Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyggere i Folldal kommune etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for 4 år.

Folldal kommunestyre består av 17 medlemmer fordelt på 4 partier: Se valgresultat og kandidater eller søk i personoversikt for å finne e-post/mobil til en representant.

  • Arbeiderpartiet har 7 representanter
  • Senterpartiet har 6 representanter
  • Samlingslista har 2 representanter
  • Rødt har 2 representanter

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77