Arbeidet med oppvekstplan i Folldal kommune

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen inviterer torsdag representanter fra FAU, elevrådet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet til møte i forkant av høring av oppvekstplan for Folldal kommune. Komiteen har siden januar 2018 arbeidet med oppvekstplan for Folldal kommune, og legger nå fram et høringsutkast som presenteres for partene som har vært involvert i brukermedvirkningsmøte i oppstarten av arbeidet med planen. Frist for høringsinnspill er 04.05.19.

Kontakt

Stian Slemmen Tørhaug
Enhetsleder oppvekst
E-post
Telefon 91 61 12 11