Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 26.02.2024 Ordførerinfo uke 7-8
    Jeg har tilbakelagt et par hektiske og svært innholdsrike uker, og fortsetter å ta med meg små gleder i hverdagen. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har vi økt med ni innbyggere i fjerde kvartal...
  • 23.02.2024 Eiendomsskatt 2024 - skattelister
    Eiendomsskattelister for 2024 legges ut til offentlig ettersyn i minst 3 uker. Eiendomsskattesedler sendes i disse dager ut til hjemmelshavere av skattepliktige eiendommer i Folldal.