Informasjon fra kommunen om Koronaviruset.

Les mer her

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 30.06.2020 Kommunal planstrategi 2020-2023
    § 10-1 Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte...
  • 30.06.2020 Bruk av skolens område
    Folldal kommune henstiller til at skolens område brukes med omhu på kveldstid og i helger. SFO er fortsatt i drift selv om det er sommerferie. Det har vært glasskår i skolegården etter...