Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - politivedtekter

Høring av politivedtekter for Folldal kommune

Fra møtet i Formannskapet den 22.10.2020, sak nr.: 58/20.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Formannskapet legger forskrift om politivedtekter for Folldal kommune ut til offentlig høring.

Høringsfristen er 20. desember 2020. Innspill kan sendes som epost til postmottak@folldal.kommune.no eller som brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Gro Eli Svendsen Slemmen.

Politivedtekt til høring 271020 (PDF, 222 kB)