Barnehagen er på plass i "nye" lokaler

Kommunestyre vedtok før jul at avdelingene i barnehagen skulle samlokaliseres på paviljongen.

Nå har ansatte på avdelingen og vaktmester flyttet avdelingen ned i kjelleren og i dag er det første dag i nygamle lokaler.

Vi håper at barn, foreldre og ansatte vil trives.