Retting, endring og tilføying av opplysninger i matrikkelen

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865