Boligtomter i Folldal

Bygge bolig i Folldal? Regulert boligfelt eller spredte strøk?

Det er gode muligheter for bygging av egen bolig i Folldal, enten du foretrekker bygging i boligfelt eller i spredte strøk. Nedenfor følger en oversikt over hva som finnes og hvordan du går fram for å komme videre:

Tomter i kommunale boligfelt

På Dalholen er det ledige tomter på Dalholen boligfelt (PDF, 3 MB) Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett. En av tomtene (139/88) er i privat eie, de øvrige selges av kommunen.

I Folldal sentrum er det ledige tomter i Sjokoladebyen (PDF, 833 kB) og i Garbergåsen (PDF, 993 kB) En av tomtene i Garbergåsen er i privat eie (105/27), de øvrige er kommunale. Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett.

På Krokhaug er det ledige tomter i Krokhaug boligfelt (PDF, 732 kB) Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett.

I Grimsbu er det ledige tomter på boligfeltet ved Grimshallen (PDF, 712 kB) Alle tomter er tilknyttet kommunal veg (pr. nå ikke utbygd i sin helhet). I Grimsbu er det privat vannverk (Grimsbu Vannverk) og private avløpsanlegg for hver eiendom.

Generelle opplysninger, priser m.v.

De fleste boligtomtene er 1 – 1,5 da store. Kommunen har fastsatt tomtepris til kr. 10,- pr m2. I tillegg kommer det for de fleste tomter omkostninger som oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr. En tomt på 1 da vil komme på i underkant av kr. 30.000,-  

For tomter som tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger må det også betales tilknytningsgebyrer, vann kr. 10.000,- og avløp kr. 10.000,-.

Nærmere opplysninger om reguleringsbestemmelser m.v. finnes på kommunens kartløsning eller direkte i planinnsyn.

Spredt boligbygging

Kommuneplanen åpner for spredt boligbygging i relativt store områder:

  • Dalholen, fra Rundtom til Dalflyen
  • Fra sentrum til Geitryggen
  • Grimsbu, fra Brennrya til Kakella / Morkagrenda
  • Atndalen, Stadsbuøyen til Blesterbutjønne

For nærmere avgrensning, bestemmelser om bygging m.v. kan en gå inn på kommunens kartløsning eller planinnsyn. Områder der spredt boligbygging er tillatt har betegnelsen LNF B.

Kommunen bistår gjerne med ytterligere informasjon, opplysninger om aktuelle grunneiere m.v.

Test skjema

Kontakt

Odd Roar Hovde
Avdelingsingeniør 1
E-post
Telefon 917 17 791
Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785