Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året. Siste søknadsfrist er satt til 31. oktober 2021

Går dere med planer om å søke spillemidler? Søknadsfristen til Folldal kommune er i år 31. oktober. Da skal de som tenker å søke for 2022 ha meldt sine planer til kommunen, og sendt søknad. Ta kontakt med kommunen via e-post eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Før det søkes midler må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret, ta derfor kontakt om det er nye anlegg. Tiltaktet må prioriteres inn i kommunens handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet for å være spillemiddelberettiget.  

Husk at tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes årlig.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post
Åse Nøkleby Brendryen
Rådgiver
E-post
Telefon 479 79 021