Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 29.09.2023 Aktivitetsuke på mellomtrinnet
    I uke 36 gjennomførte mellomtrinnet på Folldal skole ei aktivitetsuke. Fokuset lå på matauk , aktivitet og felleskapsbygging på kryss og tvers.
  • 29.09.2023 Frasigelse av kommunale verv
    Påminnelse om frasigelse av kommunale verv. Etter kommunestyrevalget 11. september 2023 skal kommunestyret oppnevne (re-oppnevne) personer til ulike råd og utvalg.