Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Jfr. valglovens §9-2 (2) skal det i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 avholdes valg i Folldal kommune (på Folldal Flerbrukshus)

  • søndag 10. september (kl 13:00-16:00) 
  • mandag 11. september 2023 (kl 09:00-18:00.

Valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 786 kB)


Her får du informasjon om årets valg:

Valgstyret

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Folldal kommune er medlemmene i formannskapet;

  • Kristin Langtjernet (leder)
  • Egil Eide (nestleder)
  • Bjørn Kenny Skomakerstuen
  • Martin Grimsbu
  • Bente Fossum
  • Bård Kjønsberg
  • Ronny Bekken Larsen

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Folldal kommune:

Aktuelle nettsider
Foto/illustrasjon: Fotograf Tore Fjeld

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Leder
E-post
Telefon 47 97 90 21
Mobil 47 97 90 21
Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77