Formannskapet 2019-2023

Folldal formannskap består av 7 medlemmer fordelt på 3 partier:

  • Arbeiderpartiet har 3 representanter
  • Senterpartiet har 3 representanter
  • Rødt har 1 representanter

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77