Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Forskrift om hovedmål i grunnskolen i Folldal kommune

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Det er et krav om at det foreligger en lokal forskrift om hvilket hovedmål kommunale grunnskoler skal ha.

Iht. vedtak i Kommunestyret 02.05.2024 legges utkast til forskrift om hovedmål i grunnskolen i Folldal kommune ut på høring. 

Høringssvar sendes skriftlig til Folldal kommune per brev eller via e-post innen 03.06.2024:


Ved spørsmål ta kontakt med enhetsleder oppvekst Stian Slemmen Tørhaug, tlf. 91611211 eller e-post: stian.torhaug@folldal.kommune.no

Arealplan

Forslag til planstrategi for Folldal kommune 2024-2027 med planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel legges ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 14.03.2024-29.04.2024.