Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høring - budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025

Folldal formannskap legger med dette ut budsjett- og økonomiplan 2022 - 2025 på høring. Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fra 23.11.21 til og med 07.12.21.

Eventuelle merknader til budsjettet sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller e-post til: postmottak@folldal.kommune.no innen 07.12.21 kl. 23:59. 

Merk forsendelsen med "Høring budsjett 2022".

Alle dokumentene finner du i lenken under:

Samtlige vedtak i saken, behandlet i formannskap 18.11.21