Krisesenter

Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret kan tilby et trygt og midlertidig bosted, rådgivning, støtte, veiledning og hjelp til å kontakte andre deler av tjenesteapparatet.

Kommunen har ansvar for å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. Folldal kommune har avtale med Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer om kjøp av krisesentertilbud.

Gudbrandsdal krisesenter tilbyr gratis helårs og heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud, helårs og heldøgns tilbud der man kan få råd og veiledning per telefon og oppfølging i reetableringsfasen.

I tillegg tilbys gratis juridisk bistand hos advokat (gratis førstehjelp) til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Det kreves ikke at du har bodd på Krisesenteret.

Botilbud til kvinner og botilbud til menn er fysisk adskilt.
 

Kontaktinfo:

Webside: gudbrandsdal-krisesenter.no/
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Gudbrandsdal Krisesenter IKS 
Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer 

Tlf: 61 27 92 20 / 41 48 12 20