Skatt

Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Skatteoppkrever

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten.

Folldal kommune:

  • Kommunenummer 0439
  • Konto 6345 06 04390

Eventuelle spørsmål vedrørende skatt og arbeidsgiveravgift

 

Arbeidsgiverkontroll

Utføres av Regnskapskontrollen for Fjellregionen, Røros.