Avfallshåndtering - FIAS

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Hedmark. Selskapet ble stiftet i 1996.

FIAS - Klikk for stort bilde

FIAS skal ivareta kommunenes oppgaver innen innsamling og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og fritidseiendommer. Kommunene står selv for forvaltningsmessige oppgaver som fastsetting av gebyrer og innkreving av disse.

FIAS skal ha avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til en god utnyttelse av naturressursene.

Gjenvinningsstasjonen i Folldal holder åpent torsdager kl 14:00 - 19:00.

Ta gjerne kontakt med FIAS: www.fias.no/

Adresse: FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga
Tlf: 62 49 48 00
E-post: firmapost@fias.no

Facebook: facebook.com/fias.fjellregionen