Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Folldal kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Folldal kommunestyre består av 17 medlemmer fordelt på 4 partier:

  • Arbeiderpartiet har 9 representanter (Kristin Langtjernet, Tommy Kristoffersen, Eva Tørhaug, Børe Røhjell, Inger Løkken Enberget, Rolf Ulsletten, Gunn Hilde Voll, Bjørnar Brendryen, Elin Marie Kjøllestad Nyvoll)
  • Senterpartiet har 5 representanter (Jon Olav Ryen, Bente Fossum, Bård Kjønsberg, Egil Eide, Vemund Østby Brendryen)
  • Folldalslista har 2 representanter (Øyvind Øien, Brit Kværness)
  • Rødt har 1 representant (Ronny Bekken Larsen)
  • Se møteplan for utvalget

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77