Informasjon fra kommunen om Koronaviruset.

Les mer her

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 27.05.2020 FYSAK-bøkene er ute
    Som turtips kan du nå velge blant våre 10 FYSAK-turer som er plassert rundt omkring i bygda. Det kan være lurt å starte med de "lavereliggende" da det fortsatt kan være litt snø oppe i lia. Det er...
  • 26.05.2020 Rusle og tusle er noe utsatt
    Rusle og tusle sto opprinnelig annonsert med oppstart 27. mai. Dette vil bli noe utsatt grunnet usikkerhet med korona og en sen vår. Nytt program legges ut så snart det er klart. Det blir altså...