Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 13.11.2018 NAV Folldal holder stengt
    NAV Folldal holder stengt onsdag 14.11.18 grunnet kurs.
  • 07.11.2018 Oppfordring fra hjemmetjenesten
    Pårørende og brukere oppfordres til å strø på egen gårdsplass og eventuelle private veier. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og hjemmetjenesten.