Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 22.01.2019 Søknad om barnehageplass innen 1. februar
    Hovedopptaket for tildeling av barnehageplass for nye barn er 1. februar hvert år. I Folldal barnehages vedtekter er det vedtatt at barn beholder den tildelte plassen, den tiden barnet går i...
  • 15.01.2019 Stolpejakten 2018 - trekning
    Det var i fjor (2018) 490 deltakere på Stolpejakten, som til sammen hadde 9456 besøk på de 40 stolpene vi hadde satt ut. Veldig bra! Takk til alle deltakere og gode støttespillere (Hedmark...