Trenger du å søke?

Selv om du slipper å søke, er det ditt ansvar for at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser. Har du lyst til å bygge flere unntatte ting samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke.

Kontakt kommunen hvis du er i tvil. 

Her er en ny veileder fra Dibk som forklarer hva arealplaner er, og hvordan de regulerer hva man får lov til å bygge; https://dibk.no/.../forsta-planene-som-bestemmer-hva-du.../

Kontakt

Trond Tangen-Langseth
Saksbehandler bygge-/delingssak
E-post
Telefon 457 24 724
Mobil 457 24 724