Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 15.11.2019 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
    (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020: For at frivillige organisasjoner, private aktører eller...
  • 15.11.2019 Frivillighet, aktivitetsvenn - felles glede!
    Onsdag kveld var jeg med på samling for våre aktivitetsvenner. Siden oppstarten, for fem år siden, er det 40 folldøler som har gjennomført skoleringa😀👏 (Et stort antall når vi tenker på...