Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020

Deling av eiendom, seksjonering og oppmåling