Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.

Gjelder fra 02.09.19:

  • På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780
  • Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15
  • Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15

 

 Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Folldal skole tar i bruk dette programmet nå i høst.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Folldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du nå plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned. Avhogde blåleddvedbusker skal leveres på FIAS-gjenvinningsstasjonen. Det er veldig viktig at buskene levere på FIAS, for kastes de i skogen/utmarka, vil det føre til enda mer spredning av busken.

Forhåndsstemmingen er nå avsluttet og dersom du ønsker å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 finner du mer informasjon om valgdagene her.

Den årlige utdelingen av Folldalsprisen fant i dag sted på Frankmotunet, hvor Unni Tollan mottok et diplom og en symbolsk sum på kr. 5000,-. I nominasjonsbrevet ble det trukket frem at hun fra oppstarten av Frankmotunet i 1991 og helt frem til pensjonering bidro med en uvurderlig innsats.

Husk kjemming denne helgen! 30. august – 1. september 2019.
- Vi deltar i nasjonal kampanje mot hodelus.

Søndag 8. september og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du nå søke om å få avgi stemme der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på Bo- og servicesenteret.

I forbindelse med prosjektet ønsker Folldal kommune å komme med mer informasjon rundt bekjempelsen av blåleddved og hvordan det foregår.

Vedlikeholdsgruppa for de som har deltatt på Frisklivssentralen, starter opp igjen på Folldal Friskliv fredag 23. august kl 11.15. Velkommen!