Seksjonering, reseksjonering og opphevelse av seksjonering

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865