Lag og foreninger

Folldal har et allsidig og godt utvalg av lag og foreninger. I tabellene under vil du finne en oversikt med kontaktperson til hvert lag. For at vi skal klare å holde lista oppdatert, ber vi om at endringer meldes til servicekontoret.

Idrett og aktivitet

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-post

Folldal idrettsforening Bjørnar Brendryen 2582 Grimsbu post@folldal-if.no
- Fotballgruppa Stian Tørhaug 2580 Folldal  
- Håndballgruppa Marita Løvhaug 2580 Folldal  
- Orientering Synnøve Kjønsberg 2582 Grimsbu  
- Skigruppa Stein Arne Brendryen 2584 Dalholen  
Folldal Friskliv Olrun Tallerås Industriveien 84,
2580 Folldal
post@folldalfriskliv.no
Folldal Trekkhundklubb Vanessa Quinche 2580 Folldal vanessa.quinche@gmail.com
Folldal Skytterlag Lars Henrik Odden Liavegen 304
2580 FOLLDAL
folldal@skytterlag.no
Follldal Turlag Arne Lohn 2580 Folldal arnelohn@gmail.com
Folldal småbedr. bedriftsidrettslag Marianne Storberget Alme 2580 Folldal folldal.sbil@gmail.com

 

Helselag og humanitære foreninger

 

 FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal Helselag

Elisabeth Horneman

Baksidevegen 179, 2584 Dalholen

illahorn@hotmail.no

Demensforeningen

Reidun Dalen

Gruvvegen 7,
2580 Folldal

reidun.dalen@folldal.kommune.no

Epilepsiforeningen Innlandet Stein Egil Løkken 2827 Hunndalen innlandet@epilepsi.no  
Tlf: 95124640

Folldal LHL

Johannes Dalen

2580 Folldal

johsdal@gmail.com

Folldal Frivilligsentral

Aina Bakke

2580 Folldal

post@folldal.frivilligsentral.no

Folldal Lions

Ove Henning Bakke

2580 Folldal

ovebakke@yahoo.no

Folldal røde kors hjelpekorps

Jørn Brendryen

2580 Folldal

folldalrodekors@gmail.com

Mental Helse Anne Berit Wang Liavegen 291,
2580 Folldal
folldal@mentalhelse.no
Ryggforeningen avd. Nord-Østerdal Gunhild Lohn Vestateveien 297, 2560 Alvdal nordosterdal@ryggforeningen.no

 

Barne- og ungdomsforeninger

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Fjellrypa 4H Leder: Johan Dalen
Klubbrådgiver: Aina T. Bakke
2584 Dalholen
2580 Folldal

ainathba@hotmail.com
Folldøln 4H Leder: Markus Kjønsberg
Klubbrådgiver: Beate T. Bekken
2582 Grimsbu
2580 Folldal

bebekken@hotmail.com
Rondane 4H Leder: Ida Blæsterdalen
Klubbrådgiver: Kristian Bakken-Berg
2580 Folldal
2580 Folldal

kristian.bakken-berg@delaval.com
Barnas turlag Henny Oddveig Kveen Brustad 2580 Folldal hokbrus@hotmail.com

 

Sang og musikk

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Ekko/Heimklang (kor) Ola Eriksrud 2580 Folldal ola.eriksrud@gmail.com
Rett og slett (kor) Henny Oddveig Kveen Brustad 2580 Folldal hokbrus@hotmail.com
Folldal janitsjarkorps Siri Lutnæs Enget 2580 Folldal siri.lutnes.enget@gmail.com
Folldal skolekorps Synnøve Kjønsberg 2580 Folldal synnovenielsen@hotmail.com
Folldal spellemannslag Anne Toini Lohn 2580 Folldal baard@lohn.no
Folldal Ballroomband (pause) Stein Østby 2580 Folldal stein.ostbye@online.no
Folldal trekkspillklubb Einar Jørgen Brandsnes 2580 Folldal einar@brandsnes.no
Folldal musikkråd Jon Olav Ryen 2580 Folldal soknepresten@folldal.kirken.no

 

 

 

Kultur og fritid

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Grimsbu teaterlag Bjørn Kenny Skomakerstuen 2582 Grimsbu bjornkenny.skomakerstuen@tyrili.no
Folldal husflidslag Grete Morken 2584 Dalholen  
Bygdetunets venner Kirstine P. Tallerås 2584 Dalholen kirstine.p.talleras@hotmail.com
Folldal mållag Kirstine P. Tallerås 2584 Dalholen kirstine.p.talleras@hotmail.com
Historielaget Frederiks Gave Rune Alander 2560 Alvdal  
Pensjonistforbundet  Folldal Unni Rustad 2580 Folldal  
Folldal bridgeklubb Per Arne Randen 2580 Folldal peranden@live.no
Folldal hagelag Inger Helen Husom 2580 Folldal  
U.L. Fjell     ungdomslaget.fjell@gmail.com
U.L. Grimsaguten Tore Muller 2582 Grimsbu  

 

Velforeninger

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Nedre Folldal Velforening Johan Haugland 2582 Grimsbu johan.haugland@online.no
Sjokoladebyen Vel Hans Martin Bjørkeng 2580 Folldal hansmartinbjorkeng@gmail.com
Egne Hjem Velforening Aina Therese Bakke 2580 Folldal ainathba@hotmail.com

 

