Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 05.07.2022 Ordførerinfo uke 26 - 05.07
    Denne uka har naturkreftene vist seg fram. Også her i Folldal kom det mye nedbør på kort tid og enkelte grøfter, bekker og elver løp løpsk. Så vidt jeg vet har det gått tålelig greit. Tusen takk...
  • 24.06.2022 Info fra legekontoret 24.06
    Da det ikke har lykkes å skaffe legevikar for uke 26, 27 og 28, samarbeider vi med Alvdal disse ukene. Det vil enkelte dager ikke være lege til stede i Folldal. Disse dagene dekkes ø-hjelp fra...