Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 19.11.2018 Ledig stilling som brannkonstabel i MHBR, avd. Folldal
    Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har til sammen ca. 190 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum...
  • 16.11.2018 Inkludering av barn i lavinntektsfamilier
    Nå er det mulighet for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.