Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - politivedtekter

Høring av politivedtekter for Folldal kommune

Fra møtet i Formannskapet den 22.10.2020, sak nr.: 58/20.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Formannskapet legger forskrift om politivedtekter for Folldal kommune ut til offentlig høring.

Høringsfristen er 20. desember 2020. Innspill kan sendes som epost til postmottak@folldal.kommune.no eller som brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Gro Eli Svendsen Slemmen.

Politivedtekt til høring 271020 (PDF, 222 kB)

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 14-3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 26.11.2020 t.o.m. 10.12.2020

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 i møte 11.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen 10.12.2020 kl.16.00.

Høringsdokumenter

Samlet saksfremstilling budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 356 kB)
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)
Hovedoversikter budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)
Priser og gebyrer (PDF, 777 kB)
Budsjett - arter og ansvar (PDF, 4 MB)