Informasjon

om koronaviruset - om vaksinering. Information about coronavirus in other languages

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 24.09.2021 Norge har fra 25. september en normal hverdag med økt beredskap
    Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. – Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få...
  • 24.09.2021 Testing ved smitteutbrudd av covid 19
    Kommunen har mottatt selvtester for covid -19 som tas i bruk ved et evt. smitteutbrudd. Nærmere beskjed kommer dersom det blir aktuell å ta i bruk disse. Testing ved symptomer foregår som tidligere...