Informasjon fra kommunen om Koronaviruset.

Les mer her - Information about coronavirus in other languages

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.01.2021 Søknad om barnehageplass - innen 1. februar
    Hovedopptak: Søknadsfrist til hovedopptak for plass i barnehagen er 1. februar hvert år. Barnehagen starter det nye barnehageåret 15. august hvert år. Barnehagen har elektronisk søknadsskjema.
  • 15.01.2021 Dagsturhytta Innlandet - også i Folldal?
    I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal få tilbud om en dagsturhytte. Formålet er å fremme nærfriluftslivet og få flere ut på tur. Les mer hos Innlandet...