Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Folldal kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 14-3 ut til offentlig ettersyn f.o.m. 28.11.2023 t.o.m. 11.12.2023

Kommunestyret behandler budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 i møte 14.12.2023.  

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 legges for første gang frem i Framsikt og fremstilles digitalt. Framsikt er et system for helhetlig virksomhetsstyring for kommuner og fylkeskommune

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen 12.12.2023 kl.12.00.

Høringsdokumenter:
Samlet saksfremstilling- Folldal kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.pdf (PDF, 212 kB)
Investeringsbudsjett for 2024.pdf (PDF, 58 kB)
Selvkost budsjettnotat - Folldal kommune 2024.pdf (PDF, 250 kB)
Liste over eiendommer fritatt eiendomsskatt.pdf (PDF, 159 kB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 -planforslag til høring og offentlig ettersyn

Mål og strategier (PDF, 2 MB)

Mål og strategier med vurderinger (PDF, 2 MB)

Innspill fra medvirkningsprosessen (PDF, 4 MB)

Samlet saksfremstilling samfunnsdel (PDF, 292 kB)

Kommunplanens samfunnsdel 2023-2035 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 8. mai. 

Innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no - eller pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. 

Trafikksikkerhetsplan for Folldal 2023-2028

Trafikksikkerhetsplan for Folldal 2023-2028 legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 31. mars. 

Innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no - eller pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.