Informasjon

om koronaviruset - om vaksinering. Information about coronavirus in other languages

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.10.2021 Info fra ordfører - uke 41
    Klimatoppmøtet, i regi av Ungt entreprenørskap og Regionrådet for Fjellregionen, ble en inspirerende dag. Glad jeg kunne delta og få oppleve engasjerte ungdommer, innledere med mye kunnskap og gode...
  • 12.10.2021 Ustabile telefonlinjer - oppdatert informasjon
    På grunn av at Telia oppgraderer til 5G er kommunens telefoner ustabile og det kan være vanskelig å komme gjennom. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 48 94 88 26. Ved livstruende tilstander ring...