Næringsorganisasjoner

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST/tlf

Folldal bondelag Johan Odden  
folldalbondelag@gmail.com 

/ tlf.: 41612031 - 

johan.odd@gmail.com
Folldal bygdekvinnelag Maria Elisabeth Hagerup-Jenssen Liavegen 297, 2580 Folldal  
Nedre Folldal bygdekvinnelag Merethe Grimsbo 2582 Grimsbu merethe.grimsbo@tine.no
Øvre Folldal bygdekvinnelag Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no
Kirkekretsen kvinneforening Mette Antonsen 2580 Folldal  
Folldal bonde- og småbrukerlag Ingar Elgevasslien Elgevasslien 185,
2580 Folldal

folldal.bs@gmail.com

Folldal sau og geit Stig Henrik Brennodden   2580 Folldal
shbrennodden@hotmail.com 
Skogeierområdet i Nord-Østerdal Tore Müller 2582 Grimsbu toremlle@bbnett.no
Grimsbu Gard og Grendeutvikling Widar Ryeng 2582 Grimsbu  
Produsentlaget Tine Erik Stuedal 2584 Dalholen erik@stuedal.no   

 

Utmarks- jakt og fiskelag

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal jeger og fiskerforening Ragnar Alander 2580 Folldal alanderragnar@gmail.com
Einunndalsfelt 1 utmarkslag Jørgen Husom Folldalsvegen 2612, 2580 Folldal  
Kollutholen jaktsameie Ståle Støen 2580 Folldal  
Midtre Folldal jakt og fiskerlag Bjørn Brendbakken 2584 Dalholen  
Nedre Folldal Utmarkslag Stein Olav Lilleeng 2582 Grimsbu  
Nord Atndal utmarkslag Per Arild Blæsterdalen 2580 Folldal  
Øvre Folldal utmarkslag Torgeir Dalen 2584 Dalholen torgeid2@online.no
Såttålia jaktsameie Per Egil Tuvan 2580 Folldal  
Folldal utmarksråd Egil Eide 2584 Dalholen  

 

Beitelag

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST/mobil

Digerkampen beitelag Torleif Borkhus 2584 Dalholen  
Elgevasslien beitelag Sven Arne Sandom 2580 Folldal
s-arn-sa@online.no
Mob: 91823841
Fatfjellet beitelag Thor Christian Ripe Aastveit 2582 Grimsbu thochrr@online.no
Mob: 90512252
Kakelldalen beitelag Siv Elin Bakken Nilsen 2580 Folldal s.e.b.n@hotmail.com
Mob: 47835081
Kvitdalen beitelag Ingar Eide 2584 Dalholen  
Kvitstenshøa beitelag Per Jørgen Murud 2560 Alvdal pjmurud@icloud.com
Mob: 90830442
Marsjødrifta beitelag Stig Henrik Brennodden    
Sletthø beitelag Linda Sæteren 2584 Dalholen  
Sleukampen beitelag Kjetil Blæsterdalen 2580 Folldal kjetbl@online.no
Mob: 90846930
Streite Meseterhø beitelag Johannes Borgfjord 2580 Folldal knutshovde@fjellnett.no
Mob: 92494096
Knauslia og Ryberget beitelag Malin Olsen Krokmoen 2582 Grimsbu
krokmoengard@hotmail.com
Mob: 97515388
Marsjøålia beitelag Olav Strypet 2560 Alvdal Mob: 95032265

 

Politiske partier

FORENING

LEDER

ADRESSE

E-POST

Folldal Arbeiderparti Eva Tørhaug 2580 Folldal evatoer@online.no
Folldal Senterparti Jon Olav Ryen 2580 Folldal  
Folldal Sosialistiske Venstreparti Ståle Støen 2580 Folldal sstoeen@online.no
Rødt Folldal Ronny Bekken Larsen 2580 Folldal Ronny.Bekken.Larsen@folldal.kommune.no
Samlingslista Folldal Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no

 

Grendahus/samfunnshus

GRENDAHUS

LEDER

ADRESSE

E-post/Mobil

Fjellheim, Dalholen Brit Kværness 2584 Dalholen bkvaerne@online.no
Mobil: 90555454
Grimshallen, Grimsbu Bente Rønning Grimsbu 2582 Grimsbu Mobil: 41231110
Rondeslottet, Krokhaug Kristin Nilsgård 2580 Folldal

knilsko@gmail.com
Mobil: 95150821

Rondaheim, Atndalen Camilla Svendsen 2580 Folldal Mobil: 94498217
Vårtun Inger Helen Husom 2580 Folldal Mobil: 41545475
Folldal Flerbrukshus Folldal kommune Folldalsvegen 2793
2580 Folldal
postmottak@folldal.kommune.no
Tlf 62491000
       

 

Offentlige utvalg

UTVALG

LEDER/
Kontaktperson

ADRESSE

E-POST

Folldal Fjellstyre Børge Røhjell (leder)
Stein Arne Brendryen (sekr.)
Dalen skule
2584 Dalholen
folldal@fjellstyrene.no
Villreinnemnda for Knutshø og Snøhetta Bente Fossum og
Frode Brendryen
   
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Solvår Brustad Lilleeng og Bjørn Brendbakken 2582 Grimsbu  
Knutshø villreinutvalg Kristin Lund Austvik (sekr.) Kvikne Utmarksråd, Vollan gård, 2512 kvikne. kur@kvikne.no
Rondane villreinutvalg Hans Olav Arnekleiv (leder) 2662 Dovre post@trollfilm.no
Sølnkletten villreinutvalg Asgeir Murvold (sekr.) Atneosen, 2476 Atna asgeir@mathiesen-atna.no
Driftsplanutvalget for elg Asbjørn Engvoll 2582 Grimsbu  

 

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Enhetsleder service og kultur
E-post
Telefon 47 97 90 21