Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS gjeninnfører totalforbudet mot bruk av alle typer ild. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen