Informasjon fra kommunen om Koronaviruset.

Les mer her

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 02.04.2020 Opptak av kommunestyremøtet
    Dagens kommunestyremøte ble gjennomført på Teams med video-opptak. Det kan du se her, på youtube Sak til behandling var "Utbygging av Folldal bo- og servicesenter - videre arbeid" som var berammet...
  • 02.04.2020 En bønn fra en lokal beredskapsaktør
    Samfunnet er i en svært sårbar og vanskelig situasjon for tiden. Korona, eller Covid-19, er på alles lepper og diskuteres i både media, sosiale media og folk imellom. Ikke å undres over det, når en...