gjentar seg, kan det i verste fall føre til anmeldelse. Minner også om at det ikke er lov å nyte alkohol på offentlig sted. På forhånd takk!

Smitten tar ikke ferie – frykter lokale utbrudd

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Fra og med tirsdag 23.06.20 er det vanlige åpningstider på biblioteket, men på grunn av ferie blir biblioteket stengt i uke 29 og 30.

Velkommen til biblioteket!

 

 

Som turtips kan du nå velge blant våre 10 FYSAK-turer som er plassert rundt omkring i bygda. Det kan være lurt å starte med de "lavereliggende" da det fortsatt kan være litt snø oppe i lia. Det er bøker i kassene som alle kan skrive seg inn i. Vi setter pris på om hver og en tar smittevernhensyn og bruker hansker eller antibac på hendene før og etter innskriving i boka.

Fra mandag 18. mai vil det igjen være mulig å treffe saksbehandlere på kommunehuset. Vi vil fortsatt ha smitteverntiltak, for å sikre både deg som besøker oss og de ansatte tilstrekkelig beskyttelse mot virus.

Faktura for mai måned sendes ut i løpet av uka. For mye betalt fra 13. mars til 31. mars, blir trukket ifra på faktura for mai.

Fra skole og SFO gjenåpnet 27. april blir alle fakturert som vanlig. Dette gjelder uavhengig av om man benytter seg av plassen eller ikke.

Folldal kommune åpner nå opp for besøk til pasienter ved sykehjemmet mandag 11. mai. Inntil veileder foreligger med endelige nasjonale føringer, følges Folkehelseinstituttets råd for besøk.

Mandag 11.05. åpner skolen igjen for elever i 5. – 10. klasse. Alle elever skal nå kunne gå på skolen, samtidig som smittevernet ivaretas. I den forbindelse blir det innført ulike tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset.