Lag og foreninger

Folldal har et allsidig og godt utvalg av lag og foreninger. I tabellene under vil du finne en oversikt med kontaktperson til hvert lag. For at vi skal klare å holde lista oppdatert, ber vi om at endringer meldes til servicekontoret.

Idrett og aktivitet

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-post

Folldal idrettsforening Bjørnar Brendryen 2582 Grimsbu post@folldal-if.no
- Fotballgruppa Stian Tørhaug 2580 Folldal  
- Håndballgruppa Marita Løvhaug 2580 Folldal  
- Orientering Synnøve Kjønsberg 2582 Grimsbu  
- Skigruppa Stein Arne Brendryen 2584 Dalholen  
Folldal Friskliv Olrun Tallerås Industriveien 84,
2580 Folldal
post@folldalfriskliv.no
Folldal Trekkhundklubb Vanessa Quinche 2580 Folldal vanessa.quinche@gmail.com
Folldal Skytterlag Lars Henrik Odden Liavegen 304
2580 FOLLDAL
folldal@skytterlag.no
Follldal Turlag Arne Lohn 2580 Folldal arne.lohn@fjellnett.no
Folldal småbedr. bedriftsidrettslag Tore Bårdseng 2580 Folldal  

 

Helselag og humanitære foreninger

 

 FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal Helselag

Møyfrid Brendryen

Mogopvegen 6, 2584 Dalholen

arbrendr@online.no

Demensforeningen

Reidun Dalen

Gruvvegen 7,
2580 Folldal

reidun.dalen@folldal.kommune.no

Epilepsiforeningen Innlandet Stein Egil Løkken 2827 Hunndalen innlandet@epilepsi.no  
Tlf: 95124640

Folldal LHL

Johannes Dalen

2580 Folldal

johannes.dalen@fjellnett.no

Folldal Frivilligsentral

Aina Bakke

2580 Folldal

post@folldal.frivilligsentral.no

Folldal Lions

Ove Henning Bakke

2580 Folldal

ovebakke@yahoo.no

Folldal røde kors hjelpekorps

Jørn Brendryen

2580 Folldal

folldalrodekors@gmail.com

Mental Helse Anne Berit Wang Liavegen 291,
2580 Folldal
folldal@mentalhelse.no

 

Barne- og ungdomsforeninger

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Fjellrypa 4H Leder: Ole Einar N. Brendryen
Klubbrådgiver: Aina T. Bakke
2584 Dalholen
2580 Folldal

ainathba@hotmail.com
Folldøln 4H Leder: Markus Kjønsberg
Klubbrådgiver: Beate T. Bekken
2582 Grimsbu
2580 Folldal

bebekken@hotmail.com
Rondane 4H Leder: Ida Blæsterdalen
Klubbrådgiver: Susann Brendryen
2580 Folldal
2580 Folldal

susannevensen@yahoo.com
Barnas turlag Henny Oddveig Kveen Brustad 2580 Folldal hokbrus@hotmail.com

 

Sang og musikk

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Ekko/Heimklang (kor) Ola Eriksrud 2580 Folldal ola.eriksrud@gmail.com
Rett og slett (kor) Anette Streitlien 2580 Folldal astreitlien@hotmail.com
Folldal janitsjarkorps Siri Lutnæs Enget 2580 Folldal

sle@duett.no

Folldal skolekorps Hilde Frankmo Tveråen 2582 Grimsbu hftver@online.no
Folldal spellemannslag Anne Toini Lohn 2580 Folldal baard@lohn.no
Folldal Ballroomband (pause) Stein Østby 2580 Folldal stein.ostbye@online.no
Folldal trekkspillklubb Einar Jørgen Brandsnes 2580 Folldal einar@brandsnes.no
Folldal musikkråd Ole Peter Berger 2580 Folldal opberger@fjellnett.no

 

Kultur og fritid

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Grimsbu teaterlag Bjørn Kenny Skomakerstuen 2582 Grimsbu bjornkenny.skomakerstuen@tyrili.no
Folldal husflidslag Grete Morken 2584 Dalholen  
Bygdetunets venner Kirstine P. Tallerås 2584 Dalholen kirstine.p.talleras@hotmail.com
Folldal mållag Kirstine P. Tallerås 2584 Dalholen kirstine.p.talleras@hotmail.com
Historielaget Frederiks Gave Rune Alander 2560 Alvdal  
Folldal seniordans Liv Nymoen 2580 Folldal
Folldal pensjonistforening John Oddleif Bakken 2582 Grimsbu johbakke@bbnett.no
Folldal bridgeklubb Per Arne Randen Bakkevegen 7
2580 Folldal
peranden@live.no
Folldal hagelag Inger Helen Husom 2580 Folldal  
U.L. Fjell      
U.L. Grimsaguten Tore Muller 2582 Grimsbu  

 

Velforeninger

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Nedre Folldal Velforening Johan Haugland 2582 Grimsbu johan.haugland@online.no
Sjokoladebyen Vel Hans Martin Bjørkeng 2580 Folldal hansmartinbjorkeng@gmail.com
Egne Hjem Velforening Aina Therese Bakke 2580 Folldal ainathba@hotmail.com

 

Næringsorganisasjoner

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal bondelag Torstein Eide Baksidevegen, 2584 Dalholen torsteineide@hotmail.com
Folldal bygdekvinnelag Maria Elisabeth Hagerup-Jenssen Liavegen 297, 2580 Folldal  
Nedre Folldal bygdekvinnelag Merethe Grimsbo 2582 Grimsbu merethe.grimsbo@tine.no
Øvre Folldal bygdekvinnelag Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no
Kirkekretsen kvinneforening Mette Antonsen 2580 Folldal  
Folldal bonde- og småbrukerlag Ingar Elgevasslien Elgevasslien 185,
2580 Folldal

folldal.bs@gmail.com

Folldal sau og geit Kjartan Garmager 2584 Dalholen kjartan.garmager@yahoo.no 
Skogeierområdet i Nord-Østerdal Tore Müller 2582 Grimsbu toremlle@bbnett.no
Grimsbu Gard og Grendeutvikling Widar Ryeng 2582 Grimsbu  
Produsentlaget Tine Erik Stuedal 2584 Dalholen erik@stuedal.no   

 

Utmarks- jakt og fiskelag

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal jeger og fiskerforening Ragnar Alander 2580 Folldal alanderragnar@gmail.com
Einunndalsfelt 1 utmarkslag Jørgen Husom Folldalsvegen 2612, 2580 Folldal  
Kollutholen jaktsameie Ståle Støen 2580 Folldal  
Midtre Folldal jakt og fiskerlag Bjørn Brendbakken 2584 Dalholen  
Nedre Folldal Utmarkslag Stein Olav Lilleeng 2582 Grimsbu  
Nord Atndal utmarkslag Per Arild Blæsterdalen 2580 Folldal  
Øvre Folldal utmarkslag Torgeir Dalen 2584 Dalholen torgeid2@online.no
Såttålia jaktsameie Per Egil Tuvan 2580 Folldal  
Folldal utmarksråd Egil Eide 2584 Dalholen  

 

Beitelag

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST/mobil

Digerkampen beitelag Torleif Borkhus 2584 Dalholen  
Elgevasslien beitelag Odd Hallstein Myklebust 2580 Folldal  
Fatfjellet beitelag Thor Christian Ripe Aastveit 2582 Grimsbu thochrr@online.no
Mob: 90512252
Kakelldalen beitelag Siv Elin Bakken Nilsen 2580 Folldal s.e.b.n@hotmail.com
Mob: 47835081
Kvitdalen beitelag Ingar Eide 2584 Dalholen  
Kvitstenshøa beitelag Per Jørgen Murud 2560 Alvdal pjmurud@icloud.com
Mob: 90830442
Marsjødrifta beitelag Stig Henrik Brennodden    
Sletthø beitelag Linda Sæteren 2584 Dalholen  
Sleukampen beitelag Kjetil Blæsterdalen 2580 Folldal kjetbl@online.no
Mob: 90846930
Streite Meseterhø beitelag Johannes Borgfjord 2580 Folldal knutshovde@fjellnett.no
Mob: 92494096
Knauslia-Raukletten beitelag Stig Roger Nilsen 2582 Grimsbu s-ro-ni@online.no
Mob: 47835081
Marsjøålia beitelag Olav Strypet 2560 Alvdal Mob: 95032265

 

Politiske partier

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal Arbeiderparti Kristin Langtjernet 2580 Folldal kristin.langtjernet@folldal.kommune.no
Folldal Arbeiderkvinnelag Jorid Bårdseng 2580 Folldal  
Folldal Senterparti Jon Olav Ryen 2580 Folldal  
Folldal Sosialistiske Venstreparti Ståle Støen 2580 Folldal sstoeen@online.no
Rødt Folldal Ronny Bekken Larsen 2580 Folldal Ronny.Bekken.Larsen@folldal.kommune.no
Samlingslista Folldal Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no

 

Grendahus/samfunnshus

GRENDAHUS

LEDER

ADRESSE

E-post/Mobil

Fjellheim, Dalholen Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no
Mobil: 90555454
Grimshallen, Grimsbu Bente Rønning Grimsbu 2582 Grimsbu Mobil: 41231110
Rondeslottet, Krokhaug Kristin Nilsgård 2580 Folldal

knilsko@gmail.com
Mobil: 95150821

Rondaheim, Atndalen Camilla Svendsen 2580 Folldal Mobil: 94498217
Vårtun Inger Helen Husom 2580 Folldal Mobil: 41545475
Folldal Flerbrukshus Folldal kommune Folldalsvegen 2793
2580 Folldal
postmottak@folldal.kommune.no
Tlf 62491000
       

 

Offentlige utvalg

UTVALG

LEDER/
Kontaktperson

ADRESSE

E-POST

Folldal Fjellstyre Børge Røhjell (leder)
Odd Enget (sekr.)
Dalen skule
2584 Dalholen
folldal@fjellstyrene.no
Villreinnemnda for Knutshø og Snøhetta Øyvind Bakken-Berg (repr.) 2580 Folldal  
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Solvår Brustad Lilleeng (repr.) 2582 Grimsbu  
Knutshø villreinutvalg Kristin Lund Austvik (sekr.) Kvikne Utmarksråd, Vollan gård, 2512 kvikne. kur@kvikne.no
Rondane villreinutvalg Hans Olav Arnekleiv (leder) 2662 Dovre post@trollfilm.no
Sølnkletten villreinutvalg Asgeir Murvold (sekr.) Atneosen, 2476 Atna asgeir@mathiesen-atna.no
Driftsplanutvalget for elg Asbjørn Engvoll 2582 Grimsbu  

 

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Rådgiver
E-post
Telefon 479 79 021