Legekontoret tester jevnlig, om enn i et mindre omfang enn tidligere, og samtlige tester har fortsatt vært negative.
Som dere har sett, er vi godt i gang med vaksinering. Det vaksineres fortløpende i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste og ut fra hvor mange vaksiner vi til enhver tid får. Dersom det blir aktuelt med massevaksinasjon, har helseavdelinga også en plan for det. For alle som er i en av risikogruppene og ikke har tatt kontakt med legekontoret, er det bare å ringe på telefon 62491100. Og ja, jeg vet det var utfordringer med å nå gjennom på telefon, men det skal være på stell nå.

Folldal kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye.

Folldal kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Folldal kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med mye folk. Ha lav terskel i forhold til testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

Folldal kommune ved ordfører og kommuneoverlege

Før jul fikk legekontoret samtaleforsterker i gave fra i HLF Nord-Østerdal (lokal avdeling i Hørselshemmedes landsforbund) Per Dalåsen (opprinnelig folldøl, bosatt på Alvdal) overleverte gaven sammen med Anita Tellebon. Begge sitter i styret i HLF Nord-Østerdalen.

Pågangen for bestilling av vaksine har avtatt de siste dagene. Vi ber nå de i risikogruppene som hittil ikke har tatt kontakt, om å kontakte legekontoret direkte ved spørsmål og ønske om vaksine. Tlf 62491100. 

Vi vil først takke for dugnadsinnsatsen som er lagt ned de siste 14 dagene. Nå lettes det heldigvis på tiltakene.

 

Hovedopptak:

  • Søknadsfrist til hovedopptak for plass i barnehagen er 1. februar hvert år.
  • Barnehagen starter det nye barnehageåret 15. august hvert år.
  • Barnehagen har elektronisk søknadsskjema.

I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal få tilbud om en dagsturhytte. Formålet er å fremme nærfriluftslivet og få flere ut på tur. Les mer hos Innlandet Fylkeskommune

Folldal kommune vurderer nå om vi skal takke ja til tilbudet, men da trenger vi noen forslag på hvor DU kan tenke deg at en slik dagsturhytte kan plasseres, husk at det skal være lavterskel (send gjerne e-post med ditt forslag). Det er gitt noen føringer til plasseringen: 

Biblioteket er åpent fredager kl 11-17.  Ny åpningstid gjelder fra fredag 15.01.21.

Velkommen innom!

STATUS 06.01.21: INGEN PÅVIST SMITTE I FOLLDAL KOMMUNE

Det er en økende smittetrend i flere kommuner rundt om i landet, men dette gjelder ikke Folldal pr. 4/1-21. Allikevel er det viktig at vi følger de rådene og nasjonale tiltakene regjeringen anbefaler. Det har vært mye turister og besøkende i julen, også her i Folldal.

Tiltakene og anbefalingene fra regjeringen som vi bes følge er blant annet: