Matrikulering av umatrikulert festegrunn og grunneiendom

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65