Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 -planforslag til høring og offentlig ettersyn

Mål og strategier (PDF, 2 MB)

Mål og strategier med vurderinger (PDF, 2 MB)

Innspill fra medvirkningsprosessen (PDF, 4 MB)

Samlet saksfremstilling samfunnsdel (PDF, 292 kB)

Kommunplanens samfunnsdel 2023-2035 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 8. mai. 

Innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no - eller pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. 

Trafikksikkerhetsplan for Folldal 2023-2028

Trafikksikkerhetsplan for Folldal 2023-2028 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 31. mars. 

Innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no - eller pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.