Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 11.09.2019 Endelig valgresultat ved kommunestyrevalget i Folldal 2019
    Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.
  • 10.09.2019 Barnevernvakten
    Gjelder fra 02.09.19: På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780 Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15 Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40...