Formannskapet 2023-2027

Folldal formannskap består av 7 medlemmer fordelt på 3 partier:

  • Arbeiderpartiet har 4 representanter (Ordfører Kristin Langtjernet ,  Varaordfører Tommy Kristoffersen, Eva Tørhaug, Børge Røhjell)
  • Senterpartiet har 2 representanter (Jon Olav Ryen, Bente Fossum)
  • Folldalslista har 1 representant (Øyvind Øien)

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77