Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Hva skjer i kommunen?

Aktuelt i kommunen

  • 05.12.2019 NAV Folldal inngår i NAV Nord-Østerdal
    Fra 01.01.2020 skal de kommunale tjenestene i NAV inngå i vertskommunesamarbeid med Alvdal, Tolga, Rendalen og Tynset, med Tynset som vertskommune.
  • 28.11.2019 Røykvarslerdagen 1. desember - bytt batteri!
    26 utrykninger til nattbranner i Hedmark Annenhver uke starter en bolig å brenne i midt på natten i Hedmark. Nå står brannhøytiden for døren igjen. Brannvesenet i Hedmark rykket ut til 26...