Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.02.2019 Folldal skole på SUM
    Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens elev- og ungdomsbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av...
  • 14.02.2019 Informasjon fra Folldal legekontor
    Ombygging ved legekontoret vil foregå fra uke 8 og noen uker framover.