Informasjon

om koronaviruset - om vaksinering. Information about coronavirus in other languages

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 06.05.2021 Status på vaksinesituasjonen 06.05
    Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet (personer 65-74 år) og er kommet til aldersgruppen 67-68 år. I tillegg setter vi dose 2 av vaksine på personer 75-84 år
  • 06.05.2021 Utlysning av legatmidler
    Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng...