Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020

Kart, plan, bygg og eiendom